Uitgebreide genealogie van de familie Vos

I

Dirk SchrŲr

geb. 1635 te Westerstede (Duitsland)

tr. 25-11-1660 te Torsholt/Westerstede (Duitsland) Gebke Henny, geb. 1639 te Westerstede

Kinderen:

1. Freerk , geb. 25-12-1661 te Westerstede, volgt IIa

IIa

Freerk SchrŲr

[I]

geb. 25-12-1661 te Westerstede (Duitsland)

tr. 16-11-1680 te Hullstede/Westerstede (Duitsland) Anna Frerks, geb. 1662 te Westerstede

Kinderen:

1. Johan , geb. 25-06-1684 te Westerstede, volgt IIIa

IIIa

Johan SchrŲr

[IIa]

geb. 25-06-1684 te Westerstede (Duitsland)

tr. 24-10-1717 te Giesselhorst/Westerstede (Duitsland) Maria Margaretha Hilgen, geb. 1696 te Westerstede

Kinderen:

1. Johan (Jan) , ged. 14-03-1723 te Westerstede, volgt IVa

IVa

Johan (Jan) SchrŲr

[IIIa]

ged. 14-03-1723 te Westerstede (Duitsland), overl. 19-12-1788 (65 jaar) te Gasselte

De kinderen krijgen de achternaam Vos
tr.kerk 30-11-1760 te Gasselternijveen Annigjen Jans Vos, ged. 15-03-1739 te Gasselternijveen, overl. (67 jaar), begr. 03-03-1807 te Gasselte, dr. van Jan Beernts Vos en Grietjen Roelofs (ged. 29-08-1698 te Gasselternijveen, overl. 15-05-1775 te Gasselternijveen)

In het begraafboek wordt vermeld: gehuwd geweest met Jans Vos.

De kinderen krijgen de achternaam Vos

Kinderen:

1. Trijntien Jans Vos , ged. 12-12-1761 te Gasselternijveen, overl. 27-01-1848 (86 jaar) te Gasselte

otr. 10-05-1784 te Borger, tr.kerk 31-05-1784 te Gasselternijveen Geert Jans Hilbrands, geb. 1761 te Drouwenerveen (Borger), ged. 01-03-1761 te Borger, Arbeider, overl. 06-12-1837 (ongeveer 76 jaar) te Gasselte, zn. van Jan Jansen Hilbrands (geb. 1732 te Drouwen (Borger)) en Geertien (Grietien) Geerts (ged. 13-08-1730 te Gasselternijveen)

Kinderen:

a. Grietien , geb. 1785 te Drouwenerveen (Borger), ged. 21-08-1785 te Borger

b. Jan , geb. 1788 te Drouwenerveen (Borger), ged. 30-03-1788 te Borger, Landbouwer, overl. 28-01-1868 (ongeveer 80 jaar) te Emmen

tr. Hinderika Hindriks Paas, geb. 21-10-1793 te Borger, ged. 03-11-1793 te Borger, Landbouwster, overl. 01-01-1853 (59 jaar) te Emmen, dr. van Hindrik Hindriks Paas en Frouwgien Reinders (ged. 11-12-1768 te Borger)

c. Annechien , geb. 1791 te Drouwenermond (Borger), ged. 16-01-1791 te Borger

Vermoedelijk vroeg overleden.

d. Jantijn , geb. 1794 te Buinerveen, ged. 16-02-1794 te Borger

Vermoedelijk vroeg overleden.

e. Annegien Geerts , geb. 06-02-1796 te Buinerveen (Borger), ged. 14-02-1796 te Borger, overl. 18-04-1878 (82 jaar) te Drouwen (Borger)

tr. 02-05-1818 te Borger Lambert Boelens, ged. 06-07-1788 te Roswinkel, Landbouwer, overl. 15-12-1870 (82 jaar) te Drouwen (Borger), zn. van Jan Alberts Boelens (ged. 29-12-1754 te Roswinkel, Schoenmakersbaas, overl. 11-04-1811 te Roswinkel) en Grietien Jans (ged. 16-05-1762 te Roswinkel, overl. 31-08-1804 te Roswinkel)

f. Geert , geb. 20-06-1798 te Buinerveen, ged. 01-07-1798 te Borger, Landbouwer, overl. 01-09-1850 (52 jaar) te Gasselte

tr. 26-05-1825 te Gasselte Geessien Schuiling, geb. 1803 te Bonnen (Gieten), ged. 20-02-1803 te Gieten, Arbeidster, overl. 21-02-1879 (ongeveer 76 jaar) te Gasselte, dr. van Jan Jurriens Schuiling (geb. te Veenhof, overl. 10-05-1809 te Anloo) en Jantien Braams (geb. te Bonnen (Gieten), overl. 02-05-1809 te Annen)

g. Jannes , geb. 28-05-1801 te Buinerveen, ged. 07-06-1801 te Borger, Arbeider, overl. 03-08-1882 (81 jaar) te Gasselte

tr. 19-05-1832 te Gasselte Hillechien Smeenge, geb. 11-01-1805 te Rolde, overl. 31-08-1865 (60 jaar) te Gasselte, dr. van Jacob Jans Smeenge en Jantien Harms Dunning

h. Jantien Geerts , geb. 05-05-1804 te Buinerveen (Borger), ged. 13-05-1804 te Borger, overl. 1875 (ongeveer 71 jaar) te Holland, Michigan (USA)

tr. 07-05-1825 te Gasselte Rotgert Berents Brinks, geb. 15-07-1798 te Drouwenerveen (Borger), Landbouwer, overl. 28-06-1862 (63 jaar) te Vastenow (Emmen), zn. van Berend Harms en Grietien Rotgerts

2. Roelof Jans Vos , ged. 18-03-1764 te Gasselternijveen, volgt Va

3. Grietjen Jans Vos , ged. 12-01-1766 te Gasselternijveen

Overleden voor 1772.

4. Jan Jans Vos , ged. 03-05-1769 te Gasselternijveen, volgt Vb

5. Grietien Jans Vos , ged. 12-07-1772 te Gasselternijveen, overl. 17-03-1851 (78 jaar) te Borger

tr. 03-07-1796 te Gasselte Hendrik Jacobs Pepping, ged. 29-03-1760 te Gieten, Landbouwer, overl. 21-03-1832 (71 jaar) te Gasselte, zn. van Jan Roelfs Pepping en Roelfjen Hindriks

Kinderen:

a. Jacob Hindriks , geb. te Gieterveen (Gieten), ged. 17-04-1797 te Gieten

Vermoedelijk vroeg overleden.

b. Elizabeth Hindriks , geb. 03-05-1797 te Gieterveen (Gieten), ged. 29-07-1798 te Gieten, overl. 28-02-1849 (51 jaar) te Bonnerveen (Gieten)

tr. 08-11-1825 te Gieten Hindrik Pieters Nijboer, geb. te Bonnerveen (Gieten), ged. 10-03-1799 te Gieten, overl. 23-06-1880 (81 jaar) te Bonnerveen (Gieten), zn. van Pieter Hindriks Nijboer en Roelfien Hindriks

c. Jakob Hindriks , geb. 16-10-1800 te Gieterveen (Gieten), ged. 26-10-1800 te Gieten, Landbouwer, overl. 06-02-1855 (54 jaar) te Gasselte

d. Jan Hindriks , geb. te Gasselterboerveen (Gasselte), ged. 22-01-1804 te Gasselternijveen (Gasselte), overl. 23-04-1879 (75 jaar) te Gasselterboerveen (Gasselte)

(1) tr. 10-04-1835 te Gasselte Luichiena Thijs Reiling, geb. te Gasselterboerveen, ged. 08-05-1808 te Gasselte, overl. 04-04-1839 (30 jaar) te Gasselte, dr. van Thijs Klasens Reiling (ged. 06-11-1768 te Gasselte, Landbouwer, overl. 23-12-1844 te Gasselte) en Hindrikje Jans Willems (geb. 14-03-1771 te Gasselte, overl. 17-09-1846 te Gasselterboerveen (Gasselte))

(2) tr. 11-09-1841 te Gasselte Harmtje Jacobs van der Veen, geb. 22-06-1804 te Gieterveen (Gieten), ged. 24-06-1804 te Gieten, overl. 06-11-1891 (87 jaar) te Gasselterboerveen (Gasselte), dr. van Jacob Jans van der Veen (geb. te Gieterveen (Gieten), Landbouwer, overl. 13-08-1832 te Bonnerveen (Gieten)) en Grietien Harms Poelman (geb. te Eexterveen (Anloo), Landbouwersche, overl. 03-05-1835 te Bonnerveen (Gieten))

6. Jantien Jans Vos , ged. 09-02-1777 te Gasselternijveen, Landbouwersche, overl. 13-10-1841 (64 jaar) te Gasselte

otr. 12-10-1799 te Gasselternijveen, tr.kerk 18-11-1799 te Gasselternijveen Willem Roelofs During, ged. 18-11-1770 te Gasselternijveen, Arbeider, overl. 28-04-1835 (64 jaar) te Gasselte, zn. van Roelf Willems (ged. 31-03-1741 te Gasselternijveen) en Femmechien Jans

Kinderen:

a. Femmegien Willems , ged. 27-07-1800 te Gasselternijveen, overl. 31-07-1880 (80 jaar) te Odoornerveen (Odoorn)

tr. 05-10-1820 te Gasselte Roelof Hindriks Kremers, ged. 13-05-1792 te Borger, overl. 11-03-1865 (72 jaar) te Drouwenerveen (Borger), zn. van Hindrik Stoffers (ged. 27-07-1760 te Gasselte, overl. 04-02-1818 te Borger) en Annechien Roelofs Kremers (ged. 19-12-1764 te Gasselte, overl. 01-02-1845 te Drouwen (Borger))

b. Roelof Willems , ged. 17-06-1804 te Gasselternijveen, overl. (4 jaar), begr. 09-11-1808 te Gasselternijveen (Gasselte)

c. Jan Willems Deuring , ged. 01-11-1807 te Gasselternijveen, Landbouwer, overl. 10-08-1882 (74 jaar) te Gasselternijveen (Gasselte)

tr. 19-05-1837 te Gasselte Hillechien Harms Stel, geb. 14-01-1811 te Odoorn, overl. 12-10-1882 (71 jaar) te Gasselternijveen (Gasselte), dr. van Harm Roelfs Stel en Hendrikje Brinks

d. Roelfien Willems , geb. 14-10-1811 te Gasselternijveen, ged. 20-10-1811 te Gasselternijveen, Werkvrouw, landbouwersche, overl. 09-02-1880 (68 jaar) te Drouwenerveen (Borger)

tr. 08-05-1837 te Borger Jannes Trip, geb. 08-10-1807 te Borger, Arbeider, werkman, landbouwer, zn. van Harm Jans Trip en Geessien Hindrik (overl. 01-07-1833 te Drouwenerveen (Borger))

e. Anniggie Deuring , geb. 30-04-1815 te Gasselternijveen (Gasselte), overl. 27-04-1899 (83 jaar) te Gasselternijveen (Gasselte)

(1) tr. 08-05-1841 te Gasselte Jacob Kruit, geb. 18-07-1814 te Gasselternijveen (Gasselte), Slagter, overl. 23-11-1857 (43 jaar) te Gieterveen (Gieten), zn. van Jan Kruit en Geesien IJzebrands

(2) tr. 19-03-1859 te Anloo Jan Harms van der Boor, geb. 21-08-1818 te Anloo, Arbeider, overl. 22-08-1882 (64 jaar) te Gieterveen (Gieten), zn. van Harm Berends van der Boor (ged. 30-09-1787 te Anloo, Landbouwer, overl. 23-10-1872 te Zandvoort (Anloo)) en Jantien Jans Broekema (ged. 14-04-1772 te Gieten, overl. 30-07-1841 te Zandvoort (Anloo))

7. Berent Jans Vos , ged. 06-06-1779 te Gasselternijveen, volgt Vc

Va

Roelof Jans Vos

[IVa]

ged. 18-03-1764 te Gasselternijveen, Landbouwer, overl. 18-01-1848 (83 jaar) te Gasselterboerveen (Gasselte)

otr. 04-10-1797 te Gasselte, tr.kerk 12-11-1797 te Gasselternijveen Hermina Harms, geb. 1770 te Annen, ged. 28-01-1770 te Anloo, overl. 11-03-1836 (ongeveer 66 jaar) te Gasselte, dr. van Harm Berents Vos en Janna Jansen

Kinderen:

1. Jan Roelfs , ged. 03-05-1801 te Gasselterboerveen (Gasselte), volgt VIa

2. Harm Roelfs , geb. 1805 te Gasselterboerveen, volgt VIb

3. Jan Roelfs , geb. 11-08-1811 te Gasselterboerveen, ged. 18-08-1811 te Gasselterboerveen, overl. 08-02-1863 (51 jaar) te Gasselte

Vb

Jan Jans Vos

[IVa]

ged. 03-05-1769 te Gasselternijveen, Landbouwer, overl. 31-03-1842 (72 jaar) te Gasselte

In de huwelijksakte wordt de vader Jan Vos genoemd.

tr. 16-07-1812 te Gasselte Annegien Roelfs, geb. 1789 te Gieterveen (Gieten), ged. 20-04-1789 te Gieten, Boerenmeid, overl. 07-05-1859 (ongeveer 70 jaar) te Bonnerveen (Gieten), dr. van Roelf Hindriks (geb. te Bonnen (Gieten), Arbeider, overl. 01-10-1827 te Gasselte) en Jacobje Jans Haspers (geb. te Gieterveen (Gieten))

Kinderen:

1. Annechien , geb. 01-09-1812 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 23-08-1814 (23 maanden) te Gasselte

2. Annigie Jans , geb. 07-06-1816 te Gasselternijveen (Gasselte), Arbeidster, overl. 15-11-1885 (69 jaar) te Odoorn

tr. 06-06-1843 te Gasselte Jan Peters, geb. 11-12-1815 te Coevorden, Kleermaker, overl. 30-07-1886 (70 jaar) te ExloŽrmond (Odoorn), zn. van Willem Peters Willemshuis (ged. 20-02-1785 te Coevorden, overl. 22-01-1847 te Coevorden) en Roelofjen Christiaans (ged. 21-04-1782 te Anloo, overl. 10-09-1840 te Coevorden)

Kinderen:

a. Roelofje , geb. 09-09-1843 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 10-04-1925 (81 jaar) te Groningen

b. Jan , geb. 24-03-1846 te Stadskanaal (Wildervank), Arbeider, overl. 01-04-1879 (33 jaar) te Wildervank

tr. 05-11-1870 te Wildervank Johanna Foekens, geb. 02-05-1839 te Stadskanaal (Wildervank), Werkvrouw, overl. 30-11-1918 (79 jaar) te Stadskanaal (Onstwedde), dr. van Cornelis Adrianus Foekens (geb. 28-09-1797 te Nieuwe Pekela, Arbeider, overl. 04-06-1866 te Wildervank) en Mattje Berends Holman (ged. 24-04-1796 te Veendam, Werkvrouw, overl. 01-04-1875 te Wildervank)

Johanna Foekens is weduwe van Freerk Zwart.

Wettiging 1 kind.

c. Wilmina , geb. 05-03-1849 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 30-03-1931 (82 jaar) te ExloŽrmond (Odoorn)

(1) tr. Tonnies Smit, geb. 23-07-1845 te Gasselte, Arbeider, overl. 14-06-1906 (60 jaar) te Odoorn, zn. van Frederik (Freerk Tjakkes) Smidt (Smit) (geb. 12-08-1810 te Wildervank, Arbeider, overl. 21-12-1885 te ExloŽrmond (Odoorn)) en Aaltje Mengeltje (geb. 03-07-1813 te Veendam, overl. 05-04-1904 te ExloŽrmond (Odoorn))

Tonnies Smit (Smidt) is eerder getrouwd geweest met Janna Heuving (dr. van Wijcher Jans Heuving en Hindertien Alberts Bos).


(2) tr. 23-12-1922 te Onstwedde Jan Kleve, geb. 10-08-1851 te Gasselterboerveenschemond (Gasselte, Arbeider, overl. 01-06-1928 (76 jaar) te Vledderveen (Onstwedde), zn. van Heere Roelofs Kleef (geb. 19-02-1809 te Delfzijl, Arbeider, overl. 17-04-1881 te Oomsberg (Onstwedde)) en Hete Korssen (geb. 08-06-1821 te Steenwijk, overl. 22-06-1878 te Oomsberg (Onstwedde))

Jan Kleve is weduwnaar van Hillechien Luttjeboer.
 

d. Annechien , geb. 03-06-1852 te Gasselterboerveenschemond (Gasselte, overl. 14-02-1923 (70 jaar) te Alteveer (Onstwedde)

tr. 16-09-1875 te Odoorn Karel Bakker, geb. 26-11-1846 te Gieterveen (Gieten), Arbeider, overl. 05-06-1923 (76 jaar) te Alteveer (Onstwedde), zn. van Jan Jacobs Bakker (geb. 15-07-1822 te Wildervank, Arbeider, overl. 09-10-1862 te Stadskanaal (Wildervank)) en Harmke de Witte (geb. 13-07-1819 te Nieuwe Pekela, Dienstmaagd, overl. 12-11-1893 te Musselkanaal (Onstwedde))

e. Willem , geb. 02-10-1855 te Gasselterboerveenschemond (Gasselte

f. Trientje , geb. 02-06-1859 te Gasselternijveenschemond (Gasselte), overl. 30-11-1936 (77 jaar) te Alteveer (Onstwedde)

tr. 31-10-1879 te Odoorn Meint Bakker, geb. 12-12-1856 te Gieterveen (Gieten), overl. 17-12-1944 (88 jaar) te Alteveer (Onstwedde), zn. van Jan Jacobs Bakker (geb. 15-07-1822 te Wildervank, Arbeider, overl. 09-10-1862 te Stadskanaal (Wildervank)) en Harmke de Witte (geb. 13-07-1819 te Nieuwe Pekela, Dienstmaagd, overl. 12-11-1893 te Musselkanaal (Onstwedde))

3. Jaapikkie (Jacobje) , geb. 27-07-1818 te Gasselternijveen (Gasselte), overl. 08-07-1891 (72 jaar) te Bonnerveen (Gieten)

tr. 12-05-1838 te Gieten Jan Eggens Hulshof, geb. 1808 te Bonnerveen (Gieten), ged. 13-11-1808 te Gieten, Arbeider, overl. 15-11-1841 (ongeveer 33 jaar) te Bonnerveen (Gieten), zn. van Egge Jans Hulshof (geb. te Gieterveen (Gieten), Arbeider, overl. 26-03-1839 te Bonnerveen (Gieten)) en Aaltje Jans Hospels (geb. te Bonnerveen (Gieten), overl. 10-08-1835 te Bonnerveen (Gieten))

Kinderen:

a. Egge , geb. 20-01-1839 te Bonnerveen (Gieten), Arbeider, overl. 07-06-1912 (73 jaar) te Nieuw Buinen (Borger)

tr. 22-04-1864 te Gieten Gebgerdina Pomp, geb. 28-12-1840 te Gasselternijveen (Gasselte), Arbeidster, overl. 02-01-1917 (76 jaar) te Nieuw Buinen (Borger), dr. van Jan Pomp (geb. 01-07-1820 te Gasselte, overl. 10-02-1902 te Bonnerveen (Gieten)) en Aaltien Geerts Hulshof (geb. 17-06-1813 te Gieten, overl. 18-11-1864 te Bonnerveen (Gieten))

b. Annechien , geb. 31-03-1842 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 12-08-1863 (21 jaar) te Bonnerveen (Gieten)

In de overlijdensakte wordt ten onrechte vermeld dat Annechien op 30-4-1841 is geboren.

4. Jan Jans , geb. 08-04-1821 te Gasselte, volgt VIc

5. Roeloftje , geb. 20-10-1823 te Gasselte, overl. 13-12-1863 (40 jaar) te Gasselte

tr. 01-02-1848 te Gasselte Thijs Jans van der Veen, geb. 30-11-1822 te Gasselte, Arbeider, overl. 13-02-1885 (62 jaar) te Gasselterboerveen (Gasselte), zn. van Jan Thijs van der Veen (geb. 25-05-1797 te Gasselternijveen, Boerenknegt, overl. 29-10-1861 te Gasselte) en Aaltje Hendriks (ged. 23-08-1795 te Gieten, overl. 25-01-1886 te Gasselternijveen)

Thijs is na het overlijden van Roeloftje op 12-11-1864 te Gasselte getrouwd met Janna Wilkens (dr. van Gerrit Wilkens en Roeloffien Jans).

Kinderen:

a. Jan van der Veen , geb. 29-12-1850 te Gasselterboerveen (Gasselte), Arbeider, overl. 26-03-1917 (66 jaar) te ExloŽrmond (Odoorn)

tr. 25-01-1879 te Gasselte Hinderkien Plat, geb. 07-04-1856 te Borger, overl. 01-02-1907 (50 jaar) te Buinerveen (Borger), dr. van Jan Geerts Plat (geb. 07-11-1827 te Buinerveen (Borger), overl. 29-04-1913 te Drouwenerveen (Borger)) en Hadewijk Luitjes (geb. 27-11-1825 te Borger, overl. 19-02-1905 te Drouwenerveen (Borger))

b. Jantien , geb. 27-06-1852 te Gasselte, overl. 24-02-1941 (88 jaar) te Borger

tr. 10-06-1882 te Gasselte Jans Knigge, geb. 10-09-1857 te Nieuwe Pekela, overl. 15-01-1945 (87 jaar) te Stadskanaal (Onstwedde), zn. van Hindrik Knigge (geb. 03-07-1829 te Veendam, Arbeider, overl. 06-03-1910 te Nieuwe Pekela) en Eppien Pik (geb. 23-11-1831 te Muntendam, overl. 23-02-1917 te Nieuwe Pekela)

c. Aaltje , geb. 27-12-1854 te Gasselterboerveen, Arbeidster, overl. 20-12-1938 (83 jaar) te ExloŽrmond (Odoorn)

tr. Harm Vos Zie VIIj

d. Roelfien , geb. 18-09-1860 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 23-12-1863 (3 jaar) te Gasselte

e. Thijs , geb. 25-04-1863 te Gasselterboerveen (Gasselte), Arbeider, overl. 26-02-1884 (20 jaar) te Gasselterboerveen (Gasselte)

f. Jans , geb. 25-04-1863 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 19-01-1864 (8 maanden) te Gasselte

6. Trientje , geb. 03-10-1826 te Gasselte, overl. 17-11-1827 (13 maanden) te Gasselte

7. Trijntien , geb. 09-09-1831 te Drouwenerveen (Borger), overl. 08-01-1842 (10 jaar) te Gasselte

Vc

Berent Jans Vos

[IVa]

ged. 06-06-1779 te Gasselternijveen, Landbouwer, overl. 28-04-1839 (59 jaar) te Gasselte

otr. 01-04-1810 te Gasselternijveen, tr.kerk 06-05-1810 te Gasselternijveen Jaapkien Jacobs Stavast, geb. 1785 te Gieterveen (Gieten), ged. 24-07-1785 te Gieten, overl. 11-08-1866 (ongeveer 81 jaar) te Gasselterboerveen (Gasselte), dr. van Jacob Jans Stavast (geb. te Eext (Anloo)) en Lammechien Alberts (ged. 04-08-1743 te Gieten, overl. 03-12-1820 te Gasselte)

Kinderen:

1. Jan Berends , geb. 08-09-1812 te Gasselterboerveen (Gasselte), volgt VId

2. Jacob Barens (Berends) , geb. 23-01-1816 te Gasselterboerveen (Gasselte), volgt VIe

3. Barend (Berend) , geb. 01-04-1819 te Gasselterboerveen (Gasselte), volgt VIf

4. Albert , geb. 10-11-1821 te Gasselte, overl. 18-12-1822 (13 maanden) te Gasselte

5. Annigje , geb. 24-02-1824 te Gasselte, overl. 16-09-1905 (81 jaar) te Gasselte

otr. te Gasselte, tr. 16-09-1861 te Gasselte Jurjen Trip, geb. 02-05-1825 te Gieten, Arbeider, overl. 27-04-1869 (43 jaar) te Gasselterboerveen (Gasselte), zn. van Albert Jacobs Trip (geb. 26-04-1778 te Gieten, Landbouwer, overl. 15-09-1827 te Gieterveen (Gieten)) en Bouchien Willems Springer (geb. 10-03-1775 te Wildervank, Landbouwersche, overl. 25-05-1828 te Gieterveen (Gieten))

Kinderen:

a. Bouke , geb. 26-04-1862 te Gasselterboerveen (Gasselte), Dienstbode, overl. 26-08-1933 (71 jaar) te Sappemeer

tr. 16-05-1908 te Veendam Jakob Ruiter, geb. 01-09-1848 te Anloo, Tuinman, overl. 19-07-1942 (93 jaar) te Sappemeer, zn. van Freerk Jacobs Ruiter (geb. 09-04-1815 te Windeweer, Arbeider, overl. 31-03-1901 te Drouwenerveen (Borger)) en Faukje (Faakien) Kamphuis (geb. 12-04-1812 te Windeweer, overl. 20-03-1889 te Gasselterboerveenschemond (Gasselte)

Weduwnaar van Okkien Dodde en Harmke Huisman.

b. NN , geb. 13-05-1866 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 13-05-1866 (0 dagen) te Gasselterboerveen (Gasselte)

c. Berend , geb. 24-05-1868 te Gasselterboerveen (Gasselte), Arbeider, kweekersknegt, overl. 01-05-1941 (72 jaar) te Kalkwijk (Hoogezand)

tr. 15-11-1894 te Wildervank Harmtien Meertens, geb. 05-12-1872 te Gieterveen (Gieten), Arbeidster, overl. 21-07-1953 (80 jaar) te Hoogezand, dr. van Jantje Meertens

Wettiging 1 kind

6. Lammechien , geb. 01-12-1827 te Gasselte, overl. 16-04-1868 (40 jaar) te Gasselterboerveen (Gasselte)

tr. 25-02-1857 te Gasselte Hindrik Hulshof, geb. 28-08-1823 te Gieten, Arbeider, overl. 24-05-1878 (54 jaar) te Gasselte, zn. van Geert Eggens Hulshof (geb. 1783 te Bonnerveen (Gieten), Arbeider, overl. 02-02-1871 te Bonnerveen (Gieten)) en Geertien Hindriks Ottens (ged. 10-02-1788 te Gasselternijveen, Arbeidersche, overl. 14-06-1831 te Bonnerveen (Gieten))

Kinderen:

a. Geert , geb. 20-05-1858 te Gasselterboerveen (Gasselte), Schaapherder, overl. 05-06-1885 (27 jaar) te Oude-Schutting (Emmen)

b. Berend , geb. 14-08-1860 te Gasselterboerveen (Gasselte), Landbouwer, overl. 20-10-1936 (76 jaar) te Gasselte

tr. 04-05-1895 te Gasselte Wibbina Hartenhof, geb. 31-10-1867 te Hoogezand, Arbeidster, overl. 28-05-1913 (45 jaar) te Drouwenerveen (Borger), dr. van Hendrik Hartenhof (geb. 26-01-1840 te Kolham (Slochteren), Boerenknegt, overl. 04-09-1870 te Windeweer (Hoogezand)) en Grietje Gernaat (geb. 08-11-1834 te Kropswolde, Dienstmeid, overl. 17-04-1903 te Borger)

c. Jobkien , geb. 31-07-1863 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 31-10-1864 (15 maanden) te Gasselte

d. Hendrik , geb. 28-01-1867 te Gasselterboerveen (Gasselte), Landbouwer, overl. 21-02-1941 (74 jaar) te Gieten

tr. 04-05-1901 te Gasselte Jantien Zwiers, geb. 29-10-1872 te Bonnen (Gieten), overl. 27-04-1946 (73 jaar) te Assen, dr. van Harm Zwiers (geb. 27-08-1840 te Bonnen (Gieten), Landbouwer, overl. 23-10-1902 te Gasselte) en Geesje van der Bijl (geb. 12-08-1830 te Bonnen (Gieten), overl. 01-05-1909 te Gasselte)

VIa

Jan Roelfs Vos

[Va]

ged. 03-05-1801 te Gasselterboerveen (Gasselte), Landbouwer, overl. 11-03-1858 (56 jaar) te Gasselterboerveen (Gasselte)

(1) tr. 22-05-1829 te Gasselte Willemtien Lucas Wilting, geb. 08-02-1800 te Drouwen (Borger), ged. 16-02-1800 te Borger, Dienstmaagd, overl. 12-03-1835 (35 jaar) te Gasselte, dr. van Lucas Jans Wilting (geb. 1764 te Ees) en Zwaantien Berends Schulting (geb. 1771 te Drouwen (Borger), Landbouwersche, overl. 22-06-1819 te Borger)

Komt ook voor onder de naam Wiltingh.

Kinderen:

1. Roelof , geb. 05-12-1829 te Gasselte, overl. 09-12-1829 (4 dagen) te Gasselte

2. Harmina , geb. 07-08-1831 te Gasselte, overl. 06-03-1896 (64 jaar) te Musselkanaal

tr. 08-12-1854 te Gasselte Hendrik Sloots, geb. 03-08-1829 te Gieten, Logementhouder, overl. 06-03-1896 (66 jaar) te Musselkanaal, zn. van Roelf Harms Sloots (geb. 1782 te Gieterveen (Gieten), Landbouwer, overl. 30-12-1857 te Gieterveen (Gieten)) en Fijchien Harms Zondag (geb. 1783 te Gasselterboerveen, Boerin, overl. 19-08-1852 te Gieten)

Kinderen:

a. Sophia , geb. 22-07-1856 te Gasselternijveen (Gasselte), overl. 09-05-1861 (4 jaar) te Gasselte

b. Willemtien , geb. 04-08-1858 te Gasselternijveen (Gasselte), overl. 02-06-1861 (2 jaar) te Gasselte

c. Henderkien , geb. 10-07-1860 te Gasselternijveenschemond (Gasselte), overl. 20-02-1864 (3 jaar) te Gasselte

d. Sophia , geb. 29-04-1862 te Gasselternijveenschemond (Gasselte), overl. 01-12-1863 (19 maanden) te Gasselte

e. Sophia , geb. 07-12-1863 te Gasselternijveen (Gasselte), overl. 21-02-1864 (2 maanden) te Gasselte

f. Jan , geb. 03-12-1864 te Gasselternijveen (Gasselte), Stalknegt, overl. 24-04-1910 (45 jaar) te Groningen

g. Sophia , geb. 07-03-1867 te Gasselternijveen (Gasselte), overl. 16-01-1930 (62 jaar) te Groningen

tr. 19-07-1890 te Onstwedde Pieter Mogree, geb. 21-07-1859 te Cadzand, Arbeider, overl. 24-02-1908 (48 jaar) te Zuidlaren, zn. van Izaak Mogree (geb. 01-04-1836 te Cadzand, Veldarbeider, overl. 26-02-1911 te Cadzand) en Jozina de Vuijst (geb. 07-04-1837 te Nieuwvliet, overl. 14-01-1908 te Cadzand)

Wettiging 1 kind

h. Roelof , geb. 28-02-1869 te Gasselternijveen (Gasselte), Stalknegt

Het gezin woont in Duitsland

tr. 25-03-1911 te Slochteren Trijntje Boerema, geb. 22-03-1875 te Hellum (Slochteren), dr. van Rigte Boerema (geb. 30-06-1848 te Hellum (Slochteren), Landbouwer, overl. 01-10-1923 te Slochteren) en Grietje Bielsema (geb. 26-09-1850 te Schildwolde (Slochten), overl. 23-05-1933 te Schildwolde (Slochten))

i. Willemina , geb. 22-06-1871 te Gasselternijveen (Gasselte), Dienstmeid, overl. 26-11-1952 (81 jaar) te Hoogezand-Sappemeer

tr. 09-07-1898 te Slochteren Harmannus Bouwman, geb. 09-11-1868 te Hellum (Slochteren), Landbouwer, overl. 18-04-1954 (85 jaar) te Nieuw Compagnie (Hoogezand-Sappemeer), zn. van Hendrik Bouwman (geb. 20-04-1839 te Hellum (Slochteren), Landbouwer, overl. 12-03-1916 te Zutphen) en Engbertje Boerema (geb. 17-04-1844 te Hellum (Slochteren), Landbouwersche)

j. Aaltje , geb. 30-09-1874 te Gasselternijveenschemond (Gasselte), overl. 26-11-1893 (19 jaar) te Musselkanaal (Onstwedde)

k. Roelfiena , geb. 06-02-1877 te Gasselternijveen (Gasselte), overl. 09-01-1949 (71 jaar) te Dennenoord (Zuidlaren)

tr. 19-04-1908 te Groningen Willem Johannes Bosveld, geb. 06-11-1880 te Rheden, Schilder, overl. 19-03-1939 (58 jaar) te Groningen, zn. van Gerrit Jan Bosveld (geb. 14-12-1852 te Velp, Schilder, overl. 17-04-1929 te Velp) en Johanna van Zoest (geb. 29-04-1855 te Velp, overl. 07-07-1906 te Velp)

3. Roelof , geb. 16-09-1833 te Gasselte, overl. 09-05-1854 (20 jaar) te Gasselterboerveen (Gasselte)


(2) tr. 20-01-1837 te Gasselte Hendrikje (Hinderkien) Harders, geb. 11-12-1810 te Grollo, Landbouwster, overl. 28-02-1884 (73 jaar) te Gasselterboerveen (Gasselte), dr. van Hendrik Geerts Harders (geb. 17-04-1777 te Westerbork, Landbouwer, overl. 18-06-1856 te Grollo (Rolde)) en Jantien Reinders (geb. 27-12-1780 te Ruinen, overl. 09-09-1829 te Grollo (Rolde))

Komt in akten ook voor onder de naam Hadders.

Kinderen:

4. Jantien , geb. 13-02-1838 te Gasselte, Landbouwersche, overl. 03-05-1889 (51 jaar) te Hull, Sioux County, Iowa (USA)

tr. Berend Vos Zie VIIi

5. Willemtien , geb. 21-11-1839 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 01-10-1844 (4 jaar) te Gasselte

6. Grietien , geb. 29-08-1841 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 01-04-1869 (27 jaar) te Gasselterboerveen (Gasselte)

7. Janna , geb. 15-08-1844 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 24-01-1895 (50 jaar) te Gasselternijveenschemond (Gasselte)

tr. 10-12-1874 te Gasselte Otto Salomons, geb. 04-12-1846 te Gasselternijveen (Gasselte), Schipper, overl. 22-03-1900 (53 jaar) te Gasselternijveenschemond (Gasselte), zn. van Willem Salomons (ged. 14-08-1808 te Gasselternijveen, Schipper, overl. 01-07-1875 te Hoogkerk) en Hillechien Bouws Harmsen (ged. 13-11-1808 te Gasselternijveen, overl. 29-04-1900 te Groningen)

Kinderen:

a. Hillechien , geb. 03-09-1875 te Gasselternijveen (Gasselte), overl. 29-10-1881 (6 jaar) te Gasselterboerveen (Gasselte)

b. Henderkien , geb. 06-02-1877 te Hoorn, overl. 17-06-1877 (4 maanden) te Harlingen

c. Jan , geb. 08-09-1878 te Dordrecht, Schipper, overl. 30-03-1973 (94 jaar) te Groningen, begr. te Middelberg

tr. 04-02-1911 te Noorddijk Hinderika van Agteren, geb. 22-10-1879 te Woltersum (Ten Boer), overl. 17-08-1972 (92 jaar) te Groningen, begr. te Middelberg, dr. van Andries van Agteren (geb. 13-11-1844 te Steenwijkerwold, Koetsier, brugwachter, overl. 01-05-1902 te Woltersum (Ten Boer)) en Hiltje Hendriks Oostingh (geb. 14-08-1850 te Ooststellingwerf, Brugwachtster, overl. 24-01-1928 te Gasselte)

d. Henderkien , geb. 16-02-1880 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 12-08-1881 (17 maanden) te Gasselterboerveen (Gasselte)

8. Willemtien , geb. 01-04-1847 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 31-10-1929 (82 jaar) te Ubbena (Vries)

tr. 24-05-1884 te Odoorn Willem Stevens, geb. 18-02-1852 te Exloo (Odoorn), Landbouwer, overl. 22-02-1927 (75 jaar) te Ubbena (Vries), zn. van Hendrik Lamberts Stevens (geb. 13-09-1819 te Odoorn, Landbouwer, overl. 11-03-1889 te Exloo (Odoorn)) en IJda Heebers (geb. 26-05-1814 te Exloo (Odoorn), overl. 25-11-1886 te Exloo (Odoorn))Kinderen:

a. Ida , geb. 23-07-1885 te Exloo (Odoorn), overl. 14-03-1886 (7 maanden) te Exloo (Odoorn)

b. NN , geb. 07-10-1886 te Exloo (Odoorn), overl. 07-10-1886 (0 dagen) te Exloo (Odoorn)

Levenloos geboren

c. Hendrik , geb. 17-02-1889 te Exloo (Odoorn), overl. 29-05-1972 (83 jaar) te Ter Aard (Vries)tr. Jantien Vos Zie VIIa-3

9. Harmtien , geb. 09-02-1849 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 27-02-1849 (18 dagen) te Gasselterboerveen (Gasselte)

10. Hindrik , geb. 27-02-1851 te Gasselterboerveen (Gasselte), Landbouwer, ongehuwd, overl. 24-12-1909 (58 jaar) te Odoorn

11. Harm , geb. 27-02-1851 te Gasselterboerveen (Gasselte), volgt VIIa

VIb

Harm Roelfs Vos

[Va]

geb. 1805 te Gasselterboerveen, ged. 03-06-1805 te Gasselternijveen, Landbouwer, overl. 09-10-1883 (ongeveer 78 jaar) te Gasselterboerveen (Gasselte)

tr. 16-12-1829 te Gasselte Geessien Hindriks Schuiling, geb. 21-11-1805 te Veenhof, ged. 01-12-1805 te Gieten, overl. 18-06-1866 (60 jaar) te Gasselterboerveen (Gasselte), dr. van Hinderk Jurriens Schuiling (geb. 26-10-1777 te Veenhof (Gieten), Landbouwer, overl. 29-01-1850 te Veenhof (Gieten)) en Annigje Willems Meinders (geb. 1774 te Gieterveen (Gieten), overl. 27-03-1812 te Veenhof (Gieten))

Kinderen:

1. Roelof , geb. 16-02-1830 te Gasselterboerveen (Gasselte), volgt VIIb

2. Annechien , geb. 09-12-1831 te Gasselte, overl. 06-08-1888 (56 jaar) te Bonnerveen (Gieten)

tr. 20-04-1861 te Gieten Jan Lamberts Speelman, geb. 27-07-1825 te Gieten, Landbouwer, overl. 24-06-1920 (94 jaar) te Stadskanaal (Onstwedde), zn. van Lambert Jans Speelman (geb. 08-05-1802 te Gieterveen (Gieten), Landbouwer, overl. 07-10-1881 te Nieuw Buinen (Borger)) en Geesje Harms Poelman (geb. 1803 te Bonnerveen (Gieten), overl. 22-06-1869 te Bonnerveen (Gieten))

Kinderen:

a. Geessien , geb. 17-06-1864 te Bonnerveen (Gieten), overl. 14-04-1865 (9 maanden) te Gieterveen (Gieten)

b. Gesina , geb. 19-03-1867 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 01-05-1949 (82 jaar) te Schoonoord (Sleen)

tr. 04-08-1888 te Gieten Jan Ottens, geb. 03-06-1854 te Bonnen (Gieten), Landbouwer, overl. 24-06-1927 (73 jaar) te Schoonoord (Sleen), zn. van Harm Ottens (geb. 01-01-1817 te Bonnen (Gieten), Landbouwer, overl. 23-04-1866 te Gieten) en Jantien Jobing (geb. 02-06-1823 te Anloo, overl. 17-08-1916 te Gieten)

c. Lambert , geb. 28-07-1870 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 04-08-1870 (7 dagen) te Gasselterboerveen (Gasselte)

d. Geessien , geb. 03-03-1872 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 15-04-1918 (46 jaar) te Horsten (Onstwedde)

tr. 26-10-1907 te Onstwedde Harm Houtsma, geb. 02-02-1879 te Horsten (Onstwedde), Koopman, overl. 25-11-1950 (71 jaar) te Eindhoven, zn. van Aaltje Houtsma (geb. 25-07-1836 te Achtkarspelen, overl. 26-08-1914 te Horsten (Onstwedde))

Harm Houtsma is niet erkend door de vader.

3. Harmina , geb. 21-03-1835 te Gasselte

tr. 31-01-1862 te Gasselte Klaas Pienink, geb. 15-03-1835 te Gieten, zn. van Friderik Hendriks Pienink (geb. 22-05-1800 te Westerlee, Arbeider, overl. 08-03-1882 te Drouwenermond (Borger)) en Hilligje Klaassens Dost (ged. 21-01-1798 te Wildervank, Arbeidster, overl. 09-12-1884 te Drouwenermond (Borger))

4. Hendrik , geb. 18-01-1838 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 24-10-1839 (21 maanden) te Gasselte

5. Elizabeth , geb. 24-08-1840 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 03-08-1920 (79 jaar) te Groningen

(1) tr. 19-08-1865 te Gieten Theunis Speelman, geb. 16-09-1837 te Bonnerveen (Gieten), Schipper, overl. 04-06-1866 (28 jaar) te Haarlemmermeer (Haarlem), zn. van Lambert Jans Speelman (geb. 08-05-1802 te Gieterveen (Gieten), Landbouwer, overl. 07-10-1881 te Nieuw Buinen (Borger)) en Geesje Harms Poelman (geb. 1803 te Bonnerveen (Gieten), overl. 22-06-1869 te Bonnerveen (Gieten))

Kinderen:

a. Geesje , geb. 02-11-1865 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 09-06-1866 (7 maanden) te Gasselterboerveen (Gasselte)


(2) tr. 16-06-1870 te Wildervank Richt de Roosz, geb. 06-08-1840 te Sappemeer, Bakker, overl. 17-10-1911 (71 jaar) te Groningen, zn. van Fokke Jelles de Roosz (geb. 21-01-1801 te Sappemeer, Horlogemaker, overl. 18-03-1851 te Zuidbroek) en Wemeltje Richts Kliphuis (geb. 17-11-1812 te Sappemeer, overl. 14-06-1891 te Stadskanaal (Wildervank))Kinderen:

b. Fokko , geb. 26-02-1871 te Stadskanaal (Wildervank), Schrijver politie, overl. 28-02-1944 (73 jaar) te Groningen, begr. 02-03-1944 te Groningen (Begr. Esserveld)

tr. 11-07-1905 te Slochteren Johanna Maria Thijssen, geb. 19-07-1874 te Sint Annaparochie (Het Bildt), overl. 11-02-1957 (82 jaar) te Groningen, begr. 14-02-1957 te Groningen (Begr. Esserveld), dr. van Willem Jan Thijssen (geb. 07-06-1835 te Leiden, Predikant, overl. 03-02-1917 te Siddeburen (Slochteren) en Gebbina de Haan (geb. 20-01-1833 te Exmorra (Wonseradeel), overl. 19-12-1916 te Siddeburen (Slochteren)

c. Harm , geb. 12-10-1872 te Stadskanaal (Wildervank), overl. 22-02-1906 (33 jaar) te Grand Rapids, Michigan (USA), begr. 24-02-1906 te Grand Rapids, Michigan

Harm de Roosz is op 11-3-1905 van uit Rotterdam per boot (s.s. Statendam) vertrokken en op 23-3-1905 te New York (VS) aangekomen.

d. Wemelina Gesina , geb. 12-09-1874 te Stadskanaal (Wildervank), overl. 28-12-1949 (75 jaar) te Haren, begr. 02-01-1950 te Groningen (Begr. Noorderbegraafplaats)

e. Gezinus , geb. 03-01-1877 te Stadskanaal (Wildervank), overl. 20-06-1878 (17 maanden) te Nieuw Buinen (Borger)

f. Gezinus , geb. 05-02-1880 te Gasselternijveenschemond (Gasselte), Rijksambtenaar, overl. 26-06-1966 (86 jaar) te Groningen, begr. 29-06-1966 te Groningen (Begr. Selwerderhof)

tr. 27-12-1917 te Groningen Geertruid Beukema, geb. 01-04-1871 te Grootegast, overl. 31-05-1956 (85 jaar) te Groningen, begr. 02-06-1956 te Groningen (Begr. Selwerderhof), dr. van Gerrit Pieters Beukema (geb. 04-06-1829 te Niekerk (Oldekerk), Landbouwer, overl. 29-01-1888 te Grootegast) en Jantje Ploegh (geb. 13-01-1839 te Grootegast, overl. 16-05-1902 te Grootegast)

6. Hinderik , geb. 26-02-1843 te Gasselterboerveen (Gasselte), volgt VIIc

7. Jan , geb. 03-02-1848 te Gasselterboerveen (Gasselte), volgt VIId

8. Harm , geb. 03-02-1848 te Gasselterboerveen (Gasselte), volgt VIIe

VIc

Jan Jans Vos

[Vb]

geb. 08-04-1821 te Gasselte, Arbeider, overl. 30-11-1886 (65 jaar) te Nieuw Buinen (Borger)

tr. 24-02-1846 te Gasselte Stientje Jans Zeven, geb. 21-11-1819 te Wildervank, Arbeidster, overl. 12-03-1908 (88 jaar) te Odoornerveen (Odoorn), dr. van Jan Jacobs Zeven (geb. 01-06-1785 te Veendam, Arbeider, overl. 10-06-1830 te Stadskanaal (Nieuwe Pekela)) en Jantje Douwes Snijder (geb. 03-09-1789 te Wildervank, Arbeidster, overl. 15-05-1833 te Nieuwe Pekela)

Kinderen:

1. Annechien , geb. 25-01-1848 te Gasselterboerveen (Gasselte), Arbeidster, overl. 22-05-1878 (30 jaar) te Nieuw Buinen (Borger)

tr. 06-08-1870 te Borger Klaas Benus, geb. 17-11-1845 te Stadskanaal (Onstwedde), overl. 14-04-1929 (83 jaar) te Emmen, zn. van Klaas Klaassens Benus (geb. 19-02-1812 te Veendam, Koopman, overl. 29-03-1873 te Nieuw Buinen (Borger)) en Sophia van Oost (geb. 28-02-1828 te Veendam, Dienstmeid, overl. 17-10-1900 te Nieuw Buinen (Borger))

Na het overlijden van Annechien Vos is Klaas op 02-11-1878 in Borger getrouwd met Geessien Meenderman (dr. van Jan Meenderman en Fijchien Speelman). Na het overlijden van Geessien is Klaas op 30-09-1920 te Onstwedde getrouwd met Grietje Meenderman. (de zus van Geessien).

2. Jan , geb. 29-05-1849 te Gasselterboerveen (Gasselte), volgt VIIf

3. NN , geb. 05-02-1851 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 05-02-1851 (0 dagen) te Gasselterboerveen (Gasselte)

Levenloos geboren

4. Trientje , geb. 02-05-1852 te Gasselterboerveen (Gasselte), Arbeidster, overl. 08-07-1926 (74 jaar) te Valthe (Odoorn)

(1) tr. 14-03-1874 te Borger Douwe Stuurman, geb. 27-04-1849 te Nieuw Buinen (Borger), Arbeider, overl. 29-04-1889 (40 jaar) te Nieuw Buinen (Borger), zn. van Hindrik Everts Stuurman (geb. 07-10-1819 te Nieuwe Pekela, Arbeider, overl. 29-04-1862 te Drouwenermond (Borger)) en Douwtje Willems Badewisch (geb. 13-11-1816 te Wildervank, Arbeidster, overl. 04-01-1875 te Nieuw Buinen (Borger))

Kinderen:

a. Hendrik , geb. 28-07-1875 te Nieuw Buinen (Borger), overl. 03-06-1881 (5 jaar) te Nieuw Buinen (Borger)

b. Jan , geb. 02-12-1878 te Nieuw Buinen (Borger), overl. 16-06-1889 (10 jaar) te Nieuw Buinen (Borger)

c. Hendrik , geb. 01-06-1883 te Nieuw Buinen (Borger), overl. 15-05-1884 (11 maanden) te Nieuw Buinen (Borger)

d. Willem , geb. 15-07-1887 te Nieuw Buinen (Borger)

tr. 26-03-1909 te Odoorn Henderkien Gortmaker, geb. 25-02-1886 te Odoorn, overl. 12-11-1946 (60 jaar) te Winkel, begr. te Winkel, dr. van Thijs Gortmaker (geb. 28-03-1863 te Odoorn, overl. 02-04-1943 te Klijndijn (Odoorn)) en Egbertien Arends (geb. 01-06-1862 te Valthe (Odoorn), overl. 21-05-1937 te Klijndijn (Odoorn))

Wettiging 1 kind


(2) tr. 10-02-1891 te Odoorn Egbert Vos, geb. 10-11-1844 te Drouwenerveen (Borger), Arbeider, overl. 13-03-1929 (84 jaar) te Valthe (Odoorn), zn. van Roelf Pieters Tjassens Vos (geb. 19-05-1821 te Delfzijl, Arbeider, veenbaas, overl. 19-04-1905 te Odoorn) en Elsien Egberts Siepel (geb. 08-09-1821 te Nieuwe Pekela, Arbeidster, overl. 10-11-1901 te Valtermond (Odoorn))

Egbert Vos is geen familie.
Egbert is weduwnaar van Auktje Poelman.Kinderen:

e. Elsina , geb. 10-05-1892 te Valtherveen (Odoorn), overl. 06-05-1971 (78 jaar) te Eindhoven

(1) tr. 02-04-1912 te Odoorn Hindrik Hendriks, geb. 09-01-1888 te Klijndijn (Odoorn), Arbeider, overl. 02-11-1918 (30 jaar) te Klijndijn (Odoorn), zn. van Harm Hendriks (geb. 11-11-1860 te Erm (Sleen), Dienstknegt, overl. 03-05-1950 te Klijndijn (Odoorn)) en Geertien Ottens (geb. 29-08-1863 te Odoornerveen (Odoorn), overl. 26-12-1945 te Klijndijn (Odoorn))

(2) tr. 15-09-1922 te Odoorn Harm Ossel, geb. 10-09-1880 te Nieuw-Amsterdam (Emmen), Winkelier, overl. 27-12-1970 (90 jaar) te Eindhoven, zn. van Gerrit Ossel (geb. 27-12-1841 te Smilde, overl. 09-03-1915 te Emmen) en Jantje Snijder (geb. 15-04-1848 te Noord (Hoogeveen), overl. 10-04-1907 te Coevorden)

Harm Ossel is weduwnaar van Albertje Lijkendijk.

f. Jan , geb. 29-06-1895 te Valtherveen (Odoorn), overl. 17-03-1990 (94 jaar)

tr. 24-11-1916 te Gasselte Janna Klaassens, geb. 23-06-1895 te Gasselte, overl. 14-05-1979 (83 jaar), dr. van Geert Klaassens (geb. 06-12-1862 te Gasselte, Kleermaker, overl. 13-04-1917 te Gasselte) en Grietje Slinger (geb. 03-07-1868 te Gieten, overl. 19-06-1939 te Valthe (Odoorn))

5. Douw , geb. 03-05-1854 te Gasselterboerveen (Gasselte), volgt VIIg

6. Jan Jans , geb. 18-06-1856 te Gasselterboerveen (Gasselte), volgt VIIh

7. Willem , geb. 18-06-1858 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 01-01-1864 (5 jaar) te Gasselte

8. Jantje , geb. 27-04-1861 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 03-05-1861 (6 dagen) te Gasselte

VId

Jan Berends Vos

[Vc]

geb. 08-09-1812 te Gasselterboerveen (Gasselte), Landbouwer, overl. 09-05-1889 (76 jaar) te Gasselterboerveen (Gasselte)

(1) tr. 28-05-1836 te Gasselte Jantje Hindriks Drenth, geb. 07-10-1815 te Lula (Hoogezand), Dienstmeid, overl. 16-02-1855 (39 jaar) te Gasselte, dr. van Hindrik Berends Drent (geb. 12-04-1789 te Windeweer, Landbouwer) en Aafje Harms Rotgers (geb. 27-05-1792 te Windeweer, overl. 27-10-1824 te Lula (Hoogezand))

Kinderen:

1. Berend , geb. 26-09-1836 te Gasselte, volgt VIIi

2. Jacobje , geb. 23-01-1839 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 03-09-1861 (22 jaar) te Gasselte

tr. 17-08-1861 te Gasselte Otte Hulshof, geb. 08-07-1830 te Gieten, Arbeider, overl. 27-10-1909 (79 jaar) te ExloŽrmond (Odoorn), zn. van Geert Egges Hulshof (geb. 1783 te Bonnerveen (Gieten), Arbeider, overl. 02-02-1871 te Bonnerveen (Gieten)) en Geertien Hindriks Ottens (ged. 10-02-1788 te Gasselternijveen, Arbeidersche)

Na het overlijden van Jacobje Vos is Otte Hulshof op 18-07-1863 te Gieten getrouwd met Zwaetin Aalders (dr. van Everts Barelds Aalders en Roelofin Jans Trip) en later op 03-04-1869 te Gieten met Cornelia Huizing (dr. van Willem Harms Huizing en Grietje Gnorde).

3. Liebegien , geb. 28-04-1841 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 04-09-1842 (16 maanden) te Gasselte

4. Aafje , geb. 27-09-1843 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 16-04-1851 (7 jaar) te Gasselterboerveen (Gasselte)

5. Hendrik , geb. 15-01-1847 te Gasselterboerveen (Gasselte), Arbeider, overl. 12-12-1870 (23 jaar) te Gasselte

6. Jan Berend , geb. 30-07-1849 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 06-12-1866 (17 jaar) te Gasselterboerveenschemond (Gasselte

7. Harm , geb. 07-07-1853 te Gasselterboerveen (Gasselte), volgt VIIj


(2) tr. 06-05-1865 te Gasselte Grietje Martens, geb. 24-10-1829 te Gieten, overl. 07-01-1872 (42 jaar) te Gasselterboerveen (Gasselte), dr. van Jacob Jacobs Martens (geb. 03-12-1795 te Gieterveen (Gieten), overl. 22-11-1874 te Gieterveen (Gieten)) en Grietje Tonnis Groenhof (geb. 02-11-1804 te Appingedam, overl. 09-02-1878 te Gieten)

Weduwe van Otte Torenbos geb.dt. 11-07-1825 overleden06-04-1858 (zn. van Albert Torenbos en Lamechien Ottes Koning).

Kinderen:

8. Jantien , geb. 04-07-1866 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 20-09-1933 (67 jaar) te Hull, Sioux County, Iowa (USA)

tr. 10-11-1888 te Gasselte Jan Mulder, geb. 07-03-1858 te Gasselte, Arbeider, overl. 03-11-1933 (75 jaar) te Hull, Sioux County, Iowa, zn. van Lammechien Mulder

Het gezin vertrok vanuit Gasselte op 25-05-1891 nar Amerika.

Kinderen:

a. Lammechien , geb. 22-03-1889 te Gasselternijveen (Gasselte)

9. Grietje , geb. 23-05-1868 te Gasselterboerveenschemond (Gasselte, overl. 08-11-1934 (66 jaar) te Holland, Michigan (USA)

tr. 26-03-1892 te Wildervank Arend Ruiter, geb. 16-10-1866 te Stadskanaal, Arbeider, overl. 08-02-1929 (62 jaar) te Hull, Sioux County, Iowa, zn. van Garbrand Derks Ruiter (geb. 18-02-1825 te Veendam, Arbeider, overl. 13-06-1893 te Wildervank) en Grietje Wichertjes (geb. 12-11-1825 te Lula (Hoogezand), Dienstmeid, overl. 12-11-1895 te Wildervank)

Het gezin vetrok vanuit Wildervank op 17081908 naar Amerika.

Kinderen:

a. Grietje , geb. 04-1894 te Wildervank, overl. 25-07-1894 (ongeveer 3 maanden) te Wildervank

3 maanden oud.

10. Jan , geb. 30-10-1871 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 15-01-1872 (2 maanden) te Gasselterboerveen (Gasselte)

VIe

Jacob Barens (Berends) Vos

[Vc]

geb. 23-01-1816 te Gasselterboerveen (Gasselte), Arbeider, overl. 17-11-1901 (85 jaar) te ExloŽrmond (Odoorn)

tr. 27-05-1843 te Gasselte Annechien Jans Wolkammer, geb. 15-11-1820 te Zuidlaren, Arbeidster, overl. 24-05-1898 (77 jaar) te Gasselterboerveen (Gasselte), dr. van Jan Mik Wolkammer (geb. 22-03-1795 te Wildervank, Arbedier, overl. 16-06-1868 te Gasselterboerveen (Gasselte)) en Hendrikje Roelofs van Dalen (geb. 15-07-1792 te Zuidlaren, overl. 10-02-1880 te Gasselterboerveen (Gasselte))

Kinderen:

1. Jacobje (Jopkien) , geb. 12-08-1843 te Gasselterboerveen (Gasselte), Arbeidster, overl. 20-08-1916 (73 jaar) te ExloŽrmond (Odoorn)

tr. 22-12-1866 te Gieten Jakob Breider, geb. 20-06-1836 te Bonnerveen (Gieten), Arbeider, overl. 12-11-1922 (86 jaar) te ExloŽrmond (Odoorn), zn. van Harm Jans Breider (geb. 11-03-1792 te Gasselte, Arbeider, overl. 08-12-1866 te Bonnerveen (Gieten)) en Jantje Jacobs Siebring (geb. 31-01-1802 te Gieten, Arbeidster, overl. 11-08-1885 te Gasselterboerveenschemond (Gasselte)

Kinderen:

a. Jantje , geb. 09-06-1867 te Drouwenermond (Borger), overl. 01-05-1953 (85 jaar) te Zuidlaren

tr. 28-10-1887 te Borger Freerk Monkhorst, geb. 05-10-1850 te Zuidbroek, Smid, overl. 30-06-1925 (74 jaar) te Emmen, zn. van Frans Harms Monkhorst (geb. 22-11-1808 te Jemgum (Duitsland), Leerlooijer, bakker, overl. 08-05-1875 te Zuidbroek) en Sijpke Everts van der Molen (geb. 25-05-1811 te Noordbroek, overl. 22-03-1867 te Zuidbroek)

b. Jakob , geb. 04-09-1869 te Gasselteboerveenschemond (Gasselte), Arbeider, overl. 26-04-1918 (48 jaar) te ExloŽrmond (Odoorn)

tr. 03-03-1896 te Odoorn Jantje Nienhuis, geb. 19-07-1874 te Nieuw Buinen (Borger), overl. 26-11-1966 (92 jaar), begr. te Tweede ExloŽermond, dr. van Jan Jacobs Nienhuis (geb. 02-04-1825 te Wildervank, Arbeider, overl. 09-04-1890 te Nieuw Buinen (Borger)) en Albertje Bakker (geb. 26-05-1832 te Nieuwe Pekela, overl. 07-09-1915 te ExloŽrmond (Odoorn))

c. Annechien , geb. 05-04-1872 te Buinerveen (Borger), overl. 11-04-1872 (6 dagen) te Buinerveen (Borger)

d. Harm , geb. 11-05-1873 te Buinerveen (Borger), overl. 27-09-1954 (81 jaar) te Roswinkel

tr. 20-05-1898 te Odoorn Wilhelmina Kort, geb. 22-05-1878 te 2e ExloŽrmond (Odoorn), overl. 24-02-1960 (81 jaar) te Roswinkel, dr. van Jan Kort (geb. 13-10-1848 te Bonnen (Gieten), Arbeider, overl. 09-01-1930 te Odoorn) en Grietje Heuving (geb. 26-10-1852 te Onstwedde, overl. 20-04-1939 te ExloŽrmond (Odoorn))

e. Annechien , geb. 30-11-1875 te Nieuw Buinen (Borger), overl. 27-03-1958 (82 jaar) te Odoorn, begr. te Tweede ExloŽermond

tr. 21-07-1896 te Odoorn Albert van der Laan, geb. 25-11-1876 te ExloŽrveen (Odoorn), overl. 02-04-1947 (70 jaar) te ExloŽrmond (Odoorn), begr. te Tweede ExloŽermond, zn. van Geert van der Laan (geb. 12-12-1852 te ExloŽrveen (Odoorn), Arbeider, overl. 12-10-1917 te Emmen) en Klaasje Jans Bijlsma (geb. 05-02-1854 te Ooststellingwerf, overl. 11-04-1901 te ExloŽrveen (Odoorn))

f. Jan , geb. 03-05-1878 te Nieuw Buinen (Borger), overl. 05-08-1959 (81 jaar) te Emmen

tr. 25-03-1898 te Odoorn Marchien Baas, geb. 17-05-1879 te Nieuw Buinen (Borger), overl. 07-04-1946 (66 jaar) te Emmen, dr. van Jacob Baas (geb. 19-11-1853 te Gasselterboerveenschemond (Gasselte, Arbeider, overl. 19-03-1943 te Emmen) en Geertruida Dol (geb. 24-10-1856 te Gasselterboerveenschemond (Gasselte, overl. 27-08-1929 te Odoorn)

g. Jans , geb. 02-01-1882 te Nieuw Buinen (Borger), overl. 07-03-1887 (5 jaar) te Nieuw Buinen (Borger)

h. Jantina , geb. 01-02-1885 te Nieuw Buinen (Borger), overl. 03-09-1886 (19 maanden) te Nieuw Buinen (Borger)

2. Herderkien , geb. 16-11-1846 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 07-09-1850 (3 jaar) te Gasselterboerveen (Gasselte)

3. Jantien , geb. 10-06-1850 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 07-01-1933 (82 jaar) te Borger

tr. 07-05-1888 te Borger Gezinus Berends, geb. 12-07-1854 te Buinerveen (Borger), Arbeider, overl. 23-12-1933 (79 jaar) te Borger, zn. van Roelof Berends (geb. 17-04-1821 te Dalen, Kleermaker, onderwijzer, overl. 06-07-1884 te Buinerveen (Borger)) en Grietje Wilting (geb. 10-12-1829 te Gasselte, overl. 15-08-1901 te Buinerveen (Borger))

Kinderen:

a. Roelof , geb. 23-11-1888 te Nieuw Buinen (Borger), overl. 08-11-1969 (80 jaar), begr. te Nieuw Buinen (Begr. Nieuw Buinen oud)

tr. 14-08-1909 te Borger Fennechien van Boven, geb. 01-08-1887 te Nieuw Buinen (Borger), overl. 20-09-1983 (96 jaar), begr. te Nieuw Buinen (Begr. Nieuw Buinen oud), dr. van Jakob van Boven (geb. 18-07-1857 te Odoorn, Arbeider, overl. 14-04-1901 te Buinerveen (Borger)) en Henderika Luitjes (geb. 23-11-1860 te Buinerveen (Borger), Arbeidster, overl. 13-09-1947 te Nieuw Buinen (Borger))

4. Berendina , geb. 29-07-1854 te Gasselterboerveen (Gasselte), Arbeidster, overl. 01-01-1928 (73 jaar) te Borger

tr. 05-05-1877 te Gasselte Jan Ensing, geb. 27-03-1848 te Buinerveen (Borger), Arbeider, overl. 03-09-1937 (89 jaar) te Borger, zn. van Hindrik Ensing (geb. 04-08-1825 te Borger, overl. 09-04-1900 te ExloŽrveen (Odoorn)) en Bonna Habing (geb. 27-01-1827 te Borger, overl. 20-02-1904 te ExloŽrveen (Odoorn))

Kinderen:

a. Hendrik , geb. 07-10-1878 te Buinerveen (Borger), overl. 08-01-1891 (12 jaar) te Buinerveen (Borger)

b. Jakob , geb. 12-08-1881 te Buinerveen (Borger), overl. 25-06-1882 (10 maanden) te Buinerveen (Borger)

c. Annechien , geb. 19-04-1885 te Buinerveen (Borger), overl. 21-01-1886 (9 maanden) te Buinerveen (Borger)

d. Jakob , geb. 15-08-1886 te Buinerveen (Borger), overl. 03-09-1886 (19 dagen) te Buinerveen (Borger)

e. Jacob , geb. 08-06-1890 te Buinerveen (Borger)

f. Bonna , geb. 10-07-1892 te Buinen (Borger), overl. 10-11-1892 (4 maanden) te Buinerveen (Borger)

g. Hendrik , geb. 16-04-1894 te Buinen (Borger)

tr. 10-08-1918 te Borger Geesje Meijers, geb. 20-10-1897 te ExloŽrmond (Odoorn), dr. van Geert Meijers (geb. 01-01-1862 te ExloŽrveen (Odoorn), Arbeider, overl. 24-08-1943 te Emmen) en Marchien Baas (geb. 07-04-1868 te Drouwenermond (Borger), overl. 28-12-1944 te Emmen)

5. Jan , geb. 15-12-1857 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 17-01-1931 (73 jaar) te Deventer

VIf

Barend (Berend) Vos

[Vc]

geb. 01-04-1819 te Gasselterboerveen (Gasselte), Arbeider, overl. 02-04-1880 (61 jaar) te Gasselterboerveen (Gasselte)

tr. 15-03-1860 te Anloo Grietien Zandvoort, geb. 07-05-1836 te Anloo, Arbeidster, overl. 04-10-1903 (67 jaar) te Gasselte, dr. van Geert Harms Zandvoort (geb. 26-08-1804 te Anloo, Arbeider, overl. 23-02-1855 te Eexterveen (Anloo)) en Grietien Harms Gankema (geb. 23-04-1798 te Zuidlaren, overl. 07-03-1860 te Eexterveensche Compagnie (Anloo))

Kinderen:

1. Jacobje , geb. 12-08-1861 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 08-11-1922 (61 jaar) te Nieuwe Pekela

Kinderen:

a. Derk , geb. 16-10-1884 te Gasselternijveen (Gasselte), Veenarbeider, overl. 13-02-1971 (86 jaar) te Nieuwe Pekelatr. 11-01-1913 te Nieuwe Pekela Japien Grave, geb. 12-11-1890 te Scheemda, Veenarbeidster, overl. 20-06-1950 (59 jaar) te Alteveer (Onstwedde), dr. van Konraad Grave (geb. 05-03-1862 te Nieuwe Pekela, overl. 17-12-1922 te Nieuwe Pekela) en Maria Heijes (geb. 18-04-1863 te Nieuwe Pekela, overl. 17-12-1929 te Nieuwe Pekela)

(1) tr. 07-06-1890 te Onstwedde Albert Epping, geb. 13-12-1856 te Odoorn, Arbeider, overl. 05-12-1913 (56 jaar) te Tange (Onstwedde), zn. van Hendrik Epping (geb. 17-07-1819 te Zweeloo, Arbeider, overl. 29-10-1898 te Tange) en Jakobje Vrijling (geb. 06-03-1819 te Odoorn, overl. 11-04-1907 te Tange (Onstwedde))

Albert Epping is weduwnaar van Anna Kiel.

Zie verder stamboom Derk Vos

Kinderen:

b. Berend , geb. 01-04-1891 te Tange (Onstwedde), overl. 17-05-1891 (1 maand) te Tange (Onstwedde)

c. Berend , geb. 22-05-1892 te Tange (Onstwedde), Arbeider, overl. 07-10-1958 (66 jaar) te Groningen

tr. 23-04-1921 te Onstwedde Pietertje van der Laan, geb. 15-04-1896 te Onstwedde, overl. 05-11-1950 (54 jaar) te Alteveer (Onstwedde), dr. van Jan van der Laan (geb. 13-06-1855 te Oude Pekela, Arbeider, Scheepsjager, overl. 25-09-1938 te Alteveer (Onstwedde)) en Marchien Beikes (geb. 03-05-1860 te Nieuwe Pekela, Dienstmeid, overl. 28-04-1931 te Alteveer (Onstwedde))

d. Albert , geb. 29-05-1893 te Tange (Onstwedde), overl. 20-11-1893 (5 maanden) te Tange (Onstwedde)

e. Jacoba , geb. 29-05-1893 te Tange (Onstwedde), overl. 27-07-1893 (1 maand) te Tange (Onstwedde)

f. Geert , geb. 26-10-1894 te Tange (Onstwedde), overl. 09-03-1895 (4 maanden) te Tange (Onstwedde)

g. Jacoba , geb. 27-05-1897 te Tange (Onstwedde), overl. 21-12-1897 (6 maanden) te Tange (Onstwedde)

h. Albert , geb. 29-05-1900 te Tange (Onstwedde), Arbeider, overl. 23-03-1960 (59 jaar) te Alteveer (Onstwedde)

tr. 24-06-1922 te Onstwedde Henderika van der Laan, geb. 15-12-1901 te Onstwedde, overl. 21-04-1941 (39 jaar) te Assen, dr. van Jan van der Laan (geb. 13-06-1855 te Oude Pekela, Arbeider, Scheepsjager, overl. 25-09-1938 te Alteveer (Onstwedde)) en Marchien Beikes (geb. 03-05-1860 te Nieuwe Pekela, Dienstmeid, overl. 28-04-1931 te Alteveer (Onstwedde))

i. NN , geb. 06-10-1902 te Alteveer (Onstwedde), overl. 06-10-1902 (0 dagen) te Alteveer (Onstwedde)

Levenloos geboren.


(2) tr. 17-10-1916 te Nieuwe Pekela Abraham Grave, geb. 12-11-1853 te Nieuwe Pekela, Boerenarbeider, overl. 13-09-1933 (79 jaar) te Nieuwe Pekela, zn. van Berend Grave (geb. 18-07-1833 te Nieuwe Pekela, Arbeider, overl. 31-05-1902 te Nieuwe Pekela) en Harmanna Westers (geb. 10-11-1833 te Nieuwe Pekela, Arbeidster, overl. 04-08-1916 te Nieuwe Pekela)

Weduwnaar van Hinderika Schokkenbroek (huw. 01-05-1880 te Nieuwe Pekela), Betje Kuiper (huw. 23-01-1886 te Nieuwe Pekela). Na het overlijden van Jacobje Vos is Abraham getrouwd met Maria de Jonge.2. Berend , geb. 06-07-1864 te Gasselterboerveen (Gasselte), volgt VIIk

3. Geert , geb. 23-06-1868 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 02-04-1870 (21 maanden) te Gasselterboerveen (Gasselte)

4. Grietje , geb. 16-01-1871 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 08-10-1871 (8 maanden) te Gasselterboerveen (Gasselte)

5. Harm , geb. 02-09-1872 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 14-04-1875 (2 jaar) te Gasselterboerveen (Gasselte)

6. Jantina , geb. 06-12-1876 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 17-02-1877 (2 maanden) te Gasselterboerveen (Gasselte)

7. Harm , geb. 21-07-1878 te Gasselterboerveen (Gasselte), volgt VIIl

VIIa

Harm Vos

[VIa]

geb. 27-02-1851 te Gasselterboerveen (Gasselte), Landbouwer, overl. 27-05-1935 (84 jaar) te Coevorden

tr. 05-05-1882 te Gasselte Grietje Braams, geb. 17-06-1859 te Assen, overl. 09-08-1898 (39 jaar) te Odoornerveen (Odoorn), dr. van Harm Braams (geb. 20-11-1814 te Gieten, Landbouwer, overl. 07-12-1866 te Gasselte) en Geesje Strating (geb. 10-05-1831 te Norg, overl. 26-07-1862 te Kloosterveen (Assen))

Kinderen:

1. Henderkien , geb. 19-03-1883 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 02-08-1943 (60 jaar) te Emmen

tr. 01-12-1905 te Odoorn Teunis Woldring, geb. 09-07-1866 te Gasselte, overl. 18-11-1960 (94 jaar) te Emmen, zn. van Harm Woldring (geb. 07-04-1826 te Zweeloo, overl. 13-10-1884 te Drouwen (Borger)) en Zwaantje Jalving (geb. 06-10-1832 te Gasselte, overl. 02-01-1922 te Exloo (Odoorn))Kinderen:

a. Harm , geb. 16-04-1906 te Exloo (Odoorn)

b. Grietje , geb. 13-01-1908 te Exloo (Odoorn), overl. 17-01-1990 (82 jaar), begr. te Ter Apel (Brgr. Kapelweg)

tr. Marcus Hendrik Bijl, geb. 05-08-1907 te Emmen, overl. 13-03-1966 (58 jaar), begr. te Ter Apel (Brgr. Kapelweg)

c. Gerrit , geb. 03-01-1911 te Musselkanaal (Onstwedde)

tr. 16-01-1940 te Odoorn Aaltien Zwiers

d. Harmannus , geb. 16-05-1913 te Onstwedde, overl. 01-05-1959 (45 jaar) te Schoonebeek, begr. te Emmer-Compascuum (Begr. Algemeen)

e. Zwaantje , geb. 01-11-1914 te Onstwedde

tr. 20-10-1945 H. Muskee

f. Harm Jan , geb. 12-04-1918 te Odoorn

tr. 04-11-1952 te Odoorn W. Zwiers

2. Harm , geb. 29-09-1884 te Gasselterboerveen (Gasselte), volgt VIIIa

3. Jantien , geb. 06-09-1886 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 15-06-1948 (61 jaar) te Ter Aard (Vries)

tr. 16-08-1918 te Odoorn Hendrik Stevens, geb. 17-02-1889 te Exloo (Odoorn), overl. 29-05-1972 (83 jaar) te Ter Aard (Vries), zn. van Willem Stevens (geb. 18-02-1852 te Exloo (Odoorn), Landbouwer, overl. 22-02-1927 te Ubbena (Vries)) en Willemtien Vos (geb. 01-04-1847 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 31-10-1929 te Ubbena (Vries))4. Willem , geb. 29-03-1888 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 14-04-1890 (24 maanden) te Gasselterboerveen (Gasselte)

5. Geessien , geb. 11-12-1890 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 10-08-1949 (58 jaar) te Exloo (Odoorn)

tr. 01-05-1925 te Odoorn Hendrik Zikken, geb. 12-01-1888 te Exloo (Odoorn), overl. 08-05-1973 (85 jaar) te Exloo (Odoorn), zn. van Koert Zikken (geb. 20-06-1850 te Exloo (Odoorn), Landbouwer, overl. 15-03-1931 te Exloo (Odoorn)) en Harmtien Oosting (geb. 12-12-1855 te Exloo (Odoorn), overl. 18-02-1938 te Valtermond (Odoorn))6. Willem , geb. 27-11-1892 te Gasselterboerveen (Gasselte), volgt VIIIb

7. Roelof , geb. 27-09-1894 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 04-10-1894 (7 dagen) te Gasselterboerveen (Gasselte)

8. Harmina , geb. 22-08-1896 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 29-10-1981 (85 jaar) te Emmen, begr. te Emmen (Begr. Kerkhoflaan zuid)

tr. 19-05-1925 te Odoorn Herman Hendrik Zomers, geb. 17-04-1896 te Klijndijn (Odoorn), Aannemer, overl. 11-02-1962 (65 jaar) te Emmen, zn. van Jan Zomers (geb. 29-10-1863 te Odoorn, Timmerman, overl. 27-07-1936 te Klijndijn (Odoorn)) en Trientien Nijhof (geb. 20-11-1868 te Wezup (Zweeloo), overl. 25-11-1950 te Klijndijn (Odoorn))9. Roelof , geb. 26-07-1898 te Odoornerveen (Odoorn), volgt VIIIc

VIIb

Roelof Vos

[VIb]

geb. 16-02-1830 te Gasselterboerveen (Gasselte), Landbouwer, overl. 26-04-1907 (77 jaar) te Nieuw Buinen (Borger)

Op de grafsteen staat als geboortedatum vermeld: 14-01-1830tr. 14-06-1859 te Gasselte Lammechien Kruize, geb. 16-07-1825 te Borger, Landbouwersche, overl. 31-05-1899 (73 jaar) te Nieuw Buinen (Borger), dr. van Jan Kiers Kruize (geb. 17-04-1795 te Gasselte, Smid, overl. 30-01-1873 te Borger) en Annegijn Middeljans (geb. 07-03-1794 te Buinerveen, overl. 17-03-1876 te Borger)

Kinderen:

1. Geessien , geb. 23-04-1860 te Gasselteboerveenschemond (Gasselte), overl. 10-10-1940 (80 jaar) te Borger

Op de grafsteen staat als geboortedatum vermeld: 24-04-18602. Annechien , geb. 06-10-1862 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 30-03-1941 (78 jaar) te Borgertr. 29-05-1901 te Borger Geert Holm, geb. 16-04-1861 te Nieuw Buinen (Borger), overl. 06-07-1938 (77 jaar) te Borger, zn. van Jan Holm (geb. 23-01-1826 te Stadskanaal (Onstwedde), Vervener, overl. 25-02-1892 te Nieuw Buinen (Borger)) en Grietje Hol (geb. 12-02-1828 te Westerdiep (Wildervank), overl. 26-05-1908 te Nieuw Buinen (Borger))

Eerder gehuwd geweest met Jeichien Jantien Kamps (Drouwenerveen 29-04-1864- Nieuw-Buinen 07-10-1898).


3. Harm , geb. 16-09-1865 te Gasselteboerveenschemond (Gasselte), overl. 14-08-1939 (73 jaar) te BorgerVIIc

Hinderik Vos

[VIb]

geb. 26-02-1843 te Gasselterboerveen (Gasselte), Landbouwer, overl. 28-08-1929 (86 jaar) te Gasselte

tr. 21-06-1879 te Gasselte Aaltje Kamminga, geb. 26-07-1845 te Wildervank, Dienstmeid, overl. 11-03-1931 (85 jaar) te Gasselte, dr. van Harmannus Kamminga (geb. 1805 te Wildervank, Koopman, overl. 15-01-1864 te Wildervank) en Aaltje Hindriks Dekker (geb. 12-06-1812 te Lula (Windeweer), Dienstmeid, overl. 28-07-1845 te Wildervank)

Wettiging 1 kind

Kinderen:

1. Geesje , geb. 21-05-1879 te Gasselterboerveen (Gasselte), Dienstbode, overl. 28-04-1937 (57 jaar) te Eindhoven

tr. 21-05-1910 te Wildervank Frederik Bertus Bisschop, geb. 09-05-1886 te Muntendam, Arbeider, overl. 26-10-1962 (76 jaar) te Eindhoven, zn. van Albert Bisschop (geb. 08-01-1848 te Tripscompagnie (Muntendam), Scheepsjager, overl. 13-07-1920 te Veendam) en Geertje Hazenberg (geb. 21-05-1849 te Middelweg (Muntendam), Werkvrouw, overl. 02-01-1919 te Muntendam)

2. Harm , geb. 24-06-1880 te Gasselterboerveen (Gasselte), volgt VIIId

3. Harmannus , geb. 30-01-1883 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 14-02-1883 (15 dagen) te Gasselterboerveen (Gasselte)

4. Aaltje , geb. 08-10-1884 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 09-07-1981 (96 jaar) te Wildervank, begr. te Wildervank (Begr. Dalweg)

tr. 17-10-1936 te Wildervank Roelf Smit, geb. 06-06-1887 te Heereweg (Meeden), Fabrieksarbeider, overl. 24-06-1966 (79 jaar) te Wildervank, begr. te Wildervank (Begr. Dalweg), zn. van Hindrik Harms Smit (geb. 21-05-1843 te Winschoten, Timmerman, overl. 26-02-1893 te Heereweg (Meeden)) en Weia van Essen (geb. 13-02-1850 te Meeden, Naaister, overl. 05-06-1918 te Veendam)

Roelof Smit is weduwnaar van Zwaantje Gankema (Veendam 12-6-1887 - Wildervank 21-12-1934) dr. van Boele Gankema en Siepke Beuker.5. Annechien , geb. 06-07-1886 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 04-02-1967 (80 jaar) te Wildervank

tr. 07-05-1910 te Gasselte Jan Roossien, geb. 17-01-1889 te Wildervank, overl. 09-07-1972 (83 jaar) te Wildervank, zn. van Harm Roossien (geb. 12-01-1867 te Wildervank, Arbeider, overl. 20-03-1923 te Wildervank) en Rieka Kruize (geb. 16-11-1866 te Veendam, overl. 12-12-1910 te Wildervank)6. Harmanna , geb. 06-07-1886 te Gasselterboerveen (Gasselte), Dienstbode, overl. 15-12-1970 (84 jaar) te Hoogezand

tr. 21-05-1910 te Wildervank Adolf Lukas Klad, geb. 28-11-1889 te Wildervank, Smid, overl. 17-07-1970 (80 jaar) te Veendam, zn. van Jan Klad (geb. 28-05-1850 te Wildervank, Scheepstimmerman, overl. 07-08-1921 te Wildervank) en Gesina Gerhardina Heikens (geb. 20-05-1849 te Midwolda, Dienstmeid, overl. 14-01-1937 te Wildervank)

Kinderen:

a. Aaltje , geb. 26-06-1913 te Wildervank, overl. 17-10-1941 (28 jaar) te Groningen

tr. 02-04-1932 te Wildervank Derk Ruiter, geb. 20-02-1912 te Wildervank, Schilder, overl. 20-02-1943 (31 jaar) te Sologubowka (Rusland), zn. van Eppo Ruiter (geb. 22-11-1887 te Wildervank, Schilder, overl. 11-08-1952 te Stadskanaal (Onstwedde)) en Houke Broezer (geb. 12-07-1880 te Oostwold (Midwolda), overl. 23-06-1963)

VIId

Jan Vos

[VIb]

geb. 03-02-1848 te Gasselterboerveen (Gasselte), Landbouwer, overl. 05-11-1896 (48 jaar) te Gasselterboerveen (Gasselte)

(1) tr. 18-11-1871 te Gasselte Trientien Fransens, geb. 14-11-1847 te Eexterveen (Anloo), overl. 21-05-1874 (26 jaar) te Eexterveen (Anloo), dr. van Harm Reinders Fransens (geb. 1804 te Eexterveen (Anloo), Landbouwer, overl. 25-03-1875 te Eexterveen (Anloo)) en Harmina Lucas Thaden (geb. 24-02-1812 te Wildervank, overl. 15-09-1870 te Eexterveen (Anloo))

Kinderen:

1. Harm , geb. 31-03-1872 te Eexterveen (Anloo), volgt VIIIe

2. Harmtje , geb. 27-02-1873 te Eexterveen (Anloo), Landbouwster, overl. 08-12-1922 (49 jaar) te Bronnegerveen (Borger)

tr. 29-03-1902 te Borger Knelis Ottens, geb. 27-11-1870 te Borger, Landbouwer, overl. 01-01-1946 (75 jaar) te Emmen, zn. van Hindrik Ottens (geb. 08-04-1832 te Drouwenerveen (Borger), Arbeider, overl. 22-01-1901 te Bronger (Borger)) en Roelfien Leiting (geb. 08-03-1839 te Drouwen (Borger), Arbeidster, overl. 23-05-1875 te Drouwenerveen (Borger))

Kinderen:

a. Jan Hendrik , geb. 03-06-1904 te Borger, Landarbeider, overl. 27-01-1934 (29 jaar) te Groningen

tr. 23-11-1929 te Borger Fennechien Seijers, geb. 31-03-1903 te Valthermond (Odoorn), overl. 27-07-1965 (62 jaar), begr. te Borger, dr. van Jan Seijers (geb. 03-05-1870 te Eext (Anloo), overl. 27-08-1956 te Borger) en Jantje Eisema (geb. 30-03-1869 te Gasselte, Arbeidster, overl. 14-05-1912 te Valthermond (Odoorn))

Fennechien Seijers is na het overlijden van Jan Hendrik Ottens getrouwd met Hendrik Martens.

Wettiging 1 kind.

b. Roelfien , geb. 19-09-1908 te Borger, overl. 20-09-1908 (1 dag) te Borger


(2) tr. 28-12-1878 te Gasselte Hinderkien Hogenberg, geb. 11-04-1850 te Borger, Venster, overl. 26-08-1925 (75 jaar) te Gasselte, dr. van Jakob Smit Hogenberg (ged. 08-05-1808 te Groningen, Kleermaker, overl. 09-12-1891 te Borger) en Grietje Dekker (geb. 17-01-1811 te Annen, overl. 22-11-1900 te Borger)

Kinderen:

3. Gezinus , geb. 19-03-1879 te Gasselterboerveen (Gasselte), volgt VIIIf

4. Berendina , geb. 14-12-1881 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 15-12-1968 (87 jaar) te Veenoord (Sleen)

tr. 23-05-1903 te Gieten Jan Kiewiet, geb. 23-02-1880 te Gasselte, Landbouwer, commissionair, overl. 24-10-1938 (58 jaar) te Emmen, zn. van Jan Kiewiet (geb. 01-03-1855 te Gieterveen (Gieten), Venter, overl. 08-05-1921 te Wildervank) en Trijntje Bloem (geb. 10-06-1855 te Muntendam, overl. 04-10-1919 te Wildervank)Kinderen:

a. Trijntje , geb. 14-08-1903 te Gieten

tr. 10-06-1921 te Sleen Willen van Dijk, geb. 13-09-1895 te Veenoord (Sleen), Scheepsjager, zn. van Johannes van Dijk (geb. 30-01-1870 te Veenoord (Sleen), overl. 04-07-1955 te Veenoord (Sleen)) en Jantje Strating (geb. 07-12-1871 te De Haar (Sleen), overl. 21-04-1949 te Veenoord (Sleen))

b. Hinderkien , geb. 14-02-1905 te Stadskanaal (Wildervank), overl. 09-07-1991 (86 jaar), begr. te Nieuw-Amsterdam

tr. 14-09-1937 Albert Sieben, geb. 23-11-1908 te Emmen, overl. 19-07-1959 (50 jaar), begr. te Nieuw-Amsterdam, zn. van Jacob Sieben (geb. 31-12-1874 te Avereest, Arbeider, overl. 03-06-1961 te Emmen) en Roelofje Kortwijk (geb. 25-07-1880 te Leggelerveld (Dwingeloo), overl. 26-08-1961 te Emmen)

c. Eviena , geb. 03-02-1909 te Stadskanaal (Wildervank)

tr. 12-11-1927 te Emmen Jan Dijkstra, geb. 10-07-1905 te Emmen, zn. van Evert Dijkstra (geb. 27-06-1878 te Nieuw-Amsterdam (Emmen), Stationchef, overl. 09-01-1916 te Groningen) en Grietje van den Berg (geb. 27-06-1880 te Dalen, overl. 28-04-1949 te Veenoord (Sleen))

d. Gizina Jantina , geb. 15-02-1912 te Gasselte

tr. 26-06-1934 J. v.d. Vinne

e. Jan , geb. 16-02-1914 te Gasselte, overl. 17-10-1971 (57 jaar), begr. te Veenoord (Begr. Algemeen)

tr. 26-08-1939 te Vollenhove Grietje Souwman, geb. 14-12-1915, overl. 06-07-1992 (76 jaar), begr. te Veenoord (Begr. Algemeen)

5. Harmannus , geb. 17-10-1884 te Gasselterboerveen (Gasselte), volgt VIIIg

6. Jacob , geb. 15-06-1887 te Gasselterboerveen (Gasselte), volgt VIIIh

7. Annechien , geb. 12-04-1890 te Gasselterboerveen (Gasselte)

tr. 29-04-1911 te Gasselte Harm Scheve, geb. 07-04-1889 te Gasselteboerveenschemond (Gasselte), zn. van Jan Scheve (geb. 09-08-1858 te Gasselterboerveen (Gasselte), Arbeider, overl. 21-07-1926 te Gasselte) en Gezina Hovingh (geb. 01-04-1862 te Gasselte, Dienstmeid, overl. 05-04-1926 te Gasselte)

8. NN , geb. 04-04-1895 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 04-04-1895 (0 dagen) te Gasselterboerveen (Gasselte)

Levenloos geboren.

VIIe

Harm Vos

[VIb]

geb. 03-02-1848 te Gasselterboerveen (Gasselte), Landbouwer, overl. 08-01-1927 (78 jaar) te Westerborktr. 15-06-1872 te Gasselte Antje Meems, geb. 25-03-1848 te Veenhuizen (Onstwedde), Landbouwersche, overl. 12-03-1892 (43 jaar) te Drouwenermond (Borger), dr. van Rutgert Berents Meems (geb. 16-11-1802 te Veenhuizen (Onstwedde), Timmerman, overl. 30-01-1876 te Veenhuizen (Onstwedde)) en Antje Wubbes Rotgers (geb. 27-10-1802 te Weende (Vlagtwedde), overl. 01-04-1848 te Veenhuizen (Onstwedde))

Kinderen:

1. Gezina , geb. 20-12-1872 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 07-10-1902 (29 jaar) te ExloŽrmond (Odoorn)

tr. 13-05-1899 te Onstwedde Jakob Dik, geb. 14-04-1870 te Onstwedde, Arbeider, overl. 02-12-1947 (77 jaar) te Stadskanaal (Onstwedde), zn. van Hanske Dik (geb. 26-02-1844 te Veendam, Arbeider, overl. 05-09-1915 te Exloo (Odoorn)) en Annechien Drenth (geb. 01-06-1834 te Anloo, overl. 11-11-1904 te ExloŽrmond (Odoorn))2. Antje , geb. 24-01-1874 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 13-04-1945 (71 jaar) te Musselkanaal (Onstwedde)

tr. 14-01-1908 te Odoorn Jan Fennema, geb. 12-06-1882 te Onstwedde, overl. 12-09-1956 (74 jaar) te Onstwedde, zn. van Elzo Fennema (geb. 18-12-1844 te Onstwedde, Arbeider, overl. 13-01-1925 te Stadskanaal (Onstwedde)) en Petina Elisabeth Lubbers (geb. 28-05-1849 te Sappemeer, Naaister, overl. 09-08-1892 te Mussel (Onstwedde))3. Jodoca , geb. 03-05-1877 te Drouwenermond (Borger), overl. 13-01-1965 (87 jaar) te Groningen

tr. 25-04-1908 te Veendam Pieter Molema, geb. 13-10-1883 te Veendam, Vrachtrijder, overl. 30-08-1938 (54 jaar) te Muntendam, zn. van Pieter Molema (geb. 18-05-1857 te Meeden, Werkman, overl. 07-07-1934 te Muntendam) en Anna Koster (geb. 08-07-1857 te Veendam, Dienstmeid, overl. 28-11-1891 te Korte Akkers (Veendam))4. Harmina , geb. 17-08-1879 te Drouwenermond (Borger), overl. 18-03-1890 (10 jaar) te Drouwenerveen (Borger)

5. Rutgert , geb. 08-11-1882 te Drouwenermond (Borger), volgt VIIIi

6. Annechina , geb. 03-04-1885 te Drouwenermond (Borger), overl. 26-05-1976 (91 jaar) te Zweeloo

tr. 21-04-1908 te Odoorn Pier Dijkstra, geb. 25-10-1886 te Odoorn, overl. 20-03-1975 (88 jaar) te Zweeloo, zn. van Egbert Jans Dijkstra (geb. 05-02-1856 te Ooststellingwerf, overl. 04-02-1934 te Ter Apel (Vlagtwedde)) en Auktje Hollander (geb. 19-07-1859 te Norgervaart (Norg), overl. 11-01-1926 te Sleen)Kinderen:

a. Auktje , geb. 18-07-1908 te Odoornerveen (Odoorn), overl. 21-07-1997 (89 jaar) te Schoonoord (Sleen), gecrem. 25-07-1997 te Emmen (Cr. De Meerdijk)

tr. 12-09-1930 te Sleen Hendrik van Tellingen, geb. 17-04-1907 te Schoonoord (Sleen), Arbeider, Raadslid en wethouder Gemeente Sleen, overl. 22-11-1993 (86 jaar) te Schoonoord (Sleen), gecrem. 26-11-1993 te Emmen (Cr. De Meerdijk), zn. van Harmanus van Tellingen (geb. 23-06-1877 te Schoonoord (Sleen), Arbeider, overl. 06-09-1969) en Jantien Struik (geb. 21-06-1878 te Ellertshsaar (Borger), Dienstmeid, overl. 05-09-1954 te Sleen)

b. Antje , geb. 25-04-1910 te Odoornerveen (Odoorn), overl. 25-03-2007 (96 jaar) te Assen, gecrem. 29-03-2007 te Assen (Cr. De Boskamp)

tr. 17-05-1930 te Vries Hendrik Doorten, geb. 27-02-1909 te Rhee (Vries), Landbouwer, overl. 07-05-1998 (89 jaar) te Assen, gecrem. 11-05-1998 te Assen (Cr. De Boskamp), zn. van Jan Doorten (geb. 23-10-1863 te Diever, Boerenknegt, landbouwer, overl. 23-01-1929 te Assen) en Marchien Holman (geb. 27-08-1866 te Peize, Dienstmeid, overl. 16-03-1951 te Zeijen (Vries))

c. Egbert Jans , geb. 27-02-1912 te Schoonoord (Sleen), overl. 31-07-1993 (81 jaar) te Schoonoord (Sleen), begr. 05-08-1993 te Schoonoord

tr. 18-04-1941 Janna Ziengs, geb. 15-04-1918, overl. 23-11-1988 (70 jaar) te Schoonoord (Sleen), begr. 26-11-1988 te Schoonoord

d. Geziena , geb. 16-04-1914 te Schoonoord (Sleen), overl. 23-02-2007 (92 jaar) te Emmen, gecrem. 27-02-2007 te Emmen (Cr. De Meerdijk)

tr. Roelof Koning, geb. 25-11-1911 te Emmen, overl. 10-10-1988 (76 jaar) te Emmen, gecrem. 14-10-1988 te Emmen (Cr. De Meerdijk), zn. van Jan Koning (geb. 26-10-1869 te Odoorn, Verver, huisschilder, overl. 19-03-1946 te Assen) en Grietje Ananias (geb. 04-04-1870 te Maten (Emmen), overl. 24-10-1933 te Groningen)

e. Harm , geb. 1916 te Schoonoord (Sleen), overl. 17-01-1917 te Schoonoord (Sleen)

5 maand oud

f. Harm , geb. 31-12-1917 te Schoonoord (Sleen), overl. 18-01-1999 (81 jaar) te Schoonoord, begr. 23-01-1999 te Schoonoord

tr. Annigje Schut, geb. 08-07-1917, overl. 20-02-2009 (91 jaar) te Ellertsveld (Schoonoord), begr. 25-02-1999 te Schoonoord

g. Afina Cornelia , geb. 20-12-1921 te Wezuperbrug (Zweeloo), overl. 25-01-2003 (81 jaar)

tr. 23-05-1941 W. Kruit, geb. 19-10-1921, overl. 24-03-2001 (79 jaar)

h. Annechina , geb. 25-07-1924 te Wezuperbrug (Zweeloo), overl. 19-05-1999 (74 jaar) te Schoonoord, begr. 22-05-1999 te Schoonoord

tr. 21-04-1948 Feitze Kootstra, geb. 12-08-1916, overl. 27-06-1997 (80 jaar), begr. te Schoonoord

i. Pierina , geb. 09-05-1930 te Wezuperbrug (Zweeloo), overl. 21-04-1931 (11 maanden) te Wezuperbrug (Zweeloo)

j. Pierina , geb. 04-02-1932 te Wezuperbrug (Zweeloo), overl. 11-06-1932 (4 maanden) te Wezuperbrug (Zweeloo)

7. Wubbe , geb. 25-10-1888 te Drouwenermond (Borger), overl. 22-05-1890 (18 maanden) te Drouwenermond (Borger)

8. Wubbe , geb. 25-03-1891 te Drouwenermond (Borger), volgt VIIIj

VIIf

Jan Vos

[VIc]

geb. 29-05-1849 te Gasselterboerveen (Gasselte), Arbeider, overl. 31-12-1880 (31 jaar) te Nieuw Buinen (Borger)

tr. 05-04-1873 te Borger Annegien Hekman, geb. 02-11-1848 te Wildervank, overl. 20-02-1904 (55 jaar) te Valtherveen (Odoorn), dr. van Otte Kristiaan Hekman (geb. 01-10-1815 te Veendam, Arbeider, overl. 16-08-1873 te Nieuw Buinen (Borger)) en Jantje Koning (geb. 11-02-1820 te Nieuwe Pekela, Werkvrouw, overl. 27-12-1897 te Nieuw Buinen (Borger))

Annechien is na het overlijden van Jan op 31-05-1884 te Odoorn getrouwd met Cornelis Dol. Zn. van Luitje Koops Dol en Doetje Douwes Snijder.

Kinderen:

1. Jan , geb. 17-02-1874 te Nieuw Buinen (Borger), volgt VIIIk

2. Otte , geb. 14-03-1876 te Nieuw Buinen (Borger), volgt VIIIl

3. Douwe , geb. 03-06-1878 te Nieuw Buinen (Borger), overl. 19-07-1881 (3 jaar) te Nieuw Buinen (Borger)

VIIg

Douw Vos

[VIc]

geb. 03-05-1854 te Gasselterboerveen (Gasselte), Arbeider, overl. 30-11-1927 (73 jaar) te Borger

Komt ook voor met de voornaam Douwe.

tr. 21-02-1880 te Borger Elsien Zeven, geb. 26-08-1852 te Nieuw Buinen (Borger), Arbeidster, overl. 29-01-1925 (72 jaar) te Borger, dr. van Douwe Jans Zeven (geb. 12-01-1814 te Wildervank, Arbeider, overl. 07-04-1854 te Nieuw Buinen (Borger)) en Regina Harms Mik (geb. 30-03-1818 te Wildervank, Dienstmeid, overl. 29-06-1858 te Nieuw Buinen (Borger))

Kinderen:

1. Jan , geb. 09-11-1881 te Nieuw Buinen (Borger), overl. 10-08-1907 (25 jaar) te Groningen

2. Douwe , geb. 03-08-1884 te Nieuw Buinen (Borger), Arbeider, overl. 06-06-1916 (31 jaar) te Borger

3. Reginus , geb. 23-10-1888 te Nieuw Buinen (Borger), Arbeider, overl. 10-11-1913 (25 jaar) te Nieuw Buinen (Borger)

tr. 15-03-1913 te Borger Janke Martens, geb. 11-12-1888 te Nieuw Buinen (Borger), overl. 08-10-1968 (79 jaar), dr. van Willem Martens (geb. 16-07-1859 te Drouwenerveen (Borger), Arbeider, overl. 12-03-1932 te Emmen) en Grietje Johannes Poeder (geb. 07-12-1857 te Ooststellingwerf, Arbeidster, overl. 14-05-1936 te Emmen)

Janke is na het overlijden van Jan Vos op 12-07-1919 te Emmen getrouwd met Geert Visker (zn. van Harmannus Visker en Hilke Dallinga).VIIh

Jan Jans Vos

[VIc]

geb. 18-06-1856 te Gasselterboerveen (Gasselte), Arbeider, overl. 17-12-1933 (77 jaar) te Gasselte

(1) tr. 06-02-1875 te Borger Hinderika Uitvlugt, geb. 08-05-1851 te Stadskanaal (Wildervank), Arbeidster, overl. 17-02-1897 (45 jaar) te Tange, dr. van Jacob Uitvlugt (geb. 25-09-1821 te Nieuwe Pekela, overl. 13-07-1909 te Nieuwe Pekela) en Maria Davids Hilgen (geb. 12-10-1828 te Nieuwe Pekela, overl. 09-11-1855 te Gasselte)

Kinderen:

1. Stientje , geb. 22-04-1875 te Nieuw Buinen (Borger), overl. 06-03-1954 (78 jaar) te Nieuwe Pekela

tr. 05-02-1898 te Onstwedde Egbert Grave, geb. 25-08-1876 te Nieuwe Pekela, Arbeider, overl. 15-07-1964 (87 jaar) te Nieuwe Pekela, zn. van Egbert Grave (geb. 07-01-1854 te Nieuwe Pekela, Arbeider, overl. 22-07-1934 te Oude Pekela) en Grietje Wiekens (geb. 13-04-1851 te Nieuwe Pekela, overl. 13-03-1942 te Nieuwe Pekela)Kinderen:

a. Grietje , geb. 19-09-1899 te Tange (Onstwedde), overl. 29-04-1900 (7 maanden) te Tange (Onstwedde)

b. Henderika , geb. 08-12-1900 te Alteveer (Onstwedde), overl. 09-04-1992 (91 jaar) te Nieuwe Pekela

tr. 25-03-1922 te Emmen Willem Pathuis, geb. 22-08-1897 te Onstwedde, overl. 13-01-1981 (83 jaar) te Nieuwe Pekela, zn. van Jacob Pathuis (geb. 27-11-1863 te Oude Pekela, Arbeider, overl. 25-05-1940 te Alteveer (Onstwedde)) en Geessien Wage (geb. 24-04-1866 te Weddeveer (Wedde), overl. 11-04-1917 te Tange (Onstwedde))

c. Egbert , geb. 30-09-1902 te Tange (Onstwedde), overl. 06-04-1968 (65 jaar), begr. te Oude Pekela (Begr. Algemeen)

tr. 11-04-1925 te Emmen Romtje de Jonge, geb. 09-02-1907 te Emmen, Arbeidster, overl. 18-07-1987 (80 jaar), begr. te Oude Pekela (Begr. Algemeen), dr. van Harmans de Jonge (geb. 03-02-1868 te Drouwenermond (Borger), Arbeider, overl. 13-11-1945 te Emmen) en Antje van der Heide (geb. 18-01-1866 te Achtkarspelen, Arbeidster, overl. 01-03-1941 te Emmen)

d. Jan , geb. 16-10-1904 te Tange (Onstwedde), overl. 09-01-1905 (2 maanden) te Alteveer (Onstwedde)

e. Jan , geb. 27-08-1905 te Tange (Onstwedde), overl. 06-10-1991 (86 jaar) te Ter Apel (Vlagtwedde), begr. 10-10-1991 te Nieuwe Pekela (Begr. Hervormd)

tr. Hilje Willemsen, geb. 15-06-1904 te Oude Pekela, overl. 05-06-1984 (79 jaar) te Winschoten, begr. te Nieuwe Pekela (Begr. Hervormd), dr. van Stoffer Willemsen (geb. 26-04-1861 te Oudedijk (Beerta), Schoenmaker, overl. 17-05-1932 te Oude Pekela) en Fennechien Dop (geb. 30-04-1862 te Meeden, overl. 27-04-1945 te Oude Pekela)

f. Lodewijk , geb. 08-10-1907 te Alteveer (Onstwedde), overl. 07-08-1911 (3 jaar) te Alteveer (Onstwedde)

g. Lodewijk , geb. 30-09-1911 te Alteveer (Onstwedde), Sigarenmaker

tr. 25-05-1935 te Nieuwe Pekela Grietje Minkes, geb. 1915 te Nieuwe Pekela, dr. van Wicher Minkes (geb. 23-10-1878 te Nieuwe Pekela, Schipper, koopman, overl. 21-01-1949 te Nieuwe Pekela) en Aaltje Prins (geb. 02-12-1887 te Musselkanaal (Onstwedde), overl. 20-11-1960 te Nieuwe Pekela)

2. Maria , geb. 05-09-1876 te Nieuw Buinen (Borger), Arbeidster, overl. 22-11-1948 (72 jaar) te Onstwedde

tr. 07-04-1900 te Onstwedde Hendrik Rijks, geb. 25-10-1873 te Finsterwolde, Arbeider, overl. 02-03-1964 (90 jaar) te Stadskanaal, zn. van Geert Stoffers Rijks (geb. 21-04-1853 te Nieuw Beerta, Dagloner, overl. 15-09-1938 te Alteveer (Onstwedde)) en Grietje Blokzijl (geb. 24-06-1847 te Finsterwolde, Arbeidster, overl. 06-05-1928 te Tange (Onstwedde))Kinderen:

a. Geert Hendrik , geb. 11-08-1900 te Drouwenermond (Borger), Arbeider, overl. 19-03-1977 (76 jaar) te Stadskanaal

tr. Henderika Antina Vos Zie VIIh-11

b. Jacob , geb. 04-05-1903 te Drouwenermond (Borger), overl. 02-01-2001 (97 jaar)

tr. 29-08-1925 te Emmen Jobkien Smilde, geb. 14-11-1901 te Roswinkel (Emmen), overl. 20-11-1991 (90 jaar), dr. van Geert Smilde (geb. 17-04-1864 te Maten (Emmen), overl. 27-03-1916 te Emmen) en Pietertien Hulsebosch (geb. 09-04-1866 te Roswinkel (Emmen), Arbeidster, overl. 30-01-1961 te Emmen)

c. Melger , geb. 27-08-1905 te Drouwenermond (Borger), overl. 06-03-1965 (59 jaar), begr. te Stadskanaal (Begr. Algemeen)

tr. 13-07-1929 te Onstwedde Catharina de Wal, geb. 18-03-1908 te Gramsbergen, Dienstmeid, overl. 28-11-1986 (78 jaar), begr. te Stadskanaal (Begr. Algemeen), dr. van Jan de Wal (geb. 04-01-1870 te Boven Veensloot (Meeden), Arbeider, overl. 28-10-1944 te Stadskanaal (Onstwedde)) en Trientje Drenth (geb. 20-11-1874 te Westerlee (Scheemda), overl. 10-10-1929 te Borger)

d. Henderikus , geb. 26-06-1907 te Drouwenermond (Borger), overl. 26-04-1908 (10 maanden) te Drouwenermond (Borger)

e. Hinderika , geb. 02-08-1911 te Vledderveen (Onstwedde), overl. 21-11-1958 (47 jaar) te Groningen, begr. te Stadskanaal (Begr. Algemeen)

tr. 23-05-1931 te Onstwedde Thomas Knip, geb. 28-10-1906 te Nieuwe Pekela, Arbeider, overl. 23-06-1976 (69 jaar), begr. te Stadskanaal (Begr. Algemeen), zn. van Jan Knip (geb. 24-07-1887 te Oude Pekela, Arbeider, overl. 06-12-1968 te Stadskanaal) en Lucretia Baalman (geb. 02-12-1886 te Holthe (Onstwedde), overl. 17-04-1973)

f. Jurjen , geb. 18-03-1914 te Onstwedde

tr. 27-05-1940 D.H. Kunst

g. NN , geb. 22-04-1918 te Vledderveen (Onstwedde), overl. 22-04-1918 (0 dagen) te Vledderveen (Onstwedde)

Levenloos geboren

3. Jantina , geb. 26-12-1878 te Nieuw Buinen (Borger), overl. 13-08-1954 (75 jaar) te Enschede, begr. 17-08-1954 te Alteveer (Begr. Algemeen)tr. 11-02-1899 te Onstwedde Berend Dijkhuis, geb. 30-08-1875 te Onstwedde, Kruidenier, overl. 21-07-1960 (84 jaar) te Losser, begr. 25-07-1960 te Alteveer (Begr. Algemeen), zn. van Engelbert Dijkhuis (geb. 03-11-1841 te Scheemda, Zeeman, overl. 03-02-1912 te Holthe (Onstwedde)) en Jurriena Klaasiena Timmerman (geb. 08-09-1849 te Beerta, Dienstmeid, overl. 26-04-1904 te Onstwedde)


Kinderen:

a. Jurriena Klaasiena Hendrika , geb. 22-05-1899 te Alteveer (Onstwedde), overl. 21-08-1899 (2 maanden) te Alteveer (Onstwedde)

b. Engelbert , geb. 02-07-1900 te Tange (Onstwedde), Zendingspredikant, zendeling, overl. 05-06-1985 (84 jaar) te Zeist, begr. 10-06-1985 te Zeist

tr. 05-08-1931 te 's Gravenhage Hindertien Fennema, geb. 22-07-1901 te Barlage (Onstwedde), Verpleegster, overl. 26-03-1982 (80 jaar) te Zeist, begr. te Zeist, dr. van Wolter Fennema (geb. 29-10-1877 te Barlage (Onstwedde), Arbeider, overl. 11-10-1966 te Harpel (Vlagtwedde)) en Hindertien Niemeijer (geb. 13-10-1872 te Jipsinghuizen (Vlagtwedde), overl. 12-06-1905 te Groningen)

c. Jan , geb. 20-05-1902 te Tange (Onstwedde), Fabrieksarbeider, magazijnmeester, overl. 12-05-1980 (77 jaar) te Hengelo

tr. 10-05-1930 te Lonneker Gerritdina Johanna Kollenhof, geb. 10-02-1909 te Lonneker, overl. 11-04-2001 (92 jaar) te Delden, dr. van Gerrit Jan Kollenhof (geb. 20-01-1882 te Apeldoorn, Textielarbeider, overl. 21-12-1960 te Enschede) en Gerritdina ter Morsche (geb. 18-12-1880 te Wierden, Dienstbode)

d. Johannes , geb. 04-07-1904 te Tange (Onstwedde), Militair soldaat KNIL, overl. 26-06-1944 (39 jaar)

tr. 09-04-1930 te 's Gravenhage Frederika Ketellapper, geb. 11-03-1905 te Haaksbergen, overl. 19-12-1969 (64 jaar) te Enschede, dr. van Geert Ketellapper en Grada Everdina ten Brink

e. Henderika , geb. 28-08-1906 te Tange (Onstwedde), overl. 29-11-1907 (15 maanden) te Tange (Onstwedde)

f. Jacob , geb. 13-05-1908 te Tange (Onstwedde), Venter, overl. 30-10-1933 (25 jaar) te Holthe (Onstwedde)

g. Jurrien , geb. 19-02-1910 te Tange (Onstwedde)

tr. 30-03-1939 te Enschede Aleida Ketellapper, overl. te Los Angeles, California (USA), dr. van Geert Ketellapper en Grada Everdina ten Brink

h. Henderika , geb. 05-07-1912 te Tange (Onstwedde), overl. 07-06-1952 (39 jaar) te Alteveer (Onstwedde), begr. 12-06-1952 te Alteveer (Begr. Algemeen)

tr. 14-05-1932 te Onstwedde Gezinus Pathuis, geb. 23-12-1903 te Tange (Onstwedde), Arbeider, winkelier, overl. 21-08-1989 (85 jaar) te Alteveer (Onstwedde), begr. 25-08-1989 te Alteveer (Begr. Algemeen), zn. van Jacob Pathuis (geb. 27-11-1863 te Oude Pekela, Arbeider, overl. 25-05-1940 te Alteveer (Onstwedde)) en Geessien Wage (geb. 24-04-1866 te Weddeveer (Wedde), overl. 11-04-1917 te Tange (Onstwedde))

i. Jurriena Klaasiena , geb. 26-06-1914 te Tange (Onstwedde), Verpleegster

tr. 04-01-1937 te Onstwedde Jurjen Hartman, geb. 25-06-1912 te Veendam, Kweker, bloemist, overl. 16-11-1998 (86 jaar), zn. van Eilt Hartman (geb. 09-04-1886 te Kibbelgaarn (Veendam), Boerenarbeider, bloemist, overl. 02-05-1943 te Winschoten) en Berendina Nieuwenweg (geb. 20-04-1886 te Nieuwe Pekela, Dienstbode, overl. 08-02-1941 te Nieuwe Pekela)

j. Douwe , geb. 1916 te Onstwedde, overl. 07-11-1918 (ongeveer 2 jaar) te Holthe (Onstwedde)

k. Jantina , geb. 09-12-1918 te Tange (Onstwedde), overl. 14-06-1997 (78 jaar) te Nieuwe Pekela, gecrem. 18-06-1997 te Winschoten (Cr. Oost-Groningen)

tr. 16-03-1940 Hendrik Schokkenbroek, geb. 1915, overl. 29-03-1983 (ongeveer 68 jaar) te Nieuwe Pekela, gecrem. 01-04-1983 te Groningen

l. Douwina , geb. 15-05-1922 te Tange (Onstwedde), overl. 02-05-1943 (20 jaar) te Alteveer (Onstwedde), begr. 07-05-1943 te Tange

otr. 25-05-1942 te Onstwedde, tr. 26-10-1942 te Onstwedde Frederik Kip, geb. 03-07-1914 te Bourtange, Kruidenier, overl. 04-11-1987 (73 jaar) te Rheden, begr. te Dieren, zn. van Hendrik Kip (geb. 23-03-1869 te Nieuwe Pekela, overl. 10-01-1954 te Winschoten) en Hillechien Grave (geb. 30-10-1872 te Nieuwe Pekela, overl. 24-02-1957 te Bourtange (Vlagtwedde))

4. Jakob , geb. 15-03-1881 te Nieuw Buinen (Borger), overl. 10-06-1881 (2 maanden) te Nieuw Buinen (Borger)

5. Martha , geb. 15-08-1882 te Nieuw Buinen (Borger), Dienstmeid, overl. 30-08-1934 (52 jaar) te Alteveer (Onstwedde)tr. 02-12-1905 te Nieuwe Pekela Rotgert Zuidema, geb. 31-05-1881 te Nieuwe Pekela, Arbeider, overl. 29-01-1961 (79 jaar) te Onstwedde, zn. van Jan Zuidema (geb. 30-09-1853 te Nieuwe Pekela, Arbeider, overl. 28-02-1924 te Nieuwe Pekela) en Jantje Schrik (geb. 11-12-1857 te Nieuwe Pekela, overl. 21-02-1938 te Nieuwe Pekela)


Kinderen:

a. NN , geb. 04-11-1906 te Nieuwe Pekela, overl. 04-11-1906 (0 dagen) te Nieuwe Pekela

Levenloos geboren

b. NN , geb. 23-07-1918 te Nieuwe Pekela, overl. 23-07-1918 (0 dagen) te Nieuwe Pekela

Levenloos geboren

c. Freerk , geb. 1926 te Onstwedde, overl. 10-01-1927 te Alteveer (Onstwedde)

3 maand oud

6. Jakob , geb. 16-01-1885 te Nieuw Buinen (Borger), volgt VIIIm

7. Douwe , geb. 03-04-1888 te Nieuw Buinen (Borger), volgt VIIIn

8. Henderika , geb. 03-11-1890 te Winschoten, overl. 29-01-1963 (72 jaar) te Stadskanaaltr. 14-11-1931 te Onstwedde Albert Kruize, geb. 23-03-1883 te Onstwedde, overl. 05-01-1954 (70 jaar) te Onstwedde, zn. van Engel Kruize (geb. 15-01-1843 te Onstwedde, Arbeider, overl. 15-02-1894 te Vledderveen (Onstwedde)) en Geertje Meinders (geb. 05-03-1855 te Onstwedde, overl. 16-02-1917 te Vledder (Onstwedde))

9. Trientje , geb. 03-11-1890 te Winschoten, overl. 16-08-1983 (92 jaar) te Stadskanaal, begr. 19-08-1983 te Stadskanaal

tr. Harm Vos Zie VIIId


(2) tr. 16-07-1898 te Onstwedde Henderika Antina Koster, geb. 20-02-1870 te Nieuwe Pekela, overl. 07-09-1934 (64 jaar) te Groningen, dr. van Elias Koster (geb. 01-09-1844 te Nieuwe Pekela, Landbouwer, overl. 29-04-1914 te Nieuwe Pekela) en Annechien Schokkenbroek (geb. 27-11-1842 te Nieuwe Pekela, overl. 19-02-1895 te Nieuwe Pekela)

Kinderen:

10. Jan , geb. 21-04-1899 te Nieuwe Pekela, overl. 10-06-1899 (1 maand) te Stadskanaal (Wildervank)

11. Henderika Antina , geb. 21-04-1899 te Nieuwe Pekela, overl. 02-03-1975 (75 jaar) te Veendam

(1) tr. 31-01-1920 te Borger Albert Bots, geb. 25-03-1888 te Onstwedde, zn. van Hinderikus Bots (geb. 03-11-1850 te Onstwedde, Arbeider, overl. 27-05-1940 te Musselkanaal (Onstwedde)) en Jantje van Klinken (geb. 28-01-1857 te Onstwedde, overl. 08-11-1922 te Horsten (Onstwedde)). Gescheiden 11-01-1926 te Borger

Albert Bots is weduwnaar van Aaltje Bosma (dr. van Ente Bosma en Aaltje van der Pers).

(2) tr. 19-02-1927 te Gasselte Geert Hendrik Rijks, geb. 11-08-1900 te Drouwenermond (Borger), Arbeider, overl. 19-03-1977 (76 jaar) te Stadskanaal, zn. van Hendrik Rijks (geb. 25-10-1873 te Finsterwolde, Arbeider, overl. 02-03-1964 te Stadskanaal) en Maria Vos (geb. 05-09-1876 te Nieuw Buinen (Borger), Arbeidster, overl. 22-11-1948 te Onstwedde)

Kinderen:

a. Maria , geb. 31-03-1927 te Groningen, overl. 19-09-2010 (83 jaar) te Veendam

tr. 31-05-1951 Gerrit Geerts, geb. 20-02-1925, overl. 04-01-2006 (80 jaar)

b. NN , geb. 17-08-1931 te Stadskanaal (Onstwedde), overl. 17-08-1931 (0 dagen) te Stadskanaal (Onstwedde)

Levenloos geboren.


(3) tr. 10-05-1941 te Gasselte Jan Hindrik Zondag, geb. 20-12-1901 te Wildervank, zn. van Jan Zondag (geb. 05-09-1869 te Eexterveen (Anloo), Arbeider, overl. 30-06-1924 te Groningen) en Bouwina Harmsen (geb. 06-03-1869 te Gasselternijveen (Gasselte), overl. 10-10-1941 te Stadskanaal (Onstwedde))

Weduwnaar van Gezina Jantina Deuring.

12. Annechien , geb. 26-12-1900 te Stadskanaal (Wildervank), overl. 05-06-1901 (5 maanden) te Stadskanaal (Wildervank)

13. Jan , geb. 28-01-1902 te Stadskanaal (Wildervank), volgt VIIIo

14. Hendrik , geb. 09-07-1903 te Borger, volgt VIIIp

15. Annechien , geb. 20-05-1905 te Borger, overl. 12-12-1967 (62 jaar) te Gasselte

tr. 1927 te Gasselte Thijs Mulder, geb. 28-02-1900 te Wildervank, overl. 27-05-1979 (79 jaar) te Gasselte, zn. van Klaas Mulder (geb. 03-01-1865 te Annerveenschekanaaal (Anloo), Schoenmaker, brugwachter, overl. 18-04-1946 te Gasselte) en Catharina Nienhuis (geb. 04-07-1864 te Gasselternijveenschemond (Gasselte), overl. 08-12-1941 te Gasselte)

Weduwnaar van Henderika Breider.Kinderen:

a. NN Nienhuis , geb. 05-04-1934 te Gasselte, overl. 05-04-1934 (0 dagen) te Gasselte

Levenloos geboren.

16. Annas , geb. 20-03-1909 te Borger, volgt VIIIq

VIIi

Berend Vos

[VId]

geb. 26-09-1836 te Gasselte, Landbouwer, overl. 29-04-1919 (82 jaar) te Hull, Sioux County, Iowa (USA)

(1) tr. 24-07-1863 te Gasselte Jantien Vos, geb. 13-02-1838 te Gasselte, Landbouwersche, overl. 03-05-1889 (51 jaar) te Hull, Sioux County, Iowa, dr. van Jan Roelfs Vos (VIa) (ged. 03-05-1801 te Gasselterboerveen (Gasselte), Landbouwer, overl. 11-03-1858 te Gasselterboerveen (Gasselte)) en Hendrikje (Hinderkien) Harders (geb. 11-12-1810 te Grollo, Landbouwster, overl. 28-02-1884 te Gasselterboerveen (Gasselte))

Wettiging 1 kind
Het gezin emigreert vanuit de 't Haantje (gem. Sleen) op 21-02-1889 naar de USA.

Kinderen:

1. Jantje , geb. 15-05-1863 te Gasselte, overl. 23-08-1863 (3 maanden) te Gasselte

2. Jan (John B.) , geb. 03-09-1864 te Gasselternijveen (Gasselte), volgt VIIIr

3. Jantina , geb. 22-09-1866 te Gasselte, overl. 04-03-1944 (77 jaar) te Edgerton, Pipestone, Minnesota (USA), begr. te Hillside Cemetery, Edgerton, Minnesota (USA)tr. 08-11-1890 te Hull, Sioux County, Iowa Walter van Lant, geb. 26-04-1860, Boerenarbeider, dagloner, overl. 24-02-1932 (71 jaar) te Edgerton, Pipestone, Minnesota, begr. te Hillside Cemetery, Edgerton, Minnesota, zn. van Gijsbert van Lant en Geertje Punt


Kinderen:

a. Guy , geb. 17-06-1891 te Hull, Sioux County, Iowa, overl. 04-09-1987 (96 jaar) te La Mirada, Los Angeles, California (USA), begr. te Artesia Cemetery, Cerritos. California (USA)

tr. 30-10-1963 te Los Angeles County, California (USA) Gertrude de Jager, geb. 10-02-1898 te Iowa (USA), overl. 17-04-1987 (89 jaar) te Artesia, Los Angeles, California (USA), begr. te Artesia Cemetery, Cerritos. California

Gertrude de Jager is eerder getrouwd geweest met Tony (Tonie) Kamstra (1895-1956).

b. Jennie , geb. 24-08-1892 te Hull, Sioux County, Iowa, overl. 12-1972 (ongeveer 80 jaar) te Edgerton, Pipestone, Minnesota, begr. te Hillside Cemetery, Edgerton, Minnesota

tr. 14-09-1916 te Pipestone, Minnesota (USA) Henry Baker, geb. 06-10-1891 te Pipestone, Minnesota, overl. 09-1974 (ongeveer 82 jaar) te Edgerton, Pipestone, Minnesota, begr. te Hillside Cemetery, Edgerton, Minnesota

c. Gertie , geb. 04-03-1894 te Hull, Sioux County, Iowa, overl. 26-06-1985 (91 jaar) te Pipestone County, Minnesota (USA), begr. te Hillside Cemetery, Edgerton, Minnesota

tr. 05-11-1915 te Edgerton, Pipestone, Minnesota Evert Buys, geb. 23-07-1890 te Rock, Minnesota (USA), overl. 12-1977 (ongeveer 87 jaar) te Pipestone County, Minnesota, begr. te Hillside Cemetery, Edgerton, Minnesota

d. Benjamin , geb. 07-01-1896 te Hull, Sioux County, Iowa, overl. 08-10-1987 (91 jaar) te Artesia, Los Angeles, California, begr. te Artesia Cemetery, Cerritos. California

4. Henderkien (Reta) , geb. 30-04-1868 te Gasselte, overl. 29-10-1936 (68 jaar) te Snohomish, Washington (USA), begr. 31-10-1936 te Snohomish, Washingtontr. 08-11-1890 te Hull, Sioux County, Iowa Jan (John) Vredeveld, geb. 17-09-1864 te Beilen, Landbouwer, overl. 13-09-1938 (73 jaar) te Snohomish, Washington, begr. 17-09-1938 te Snohomish, Washington, zn. van Albert Vredeveld (geb. 11-05-1836 te Beilen, Arbeider, koopman, overl. 12-05-1877 te Lieving (Beilen)) en Aaltje Berends Leutscher (geb. 27-06-1842 te Barradeel, Dienstmeid, overl. 21-10-1927 te Rock Valley, Sioux County, Iowa (USA))


Kinderen:

a. Albert Vredevelt , geb. 13-06-1891 te Hull, Sioux County, Iowa, overl. 11-05-1960 (68 jaar) te Everett, Snohmish, Washington (USA), begr. 13-05-1960 te Snohomish, Washington

tr. Theodora Shelton Snyder, geb. 01-05-1900 te New York City, New York (USA), overl. 02-10-1984 (84 jaar) te Everett, Snohmish, Washington, begr. 04-10-1984 te Snohomish, Washington, dr. van William Bolton Snyder (geb. 04-12-1872 te Brooklyn Kings, New York (USA), overl. 07-07-1935 te La Jolla, San Diego, California (USA)) en Dorothea Pike (geb. 15-10-1881 te Morristown, Morris, New Jersey (USA), overl. 23-10-1943 te La Jolla, San Diego, California)

b. Joseph Henry (Joe) Vredevelt , geb. 25-08-1892 te Hull, Sioux County, Iowa, overl. 12-05-1972 (79 jaar), begr. te Snohomish, Washington

tr. Viola Clara Harrison, geb. 09-07-1898 te Monroe, Snohomish, Washington (USA), overl. 25-07-1971 (73 jaar) te Snohomish, Washington, begr. te Snohomish, Washington

c. Jeane Vredevelt , geb. 06-04-1896 te Hull, Sioux County, Iowa, overl. 08-03-1974 (77 jaar)

tr. Howard Lee Gravbeal, geb. 1892 te Hull, Sioux County, Iowa, overl. 02-1963 (ongeveer 71 jaar)

d. Ellen Vredevelt , geb. 06-10-1897 te Hull, Sioux County, Iowa, overl. 09-08-1972 (74 jaar) te San Diego, San Diego, California (USA)

(1) tr. Edward K. Morohn, geb. 1893 te Hull, Sioux County, Iowa

(2) tr. Paul G. George, geb. 1893 te Hull, Sioux County, Iowa

e. Wilamina Bertha Tena Vredevelt , geb. 13-06-1901 te Everett, Snohmish, Washington, overl. 07-12-1992 (91 jaar), begr. 09-12-1992 te Coeur d'Aene, Kootenai, Idaho (USA)

(1) tr. Oscar Calvin Paisley, geb. 16-12-1888, overl. 26-09-1991 (102 jaar), begr. 30-09-1991 te Coeur d'Aene, Kootenai, Idaho, zn. van Samuel Adison Paisley (geb. 11-09-1855 te Mouth of Wilson, Grayson, Verginia (USA), overl. 11-08-1932) en Irene E. Young (geb. te Mouth of Wilson, Grayson, Verginia, overl. 1958)

(2) tr. Alexander August DuBois, geb. 01-08-1900 te Snohomish, Washington, overl. 15-06-1959 (58 jaar) te Marysville, Snohmisch, Washington (USA), begr. te Snohomish, Washington, zn. van Joseph Oliver DuBois (geb. 09-01-1862 te Montreal, Quebec (Canada), overl. 22-07-1919) en Elizabeth Marie Elzira Plante (geb. 23-09-1879, overl. 10-06-1955 te Everett, Snohmish, Washington)

f. Benjamin John Vredevelt , geb. 12-05-1904 te Blaine, Whatcom, Washington (USA), overl. 05-09-1976 (72 jaar) te Santa Cruz County, California (USA), begr. te Los Gatos Memorial Park, San Jose (USA)

tr. Doris Margorie Compher, geb. 31-07-1927 te Deer Park, Spokane, Washington (USA), overl. 28-05-2010 (82 jaar) te Auburn, Logan, Kentucky (USA), dr. van Ervie Harrison Compher (geb. 18-10-1886 te Virginia (USA), overl. 11-1972 te Caldwell, Canyon, Idaho (USA)) en Elsie Lynn Gilbert (geb. 23-03-1893 te Monticello, Lewis, Missouri (USA), overl. 12-08-1950)

g. Rieta Vredevelt , geb. 02-05-1906 te Blaine, Whatcom, Washington, overl. 16-08-1966 (60 jaar)

h. Lily Bertha Vredevelt , geb. 29-06-1908 te Blaine, Whatcom, Washington, overl. 01-03-1994 (85 jaar) te Chehalis, Lewis, Washington (USA), begr. te Claquato Cemetery, Chehalis, Washington (USA)

tr. 23-06-1943 Arthur Gustav Witte, geb. 03-05-1904 te Blaine, King, Washington (USA), overl. 1991 (ongeveer 87 jaar) te Chehalis, Lewis, Washington, begr. te Claquato Cemetery, Chehalis, Washington

5. Berend , geb. 17-08-1869 te Gasselte, overl. 14-02-1943 (73 jaar) te Edgerton, Pipestone, Minnesota, begr. te Hillside Cemetery, Edgerton, Minnesota6. Roelof Henry (Ralph) Voss , geb. 21-09-1873 te Drouwen (Borger), volgt VIIIs

7. Willemtje (Winnie) , geb. 15-01-1876 te Drouwen (Borger), overl. 16-04-1959 (83 jaar) te Holland, Michigan (USA), begr. te Overisel Cemetery, Allegan County (USA)tr. 30-09-1896 te Edgerton, Pipestone, Minnesota Gerrit Jan (John) Poelakker, geb. 05-06-1868 te Overisel, Michigan (USA), Bakker, restaurantmanager, overl. 16-09-1937 (69 jaar) te Overisel, Michigan, begr. 18-09-1937 te Overisel Cemetery, Allegan County, zn. van Gerrit Jan Poelakker (geb. 28-01-1829 te Hellendoorn, overl. 19-10-1875 te Fillmore, Michigan (USA)) en Jennie Kroeze (geb. 03-08-1838 te Marle (Hellendoorn), overl. 10-02-1920 te Overisel, Michigan)


Kinderen:

a. Gilbert , geb. 17-09-1897 te Hull, Sioux County, Iowa, overl. 28-05-1915 (17 jaar) te Hull, Sioux County, Iowa, begr. te Hope Cemetery, Sioux County, Iowa (USA)

b. Jeanetta Gertrude , geb. 06-06-1899 te Hull, Sioux County, Iowa

tr. 24-09-1919 te Canton, Lincoln County, South Dakota (USA) Dick Peter van Eldik, geb. 19-04-1888, overl. 28-05-1921 (33 jaar), begr. te Valley View East Cemetery, Rock ValleyUS (USA)

c. Ben Gerald , geb. 17-12-1903 te Edgerton, Pipestone, Minnesota, overl. 25-08-1943 (39 jaar), begr. 28-08-1943 te Pilgrim Home Cemetery, Holland (USA)

d. John H. , geb. 1909, overl. 30-06-1950 (ongeveer 41 jaar) te Hennepin (USA), begr. 03-07-1950 te Pilgrim Home Cemetery, Holland

e. Julia T. , geb. 1913 te Iowa

8. Harmina , geb. 15-03-1878 te Drouwen (Borger), overl. 17-04-1942 (64 jaar) te Inwood, Iowa (USA), begr. te Richland Cemetery, Inwood, Iowa (USA)tr. 07-11-1900 te Hull, Sioux County, Iowa Hendrik Jan (Henry John.) Scholten, geb. 02-09-1873 te Chicago (USA), Landbouwer, overl. 15-09-1951 (78 jaar) te Alexandria, Minnesota (USA), begr. te Richland Cemetery, Inwood, Iowa, zn. van Albert Jan Scholten (geb. 28-09-1846 te Zutphen, Landbouwer, overl. 13-02-1917) en Gerritje Hendriks (geb. 09-03-1844 te Zutphen, overl. 25-04-1911)


Kinderen:

a. Albert John , geb. 1902 te Minnesota (USA), overl. 23-04-1986 (ongeveer 84 jaar), begr. te Richland Cemetery, Inwood, Iowa

tr. Orsie Eleanor Howe, geb. 15-09-1905 te Michigan (USA), overl. 06-06-1994 (88 jaar), begr. te Richland Cemetery, Inwood, Iowa

b. Benjamin John (Ben) , geb. 29-03-1903 te Edgerton, Pipestone, Minnesota, overl. 27-07-1967 (64 jaar), begr. te Richland Cemetery, Inwood, Iowa

c. John Henry , geb. 11-07-1906 te Edgerton, Pipestone, Minnesota, overl. 17-06-1933 (26 jaar), begr. te Richland Cemetery, Inwood, Iowa

d. Gertrude , geb. 22-02-1905 te Hull, Sioux County, Iowa, overl. 22-07-1988 (83 jaar)

e. James , geb. 29-11-1909 te Edgerton, Pipestone, Minnesota, overl. 19-04-1910 (4 maanden)

f. William , geb. 21-09-1910 te Edgerton, Pipestone, Minnesota, overl. 25-01-1912 (16 maanden)

g. Henry H. , geb. 1914 te Minnesota

h. Geneva Evelyn , geb. 07-04-1915 te Edgerton, Pipestone, Minnesota, overl. 1997 (ongeveer 82 jaar)

i. Raymond Edward , geb. 25-06-1919 te Edgerton, Pipestone, Minnesota, overl. 04-05-1981 (61 jaar)

j. William , geb. 1921 te Edgerton, Pipestone, Minnesota, begr. te Edgerton, Pipestone, Minnesota

k. James , geb. 1923 te Edgerton, Pipestone, Minnesota, begr. te Edgerton, Pipestone, Minnesota

9. Bertha Afina , geb. 16-06-1881 te Drouwen (Borger), overl. 17-06-1965 (84 jaar) te Everett, Snohmish, Washington

tr. 13-11-1900 te Edgerton, Pipestone, Minnesota Hendrik (Henry) Achterhof, geb. 17-10-1873 te Ulrum, Molenaar, overl. 03-04-1935 (61 jaar) te Everett, Snohmish, Washington, zn. van Hendrik Achterhof (geb. 15-02-1824 te Ulrum, Daglooner, overl. 01-04-1881 te Ulrum) en Anje Tooren (geb. 19-01-1837 te Ulrum, Dagloonersche)


(2) tr. 19-03-1896 te Hull, Sioux County, Iowa Friesje Melles Bruinsma, dr. van Melle Bruins Bruinsma (geb. 1806, overl. 24-02-1855 te Ferweradeel) en Aarentie Franses Veldema

Eerder getrouwd geweest met W. van der Kamp.

VIIj

Harm Vos

[VId]

geb. 07-07-1853 te Gasselterboerveen (Gasselte), Arbeider, overl. 01-10-1931 (78 jaar) te ExloŽrmond (Odoorn)

tr. 12-03-1885 te Gasselte Aaltje van der Veen, geb. 27-12-1854 te Gasselterboerveen, Arbeidster, overl. 20-12-1938 (83 jaar) te ExloŽrmond (Odoorn), dr. van Thijs Jans van der Veen (geb. 30-11-1822 te Gasselte, Arbeider, overl. 13-02-1885 te Gasselterboerveen (Gasselte)) en Roeloftje Vos (geb. 20-10-1823 te Gasselte, overl. 13-12-1863 te Gasselte)

Kinderen:

1. Jan , geb. 22-06-1885 te Gasselterboerveen (Gasselte), volgt VIIIt

2. Thijs , geb. 31-03-1888 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 23-07-1892 (4 jaar) te Drouwenermond (Borger)

3. Jans , geb. 21-10-1889 te Gasselterboerveen (Gasselte), Arbeider, overl. 01-03-1918 (28 jaar) te ExloŽrmond (Odoorn)

tr. 17-04-1914 te Odoorn Berendina Ottens, geb. 23-01-1886 te ExloŽrmond (Odoorn), overl. 27-11-1954 (68 jaar) te Nieuw-Weerdinge, dr. van Jan Ottens (geb. 07-04-1855 te Gasselterboerveenschemond (Gasselte, Arbeider, overl. 23-02-1908 te Valtermond (Odoorn)) en Trientien Hendriks (geb. 04-04-1854 te ExloŽrveen (Odoorn), overl. 07-12-1930 te Odoorn)

Na het overlijden van Jans is Berendiena getrouwd met Hindrikus Wever.4. Tijs , geb. 26-11-1892 te Drouwenerveen (Borger), overl. 22-12-1894 (24 maanden) te Drouwenermond (Borger)

5. Tijs , geb. 02-01-1897 te Drouwenermond (Borger), volgt VIIIu

VIIk

Berend Vos

[VIf]

geb. 06-07-1864 te Gasselterboerveen (Gasselte), Arbeider, overl. 01-08-1945 (81 jaar) te Borgertr. 29-04-1899 te Gasselte Jantje Klooster, geb. 14-04-1872 te Wildervank, Arbeidster, overl. 21-02-1935 (62 jaar) te Drouwenermond (Borger), dr. van Hindrik Jans Klooster (geb. 12-11-1841 te Beerta, Arbeider, overl. 04-05-1930 te Odoorn) en Derkien Stavast (geb. 08-08-1847 te Nieuwe Pekela, overl. 18-04-1915 te Gasselte)

Kinderen:

1. Grietje , geb. 22-07-1899 te Nieuw Buinen (Borger), overl. 05-11-1918 (19 jaar) te Nieuw Buinen (Borger)

2. Derkiene Frougiene , geb. 01-01-1901 te Gasselterboerveenschemond (Gasselte, overl. 15-11-1918 (17 jaar) te Nieuw Buinen (Borger)

3. Berendina , geb. 04-06-1903 te Onstwedde, overl. 21-06-1978 (75 jaar) te Stadskanaal

tr. 05-11-1928 te Onstwedde Klaas Remmer Tuitjer, geb. 20-12-1900 te Onstwedde, Postbesteller, overl. 24-08-1980 (79 jaar) te Baarle Nassau, zn. van Eildert Tuitjer (geb. 25-04-1855 te Bellingwolde, Mandemaker, overl. 24-05-1925 te Stadskanaal (Onstwedde)) en Klasine Bouman (geb. 22-12-1865 te Wijmeer (Duitsland), overl. 19-05-1951 te Stadskanaal (Onstwedde))

Kinderen:

a. Eildert Berend , geb. 24-04-1929 te Onstwedde

b. Berend Eildert , geb. 21-02-1933 te Onstwedde

tr. 21-02-1956 L.H. Kasten

4. Henderika , geb. 17-02-1905 te Onstwedde, overl. 11-12-1965 (60 jaar) te Groningen

tr. 08-06-1929 te Wildervank Kornelis Tonnis, geb. 02-04-1908 te Wildervank, Fabrieksarbeider, kastelein, overl. 27-02-1976 (67 jaar) te Groningen, zn. van Harm Tonnis (geb. 21-12-1882 te Kalkwijk (Hoogezand), Scheepstimmerknegt, overl. 25-01-1965) en Aaltje Kamphuis (geb. 11-05-1882 te Wildervank, Dienstmeid, overl. 27-01-1962)Kinderen:

a. Aaltje , geb. 07-02-1937 te Coevorden

tr. 12-11-1960 W.R. Reintke, geb. 09-03-1937

5. Harm , geb. 21-05-1907 te Wildervank, overl. 23-11-1918 (11 jaar) te Nieuw Buinen (Borger)

6. Folgina , geb. 11-12-1908 te Onstwedde, overl. 04-08-1997 (88 jaar)

tr. 15-05-1937 te Borger Jan Heuving, geb. 15-07-1911 te Onstwedde, Hovenier, fabrieksarbeider, overl. 09-03-1985 (73 jaar) te Enschede, zn. van Jan Heuving (geb. 12-02-1883 te Onstwedde, Arbeider, overl. 02-07-1960 te Drouwenermond (Borger)) en Janna Klooster (geb. 29-01-1884 te Gasselteboerveenschemond (Gasselte), overl. 12-04-1972)

Kinderen:

a. Jan , geb. 02-04-1938 te Borger, overl. 08-04-1940 (24 maanden) te Borger

b. Jantje Janna , geb. 05-11-1941 te Borger

(1) tr. R. van Boven

(2) tr. 18-04-1997 A. Helfferich, geb. 10-02-1966

c. Jan , geb. 03-02-1943 te Borger

d. Janna , geb. 28-01-1945 te Borger

tr. 16-06-1967 B.J. Boonstra, geb. 19-07-1945

e. Berendina Derkina , geb. 01-02-1947 te Scheemda, overl. 11-07-2010 (63 jaar)

tr. 28-04-1972 K. Talsma, geb. 24-12-1949

f. Jacob Kornelis Pieter , geb. 05-02-1951 te Winschoten

tr. 31-10-1973 A.A. Schroer, geb. 20-06-1953

7. Berend , geb. 27-09-1911 te Borger, volgt VIIIv

8. Hendrik , geb. 22-06-1914 te Borger, volgt VIIIw

VIIl

Harm Vos

[VIf]

geb. 21-07-1878 te Gasselterboerveen (Gasselte), Arbeider, overl. 01-04-1956 (77 jaar) te Onstwedde

tr. 07-05-1910 te Onstwedde Jantje Waarsing, geb. 02-08-1886 te Horsten (Onstwedde), overl. 05-02-1955 (68 jaar) te Stadskanaal (Onstwedde), dr. van Elze Waarsing (geb. 04-10-1852 te Onstwedde, Landbouwer, overl. 16-06-1921 te Mussel (Onstwedde)) en Geertje Hommes (geb. 15-08-1854 te Onstwedde, Dienstmeid, overl. 17-05-1896 te Horsten)

Kinderen:

1. Grietje , geb. 12-02-1911 te Stadskanaal (Onstwedde), overl. 02-08-1911 (5 maanden) te Groningen

2. Geertje , geb. 17-08-1912 te Stadskanaal (Onstwedde), overl. 11-10-1984 (72 jaar) te Stadskanaal

tr. 18-11-1935 te Onstwedde Hendrik Roossien, geb. 02-04-1909 te Anloo, Landarbeider, losarbeider, overl. 23-11-1964 (55 jaar) te Onstwedde, zn. van Hendrik Roossien (geb. 20-12-1881 te Eexterveenschekanaal (Anloo), Fabrieksarbeider, overl. 18-08-1915 te Wildervank) en Roelfina Helena Deekens (geb. 07-07-1876 te Muntendam, overl. 28-12-1941 te Groningen)

Kinderen:

a. Hendrik Willem , geb. 11-09-1937 te Wildervank

tr. 10-11-1961 te Borger G. Poelman, geb. 16-01-1939

b. Jantje Harmke Poelman , geb. 24-04-1942 te Wildervank

(1) tr. 23-09-1960 P. Ham, geb. 31-03-1938

(2) tr. 07-03-1980 H. van Rein, geb. 21-08-1941

VIIIa

Harm Vos

[VIIa]

geb. 29-09-1884 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 15-10-1970 (86 jaar) te Odoorn

tr. 18-05-1917 te Odoorn Hilligje Zwiers, geb. 22-11-1894 te Wilhelmsoord (Emmen), overl. 12-02-1948 (53 jaar) te Emmen, dr. van Harmannus Zwiers (geb. 25-07-1869 te Zuidbarge (Emmen), overl. 23-06-1944 te Odoornerveen (Odoorn)) en Grietien Vonk (geb. 27-06-1863 te Weerdinge (Emmen), overl. 15-01-1948 te Odoornerveen (Odoorn))

Kinderen:

1. Harm , geb. 09-07-1918 te Odoorn, volgt IXa

2. Grietje Grietina , geb. 14-01-1921 te Odoorn, overl. 28-02-1957 (36 jaar) te Emmen

tr. 22-12-1950 te Odoorn Cornelis Gijsbertus van Eck, geb. 25-07-1922 te Zeist, Onderwijzer, overl. 28-09-1984 (62 jaar) te Norg, zn. van Jacobus Adrianus van Eck (geb. 02-04-1879 te Rijswijk, overl. 08-12-1960 te Zeist) en Johanna Petronella de Bruin (geb. 03-10-1877 te Wijk bij Duurstede, overl. 07-11-1956 te Zeist)3. Harmannus Jan , geb. 23-01-1923 te Odoorn, volgt IXb

VIIIb

Willem Vos

[VIIa]

geb. 27-11-1892 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 02-10-1960 (67 jaar) te Ede

tr. 24-07-1924 te Coevorden Jennegien Wolbers, geb. 06-04-1903 te Coevorden, overl. 21-06-1988 (85 jaar) te Ede, dr. van Geert Wolbers (geb. 07-11-1871 te Nieuw-Amsterdam, overl. 15-03-1959 te Coevorden) en Zwaantje Dommerholt (geb. 28-04-1877 te Gramsbergen, overl. 09-01-1952 te Coevorden)

Kinderen:

1. Harm , geb. 30-07-1925 te Coevorden, volgt IXc

VIIIc

Roelof Vos

[VIIa]

geb. 26-07-1898 te Odoornerveen (Odoorn)

tr. 31-07-1928 te Emmen Gesien Frieling, geb. 17-08-1902 te Weerdinge (Emmen), dr. van Jan Frieling (geb. 24-05-1870 te Weerdinge (Emmen), Landbouwer, overl. 14-02-1945 te Emmen) en Hinderkien Boelen (geb. 13-02-1871 te Vastenow (Emmen), overl. 21-07-1954 te Schoonebeek)

Kinderen:

1. Harm Willem , geb. 05-04-1929 te Emmen, volgt IXd

2. Hennie Grietje Jantje , geb. 26-04-1938 te Emmen

tr. 11-02-1964 te Emmen Jan Frieling, geb. 23-10-1938 te Emmen, Filiaalhouder, overl. 12-12-2003 (65 jaar) te Emmen, zn. van Harm Frieling (geb. 01-01-1907 te Emmen, Landbouwer, overl. 19-03-1977) en Henderika Strating (geb. 28-04-1910 te Emmen, overl. 25-01-1971)

Kinderen:

a. Gesien Henderika , geb. 11-05-1968 te Emmen

b. Harma Roelie , geb. 23-08-1970 te Emmen

tr. 09-09-1999 J.G.A. Potters, geb. 19-10-1966

VIIId

Harm Vos

[VIIc]

geb. 24-06-1880 te Gasselterboerveen (Gasselte), Landbouwer, overl. 25-02-1973 (92 jaar) te Stadskanaal, begr. 02-03-1973 te Stadskanaaltr. 08-05-1909 te Gasselte Trientje Vos, geb. 03-11-1890 te Winschoten, overl. 16-08-1983 (92 jaar) te Stadskanaal, begr. 19-08-1983 te Stadskanaal, dr. van Jan Jans Vos (VIIh) (geb. 18-06-1856 te Gasselterboerveen (Gasselte), Arbeider, overl. 17-12-1933 te Gasselte) en Hinderika Uitvlugt (geb. 08-05-1851 te Stadskanaal (Wildervank), Arbeidster, overl. 17-02-1897 te Tange)

Kinderen:

1. Aaltje , geb. 02-08-1909 te Gasselteboerveenschemond (Gasselte), overl. 20-05-1989 (79 jaar) te Vlagtwedde, begr. 25-05-1989 te Sellingen (Vlagtwedde)

tr. 19-05-1934 te Vlagtwedde Johannes Wubs, geb. 27-08-1907 te Sellingen (Vlagtwedde), Postbode, overl. 07-10-1982 (75 jaar) te Winschoten, begr. 12-10-1982 te Sellingen (Vlagtwedde), zn. van Wubbe Wubs (geb. 22-03-1862 te Sellingen (Vlagtwedde), Stelmaker, overl. 22-01-1916 te Vlagtwedde) en Janna de Vries (geb. 01-09-1876 te Wessingtange (Vlagtwedde), overl. 15-10-1950 te Sellingen (Vlagtwedde))Kinderen:

a. Janna Trientje (Janny) , geb. 01-07-1935 te Vlagtwedde

tr. 26-09-1961 te Sellingen (Vlagtwedde) Jacob (Jaap) Nieboer, geb. 30-06-1936, overl. 10-11-2005 (69 jaar) te Emmen, begr. 15-11-2005 te Emmen (Begr. De Wolfsbergen)

b. NN , geb. 18-09-1936 te Sellingen (Vlagtwedde), overl. 18-09-1936 (0 dagen) te Sellingen (Vlagtwedde)

Levenloos geboren

c. Trientje Harmina (Trijny) , geb. 06-07-1938 te Vlagtwedde, overl. 17-11-1992 (54 jaar) te Sellingen (Vlagtwedde), begr. 21-11-1992 te Sellingen (Vlagtwedde)

tr. 28-02-1964 te Sellingen (Vlagtwedde) Berend Ophof

d. Wubbina Henderika (Ina) , geb. 26-03-1946 te Vlagtwedde

tr. 28-07-1967 te Sellingen (Vlagtwedde) Stefhanus (Stef) Otte

2. Henderika , geb. 26-12-1910 te Vledderveen (Onstwedde), overl. 27-12-1994 (84 jaar) te Naarden

tr. 18-06-1941 te Bussum Hillebrand van der Veen, geb. 02-06-1907 te Weststellingwerf, Timmerman, overl. 15-11-1982 (75 jaar) te Blaricum, gecrem. 19-11-1982 te Utrecht, zn. van Hendrik van der Veen (geb. 01-11-1872 te Noordwolde, overl. 13-07-1945 te Noordwolde) en Eltje Diever (geb. 03-02-1876 te Noordwolde, overl. 25-06-1957 te Noordwolde)

Kinderen:

a. Trijntje Henderika (Tineke) , geb. 14-06-1943 te Naarden

tr. 08-11-1973 te Naarden Cees de Jong, geb. 25-06-1949

3. Henderik , geb. 20-02-1912 te Vledderveen (Onstwedde), volgt IXe

4. Jan Hendrik , geb. 20-04-1915 te Vledderveen (Onstwedde), volgt IXf

5. NN , geb. 10-11-1921 te Vledderveen (Onstwedde), overl. 10-11-1921 (0 dagen) te Vledderveen (Onstwedde)

Levenloos geboren

6. Geziena , geb. 13-07-1925 te Vledderveen (Onstwedde)

tr. 24-01-1948 te Stadskanaal Jan Hagedoorn, geb. 18-06-1917 te Wildervank, Wachtmeester rijkspolitie, overl. 18-02-1980 (62 jaar) te Odoorn, zn. van Gezinus Hagedoorn (geb. 13-12-1891 te Musselkanaal (Onstwedde), Arbeider, overl. 23-01-1962) en Anna van Dam (geb. 21-09-1893 te Stadskanaal (Wildervank), overl. 23-04-1965)

Kinderen:

a. Catharina Anna (Karin) , geb. 07-10-1953 te Groningen

tr. 09-01-1976 te Exloo (Odoorn) Bart E. Broekhuijsen, geb. 12-05-1953, zn. van W. Broekhuijsen (geb. 20-02-1924, overl. 30-09-2000) en E.A. Kluvers (geb. 27-06-1926, overl. 14-11-1991)

b. Jolanda Yvonne , geb. 08-07-1958 te Odoorn, overl. 24-07-1959 (12 maanden) te Emmen, begr. 28-07-1959 te Valtermond (Odoorn)

c. Ronald Johan , geb. 12-07-1960 te Odoorn

tr. 30-06-1990 A. Nissink, geb. 15-03-1963. Gescheiden 07-12-2007

7. Harm , geb. 27-04-1928 te Vledderveen (Onstwedde), volgt IXg

VIIIe

Harm Vos

[VIId]

geb. 31-03-1872 te Eexterveen (Anloo), Dienstknegt, overl. 28-01-1953 (80 jaar) te Zuidlaren

tr. 20-04-1901 te Gieten Geesje Seijers, geb. 22-11-1876 te Eext (Anloo), overl. 30-10-1948 (71 jaar) te Onstwedde, dr. van Engbert Seijers (geb. 14-03-1837 te Vries, Timmerman, overl. 10-01-1926 te Borger) en Lammechien Emmen (geb. 13-06-1837 te Eext (Anloo), overl. 03-05-1885 te Eext (Anloo))

Kinderen:

1. Jan , geb. 16-12-1901 te Stadskanaal (Wildervank), volgt IXh

2. Grietje , geb. 24-11-1902 te Stadskanaal (Wildervank), overl. 09-12-1902 (15 dagen) te Stadskanaal (Wildervank)

3. Engbert , geb. 03-11-1904 te Valthermond (Odoorn), overl. 16-06-1918 (13 jaar) te Gasselte

VIIIf

Gezinus Vos

[VIId]

geb. 19-03-1879 te Gasselterboerveen (Gasselte), Landbouwer, overl. 29-01-1966 (86 jaar) te Sleen

Het gezin bleef kinderloos. Margje Tams is als pleegdochter door Gezinus Vos en Klaasje Smit aangenomen.tr. 20-05-1903 te Gasselte Klaasje Smit, geb. 01-07-1876 te ExloŽrveen (Odoorn), overl. 09-11-1964 (88 jaar) te Sleen, dr. van Douwe Smit (geb. 12-06-1854 te Drouwenermond (Borger), Arbeider, overl. 30-12-1915 te Alteveer (Onstwedde)) en Jantje Smit (geb. 22-03-1850 te Wildervank, overl. 31-03-1896 te Tange)

Kinderen:

1. Margje Tams , geb. 30-10-1920, overl. 01-08-2000 (79 jaar), begr. te Veenoord (Begr. Algemeen)

tr. 13-05-1947 te Sleen Jogchum Piek, geb. 23-09-1917 te Sleen, overl. 26-06-1985 (67 jaar), begr. te Veenoord (Begr. Algemeen), zn. van Wolter Piek (geb. 29-07-1886 te Sleen, overl. 06-02-1973) en Henderika Huisman (geb. 20-10-1892 te Sleen, overl. 02-01-1975)

VIIIg

Harmannus Vos

[VIId]

geb. 17-10-1884 te Gasselterboerveen (Gasselte), Landbouwer, overl. 11-07-1958 (73 jaar) te Emmentr. 14-11-1908 te Gasselte Jantina Braam, geb. 28-10-1889 te Bonnerveen (Gieten), overl. 24-02-1977 (87 jaar) te Emmen, dr. van Berend Braam (geb. 29-05-1848 te Gasselte, Arbeider, overl. 20-03-1929 te Bonnerveen (Gieten)) en Jantien Frieling (geb. 08-12-1857 te Gasselte, overl. 03-01-1934 te Bonnerveen (Gieten))

Kinderen:

1. Jan , geb. 20-01-1909 te Gasselte, volgt IXi

2. Berend , geb. 18-05-1910 te Gasselte, volgt IXj

3. Gezinus , geb. 04-05-1922 te Emmen, volgt IXk

VIIIh

Jacob Vos

[VIId]

geb. 15-06-1887 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 22-06-1971 (84 jaar) te Emmen

tr. 06-03-1909 te Gasselte Lammina Meringa, geb. 11-12-1882 te Exloo (Odoorn), overl. 02-12-1960 (77 jaar) te Haarlem, dr. van Albert Meringa (geb. 11-10-1845 te Kropswolde, Arbeider, overl. 08-04-1924 te Odoorn) en Lammechien Kroeze (geb. 20-08-1852 te Exloo (Odoorn), overl. 23-01-1927 te Exloo (Odoorn)). Gescheiden 04-10-1949 te Assen

Wettiging 1 kind (wettingingsakte: 23-11-1921, nr. 118 Gem. Odoorn).

Kinderen:

1. Lammechien , geb. 12-07-1904 te Odoorn

tr. 30-08-1924 te Emmen Albert Komduur, geb. 30-03-1901 te Nieuw-Amsterdam (Emmen), Timmerman, zn. van Hendrik Komduur (geb. 22-11-1877 te Exloo (Odoorn), Timmerman) en Annigje Ham (geb. 27-08-1877 te Nieuw-Amsterdam (Emmen), overl. 26-05-1945 te Haarlem)

Kinderen:

a. Annigje , geb. 1929 te Haarlem, overl. 04-10-1931 (ongeveer 2 jaar) te Haarlem

2. Henderkien , geb. 16-07-1909 te Gasselternijveen (Gasselte), overl. 07-07-1981 (71 jaar) te Borger

tr. 30-03-1929 te Borger Harm Schipper, geb. 18-09-1908 te Nieuw Buinen (Borger), Losarbeider, overl. 23-03-1994 (85 jaar) te Borger, zn. van Harm Schipper (geb. 28-04-1877 te Gasselterboerveenschemond (Gasselte, Arbeider, overl. 18-11-1976 te Borger) en Roelofje Gerrechien Boes (geb. 25-08-1881 te Nieuw Buinen (Borger), Arbeidster, overl. 09-05-1970 te Borger)

3. Lammechien , geb. 18-06-1911 te Gasselternijveen (Gasselte), overl. 16-08-1972 (61 jaar) te Rotterdam

tr. 04-11-1933 te Onstwedde Jakob Mik, geb. 22-08-1910 te Gasselte, Smelter, overl. 02-03-1975 (64 jaar) te Gouda, zn. van Harm Mik (geb. 20-06-1885 te Nieuw Buinen (Borger), Venter galanterieŽn, overl. 12-11-1944 te Wildervank) en Marchien Hulshof (geb. 19-04-1888 te Drouwenermond (Borger), overl. 04-06-1978)

4. Berendina , geb. 20-04-1914 te Emmen, overl. 14-12-2001 (87 jaar)

tr. 03-10-1936 te Borger Hendrik Drenthe, geb. 02-11-1909 te Westdorp (Borger), Voerman, overl. 10-06-1969 (59 jaar) te Biddinghuizen, zn. van Arend Drenthe (geb. 23-12-1880 te Odoorn, Landbouwer, overl. 25-12-1955 te Emmen) en Jantje Meijers (geb. 15-02-1889 te Gieten, overl. 16-04-1958 te Ees (Borger))5. Albert , geb. 19-08-1917 te Emmen, volgt IXl

6. Annechien , geb. 23-03-1921 te Emmen, overl. 23-04-2000 (79 jaar) te Stadskanaal

(1) tr. 15-04-1944 te Borger Hermannus Petrus Vellinger, geb. 04-08-1921 te Borger, Huisshilder, overl. 15-09-1956 (35 jaar) te Groningen, zn. van Harmannus Vellinger (geb. 06-12-1883 te Onstwedde, Arbeider, glasblazer, overl. 18-03-1964) en Rela Sophia Johanna de Valk (geb. 06-09-1884 te Onstwedde, overl. 10-01-1933 te Groningen)Kinderen:

a. NN , geb. 24-04-1948 te Nieuw Buinen (Borger), overl. 24-04-1948 (0 dagen) te Nieuw Buinen (Borger)

Levenloos geboren.

b. Harmannus , geb. 27-03-1953 te Borger

(2) tr. 27-07-1959 te Onstwedde Jan Loots, geb. 21-07-1932 te Onstwedde. Gescheiden 09-01-1960 te Onstwedde

(3) tr. 03-12-1960 te Borger Meerten Smit, geb. 16-11-1932 te Borger, zn. van Meerten Smit (geb. 01-01-1892 te Stadskanaal (Onstwedde), Glasblazer, overl. 07-11-1988) en Fennegien Hebels (geb. 27-03-1893 te ExloŽrmond (Odoorn), overl. 20-01-1978)

VIIIi

Rutgert Vos

[VIIe]

geb. 08-11-1882 te Drouwenermond (Borger), overl. 27-11-1957 (75 jaar) te Westerbork

(1) tr. 16-06-1908 te Odoorn Aaltje Koops, geb. 28-06-1888 te ExloŽrmond (Odoorn), dr. van Hendrik Koops (geb. 21-03-1854 te Drouwenerveen (Borger), Arbeider, overl. 10-06-1932 te Wezuperbrug (Zweeloo)) en Hannechien Stiepel (geb. 14-02-1856 te Drouwenerveen (Borger), overl. 26-04-1929 te Avereest). Gescheiden 19-10-1909 te Assen

(2) tr. 02-11-1911 te Westerbork Willemtje Speelman, geb. 05-03-1890 te Zwiggelte (Westerbork), overl. 02-03-1960 (69 jaar) te Westerbork, dr. van Hendrik Speelman (geb. 13-02-1844 te Zwartschaap (Ruinen), Sluismeester, overl. 28-02-1925 te Westerbork) en Hendrikje Abbing (geb. 06-01-1862 te Westerbork, overl. 03-11-1947 te Westerbork)

Kinderen:

1. Harm , geb. 04-04-1912 te Westerbork, volgt IXm

2. Hendrik , geb. 26-01-1914 te Westerbork, volgt IXn

3. Antina Hendrika , geb. 01-03-1918 te Westerbork, overl. 12-07-1992 (74 jaar) te Kapelle, begr. 16-07-1992 te Kapelle

tr. 03-05-1944 te Westerbork Johannes Jan Pieter Oele, geb. 04-08-1913 te Goes, Rijksambtenaar, overl. 01-10-2006 (93 jaar) te Piershil (Korendijk), begr. 05-10-2006 te Kapelle, zn. van Pieter Oele (geb. 22-10-1881 te Kapelle, overl. 28-03-1951 te Middelburg) en Petronella Johanna de Witt (geb. 22-04-1889 te Zwijndrecht)Kinderen:

a. P.W.J.A. tr. W.D.E. van Houdenhoven

VIIIj

Wubbe Vos

[VIIe]

geb. 25-03-1891 te Drouwenermond (Borger), overl. 22-07-1969 (78 jaar) te Emmen

(1) tr. 14-05-1919 te Westbroek Wilhelmina van Oostrum, geb. 11-10-1895 te Westbroek, overl. 07-09-1936 (40 jaar) te Westerbork, dr. van Aart van Oostrum (geb. 25-09-1868 te Westbroek, overl. 23-10-1933 te Westbroek) en Zwaantje Everijntje Oostrom (geb. 16-10-1870 te Houten, overl. 04-06-1951 te Westbroek)

Kinderen:

1. Antje , geb. 02-01-1920 te Westerbork

Antje is met haar gezin op 24-03-1953 geŽmigreerd naar Canada.

tr. 27-02-1945 te Emmen Hendrik Knol, geb. 27-06-1917 te Dalen, overl. 20-10-1989 (72 jaar) te Springhill (Canada), zn. van Hilbert Knol (geb. 23-05-1888 te Steenwijksmoer (Coevorden)) en Geesje Meppelink (geb. 28-03-1894 te Wachtum (Dalen))

2. Aart , geb. 08-04-1921 te Westerbork, volgt IXo


(2) tr. 22-04-1941 te Emmen Willemtje Jelies, geb. 15-03-1891 te Drouwenerveen (Borger), overl. 25-01-1975 (83 jaar) te Emmen, dr. van Hendrik Jelies (geb. 20-02-1862 te Gasselte, Wever, overl. 25-10-1936 te Schoonoord (Sleen)) en Diena Stiepel (geb. 24-07-1859 te Drouwenerveen (Borger), overl. 09-05-1925 te Schoonoord (Sleen))

Eerder gehuwd geweest met Geert Meertens (zn. van Jan Meertens Meertens en Hinderika Sanders).

VIIIk

Jan Vos

[VIIf]

geb. 17-02-1874 te Nieuw Buinen (Borger), Veeenarbeider, overl. 25-05-1958 (84 jaar) te Nieuw Buinen (Borger)tr. 07-05-1898 te Borger Sophia Benus, geb. 22-01-1872 te Nieuw Buinen (Borger), Arbeidster, overl. 30-11-1972 (100 jaar) te Nieuw Buinen (Borger), dr. van Jan Benus (geb. 29-08-1848 te Onstwedde, Arbeider, overl. 27-12-1925 te Borger) en Johanna Smit (geb. 02-10-1853 te Borger, Arbeidster, overl. 04-03-1905 te Nieuw Buinen (Borger))

Kinderen:

1. Jan , geb. 21-09-1899 te Nieuw Buinen (Borger), volgt IXp

2. Johanna , geb. 07-05-1901 te Nieuw Buinen (Borger), overl. 12-03-1989 (87 jaar) te Stadskanaal

tr. 19-04-1926 te Borger Arent Westera, geb. 15-07-1898 te Onstwedde, Losarbeider, koster, overl. 15-06-1964 (65 jaar) te Borger, zn. van Johannes Westera (geb. 08-10-1874 te Meeden, Arbeider, overl. 11-08-1957 te Odoorn) en Immina BŁgel (geb. 06-07-1876 te Onstwedde, overl. 29-05-1956 te Odoorn)Kinderen:

a. Johannes , geb. 27-10-1927 te Nieuw Buinen (Borger), overl. 20-02-1944 (16 jaar) te Nieuw Buinen (Borger)

3. Annechien , geb. 07-01-1903 te Nieuw Buinen (Borger), Werkster, ongehuwd, overl. 13-04-1980 (77 jaar) te Nieuw Buinen (Borger)4. Jantiena , geb. 05-11-1904 te Nieuw Buinen (Borger), overl. 27-07-1980 (75 jaar) te Nieuw Buinen (Borger)

tr. 12-03-1928 te Borger Henderikus Lambertus Paas, geb. 23-02-1904 te Borger, Aannemer, overl. 05-04-1995 (91 jaar) te Nieuw Buinen (Borger), zn. van Henderikus Lambertus Paas (geb. 26-08-1882 te Nieuw Buinen (Borger), Timmerman, overl. 06-06-1965 te Borger) en Fenna Stel (geb. 08-09-1886 te Gasselterboerveenschemond (Gasselte, overl. 27-02-1960 te Borger)Kinderen:

a. Jan , geb. 14-06-1939 te Borger, overl. 15-12-1939 (6 maanden) te Borger

5. Otto , geb. 02-02-1907 te Nieuw Buinen (Borger), volgt IXq

6. Klazina , geb. 09-08-1908 te Nieuw Buinen (Borger), overl. 04-12-1998 (90 jaar) te Stadskanaal, begr. te Stadskanaal (Begr. Noord)

tr. 13-05-1935 te Borger Hilbrand Schoonbeek, geb. 10-12-1907 te Stadskanaal (Wildervank), Machinebankwerker, overl. 26-05-2000 (92 jaar) te Stadskanaal, begr. te Stadskanaal (Begr. Noord), zn. van Wander Schoonbeek (geb. 14-04-1883 te ExloŽrmond (Odoorn), overl. 16-07-1960 te Wildervank) en Roelfien Pruim (geb. 12-12-1884 te Gasselternijveenschemond (Gasselte), overl. 17-01-1970)

Kinderen:

a. Jan , geb. 13-03-1939 te Wildervank

b. Roelffien , geb. 16-05-1941 te Wildervank

c. Sophia , geb. 17-01-1943 te Wildervank

d. Johanna , geb. 23-06-1946 te Wildervank

e. Johannes , geb. 28-03-1949 te Wildervank

7. Tjaakje , geb. 26-08-1911 te Nieuw Buinen (Borger), overl. 09-07-1914 (2 jaar) te Nieuw Buinen (Borger)

8. Simon , geb. 03-10-1913 te Nieuw Buinen (Borger), overl. 02-07-1914 (8 maanden) te Nieuw Buinen (Borger)

VIIIl

Otte Vos

[VIIf]

geb. 14-03-1876 te Nieuw Buinen (Borger), Veenarbeider, overl. 08-10-1916 (40 jaar) te Emmen

tr. 10-02-1903 te Odoorn Bouwina van der Kaap, geb. 06-08-1884 te Chicago (USA), Arbeidster, overl. 23-06-1957 (72 jaar) te Emmen, dr. van Hendrik van der Kaap (geb. 01-08-1842 te Leek, Arbeider, overl. 24-02-1895 te Valtermond (Odoorn)) en Antje Spreen (geb. 15-04-1846 te Borger, overl. 23-06-1924 te Emmen)

Bouwina van der Kaap is na het overlijden van Otte Vos op 30-08-1917 te Emmen getrouwd met Hendrik Witteveen (zn. van Riekele Witteveen en Trientje Terpstra). Hendrik Witteveen was weduwnaar van Sijchina Hendriks.Kinderen:

1. Jan , geb. 18-07-1903 te Valtermond (Odoorn), volgt IXr

2. Antje , geb. 31-08-1903 te Valtermond (Odoorn), overl. 14-06-1905 (21 maanden) te Emmen

3. Hendrik , geb. 30-04-1906 te Emmen, overl. 08-12-1907 (19 maanden) te Emmen

4. Jan , geb. 07-09-1907 te Emmen, overl. 01-11-1907 (1 maand) te Emmen

5. Hendrik , geb. 27-09-1908 te Odoorn, volgt IXs

6. Teunis Harm , geb. 02-07-1910 te Valthermond (Odoorn), overl. 21-10-1910 (3 maanden) te Valtermond (Odoorn)

7. Anne , geb. 17-04-1912 te Emmen, overl. 28-10-1912 (6 maanden) te Emmen

8. Abraham , geb. 10-06-1913 te Emmen, volgt IXt

9. Bouwina , geb. 1916 te Emmen, overl. 19-01-1917 te Emmen

7 maand oud

VIIIm

Jakob Vos

[VIIh]

geb. 16-01-1885 te Nieuw Buinen (Borger), Werkman, overl. 07-04-1961 (76 jaar) te Onstweddetr. 19-12-1908 te Veendam Jantje Rotgers, geb. 12-10-1885 te Veendam, Naaister, overl. 30-12-1977 (92 jaar) te Nieuwe Pekela, dr. van Harm Rotgers (geb. 20-03-1859 te Scheemda, Arbeider, overl. 21-09-1950 te Winschoten) en Antje van der Laan (geb. 06-02-1860 te Veendam, overl. 02-01-1940 te Veendam)

Kinderen:

1. Jan , geb. 08-03-1909 te Nieuwe Pekela, volgt IXu

2. Antje , geb. 29-04-1910 te Nieuwe Pekela, overl. 24-01-1983 (72 jaar) te Veendam, begr. 27-01-1983 te Veendam

tr. 29-04-1931 te Nieuwe Pekela Berend Eikema, geb. 06-04-1907 te Veendam, overl. 04-10-1982 (75 jaar) te Stadskanaal, begr. te Veendam, zn. van Pieter Eikema (geb. 06-05-1870 te Veendam, Venter borstelwerken, overl. 21-10-1945 te Wildervank) en Zwaantje Jager (geb. 29-02-1880 te Beneden Verlaat (Veendam), overl. 22-09-1954 te Veendam)Kinderen:

a. Zwaantje , geb. 22-05-1931 te Veendam, woont Veendam

tr. 24-03-1951 S. Nieboer, geb. 11-01-1927, overl. 12-12-2003 (76 jaar)

Heeft zijn lichaam aan de wetenschap gegeven.

b. Jantje , geb. 15-06-1939 te Meeden

tr. 24-11-1961 Jan Albert Mik, geb. 06-03-1938, overl. 21-08-2009 (71 jaar) te Veendam, gecrem. 26-08-2009 te Winschoten (Cr. Oost-Groningen). Gescheiden

c. Pieterdina (Dina) , geb. 07-07-1943 te Meeden

tr. 29-09-1961 Pieter Venema, geb. 29-03-1939, overl. 07-06-2006 (67 jaar) te Veendam. Gescheiden

3. Henderikus , geb. 15-03-1913 te Onstwedde, volgt IXv

4. Harm , geb. 05-11-1915 te Nieuwe Pekela, overl. 16-03-1916 (4 maanden) te Onstwedde

5. Harm , geb. 02-03-1927 te Nieuwe Pekela, volgt IXw

6. Douwe Vos , geb. 03-03-1929 te Nieuw-Amsterdam, volgt IXx

VIIIn

Douwe Vos

[VIIh]

geb. 03-04-1888 te Nieuw Buinen (Borger), Arbeider, overl. 17-11-1918 (30 jaar) te Stadskanaal (Onstwedde)

tr. 20-11-1915 te Onstwedde Annechien Stikfort, geb. 11-04-1897 te Onstwedde, overl. 29-01-1961 (63 jaar) te Stadskanaal, dr. van Jan Stikfort (geb. 04-02-1871 te Onstwedde, Scheepstimmerknegt, overl. 24-07-1948 te Onstwedde) en Geessien Stikvoort (geb. 20-08-1865 te Onstwedde, overl. 19-02-1931 te Stadskanaal (Onstwedde))

Kinderen:

1. Henderika , geb. 24-10-1916 te Onstwedde, overl. 25-02-1999 (82 jaar) te Stadskanaal

tr. 11-05-1940 te Onstwedde Harm van den Berg, geb. 19-07-1912 te Nieuw Buinen (Borger), Bankwerker, overl. 26-04-1994 (81 jaar) te Stadskanaal, zn. van Jan van den Berg (geb. 25-04-1887 te Nieuw Buinen (Borger), Glasblazer, glasmaker, overl. 02-12-1947 te Wildervank) en Alida Jacoba Kruizinga (geb. 09-02-1889 te Vossenburg (Hoogezand), overl. 27-12-1975)

Kinderen:

a. Abraham , geb. 27-05-1957 te Groningen

2. Geessie , geb. 26-07-1918 te Onstwedde, overl. 23-06-1985 (66 jaar) te Amersfoort

tr. 11-05-1940 te Stadskanaal Gerrit Prins, geb. 18-01-1917 te Emmen, overl. 07-01-1989 (71 jaar) te Amersfoort, zn. van Gerben Prins (geb. 20-03-1886 te Franeker, Smid, overl. 06-11-1969) en Mettje Beekman (geb. 21-08-1887 te Vlagtwedde, overl. 24-12-1968)

VIIIo

Jan Vos

[VIIh]

geb. 28-01-1902 te Stadskanaal (Wildervank), Landarbeider, overl. 06-05-1962 (60 jaar) te Gasselte

tr. 21-07-1928 te Gasselte Christina Alogonda Jantina Roossien, geb. 12-07-1908 te Stadskanaal (Wildervank), overl. 13-12-1996 (88 jaar) te Stadskanaal, dr. van Arend Roossien (geb. 20-02-1885 te Stadskanaal (Wildervank), Arbeider, overl. 19-05-1959 te Groningen) en Aafien Wind (geb. 28-02-1884 te Stadskanaal (Onstwedde), overl. 16-02-1950 te Gasselte)

Kinderen:

1. Henderika Antina (Rika) , geb. 02-01-1929 te Wildervank, overl. 25-05-2000 (71 jaar) te AA en Hunze

tr. 13-10-1947 te Gasselte Berend Oosting, geb. 14-02-1924 te Gasselternijveen (Gasselte), Toezichthouder slagerij, overl. 24-04-2006 (82 jaar) te Assen, zn. van Geert Oosting (geb. 28-08-1888 te Gasselterboerveenschemond (Gasselte, Winkelier, overl. 25-01-1950 te Gasselte) en Jantje Heikens (geb. 11-03-1888 te Kolham (Slochteren))

Kinderen:

a. Gonda tr. Cees

b. Yvonne tr. Martijn

c. Judith

d. Geert tr. Ria

2. Aafien , geb. 10-04-1930 te Wildervank

tr. 18-04-1952 te Gasselte Willem Cornelis Harmsen, geb. 09-03-1927 te Loosdrecht, Metselaar, aannemer, overl. 04-02-1990 (62 jaar) te Hilversum, zn. van Gijsbertus Harmsen (geb. 07-11-1900 te Loosdrecht) en Neeltje Gerritje Verkerk (geb. 19-12-1896 te Achttienhoven)Kinderen:

a. Gijsbertus , geb. 26-10-1953 te Loosdrecht

tr. 20-08-1976 te Hilversum B.W. ten Broeke

b. Christina Alogonda Jantina Siska , geb. 24-09-1955 te Loosdrecht

c. Neeltje Gerritje , geb. 14-03-1960 te Loosdrecht

tr. 09-06-1978 A.M. Reeders

d. Jan Willem , geb. 08-07-1963 te Loosdrecht

3. Jannie , geb. 01-06-1931 te Gasselte, overl. 30-04-1988 (56 jaar) te Stadskanaal

tr. 24-03-1951 te Gasselte Harm Reinders, geb. 25-11-1921 te Borger, Landarbeider, overl. 16-02-1986 (64 jaar) te Stadskanaal, zn. van Jacob Reinders (geb. 26-04-1894 te Drouwenerveen (Borger)) en Elsiena Wibbina Johanna de Raad (geb. 12-08-1896 te Stadskanaal (Wildervank), overl. 06-11-1934 te Groningen)

4. Arendje , geb. 22-08-1936 te Gasselte, overl. 23-04-2000 (63 jaar) te Stadskanaal

tr. 24-05-1954 te Gasselte Willem Kok, geb. 20-11-1928 te Borger, Losarbeider, zn. van Hendrik Kok (geb. 07-06-1904 te Stadskanaal (Wildervank), Fabrieksarbeider, overl. 02-07-1970) en Roelfina Henderika Bergman (geb. 08-12-1904 te Nieuw Buinen (Borger), overl. 09-07-1994 te Borger)

Kinderen:

a. Christina Alogonda Jantina , geb. 16-12-1954 te Gasselte

b. Hendrik , geb. 01-11-1956 te Gasselte

c. Roelof Henderik , geb. 28-08-1960 te Gasselte

d. Jan Arend , geb. 28-08-1960 te Gasselte

e. Arend Jan , geb. 19-09-1965 te Gasselte

tr. 15-07-1988 J.J. Beld, geb. 24-02-1968

5. Arend Jan , geb. 08-03-1945 te Gasselte, volgt IXij

VIIIp

Hendrik Vos

[VIIh]

geb. 09-07-1903 te Borger, Arbeider, overl. 27-12-1990 (87 jaar) te Gasseltetr. 30-04-1927 te Gasselte Elizabeth Groenhof, geb. 30-07-1907 te Nieuwe Pekela, overl. 07-04-1949 (41 jaar) te Gasselte, dr. van Nanne Groenhof (geb. 26-06-1886 te Nieuwe Pekela, Arbeider, overl. 13-03-1962) en Hillichiena Mulder (geb. 19-03-1888 te Wildervank, overl. 29-09-1952 te Gasselte)

Kinderen:

1. Henderika Antina , geb. 20-06-1928 te Gasselte, overl. 06-02-1930 (19 maanden) te Gasselte

2. Hillechiena , geb. 07-12-1930 te Gasselte, overl. 08-12-1930 (1 dag) te Gasselte

3. Jannie , geb. 05-03-1934 te Gasselte, overl. 21-12-1994 (60 jaar) te Odoorn

tr. 25-10-1955 te Gasselte Geert van Weerden, geb. 25-01-1933 te Odoorn, Fabrieksarbeider, zn. van Hinderikus van Weerden en Anna Foskea Pieternella Jager

Kinderen:

a. Willem , geb. 04-08-1956 te Gasselte

b. Hendrik , geb. 16-01-1965 te Gasselte

4. Nanne , geb. 26-01-1943 te Gasselte, overl. 10-02-1944 (12 maanden) te Gasselte

5. Nanne , geb. 18-01-1946 te Gasselte, volgt IXz

VIIIq

Annas Vos

[VIIh]

geb. 20-03-1909 te Borger, Grondwerker, overl. 15-07-1995 (86 jaar) te Vlagtwedde

tr. 09-05-1936 te Gasselte Sebedina Jantina Roossien, geb. 02-04-1919 te Onstwedde, overl. 31-03-1996 (76 jaar) te Ter Apel (Vlagtwedde), gecrem. 04-04-1996 te Stadskanaal (Begr. Cereshof), dr. van Frederikus Roossien (geb. 25-03-1893 te Stadskanaal (Wildervank), Arbeider) en Sebedina de Jonge (geb. 01-10-1896 te Nieuwe Pekela, overl. 06-03-1955 te Groningen)

Kinderen:

1. Henderika Antina , geb. 22-05-1937 te Gasselte, overl. 10-05-1997 (59 jaar) te Geleen

(1) tr. 07-07-1960 te Smilde Pieter Hoogeveen, geb. 22-10-1929 te Smilde, Timmerman. Gescheiden 29-09-1970 te Smilde

Kinderen:

a. Annas Hendriks , geb. 03-05-1965 te Smilde


(2) tr. 08-10-1973 te Munstergeleen Joseph Hubert Hendriks, geb. 07-10-1942 te Stein

2. Sebedina , geb. 23-12-1938 te Gasselte

tr. 15-08-1959 te Onstwedde Marinus van Klinken, geb. 04-02-1934 te Onstwedde, overl. 01-06-2003 (69 jaar) te Stadskanaal, zn. van Albert van Klinken (geb. 05-10-1900 te Exloo (Odoorn)) en Frederika Enninga (geb. 01-04-1902 te Musselkanaal (Onstwedde))

Kinderen:

a. Frederikus , geb. 12-11-1963 te Groningen

b. Annas , geb. 17-03-1967 te Groningen

tr. 26-07-1991 L. Nieboer, geb. 20-07-1966. Gescheiden 23-10-2006

VIIIr

Jan (John B.) Vos

[VIIi]

geb. 03-09-1864 te Gasselternijveen (Gasselte), overl. 12-09-1935 (71 jaar) te Edgerton, Pipestone, Minnesota (USA), begr. te Hillside Cemetery, Edgerton, Minnesota (USA)tr. 21-04-1891 te Hull, Sioux County, Iowa (USA) Hinderika Oosteralting, geb. 28-03-1871 te Erm (Sleen), overl. 21-12-1949 (78 jaar) te Edgerton, Pipestone, Minnesota, begr. te Hillside Cemetery, Edgerton, Minnesota, dr. van Johannes Oosteralting (geb. 19-04-1816 te Dalen, Landbouwer, overl. 22-11-1889 te Erm (Sleen)) en Janna Sikken (geb. 25-12-1845 te Erm (Sleen))


Kinderen:

1. Jantina (Tena) , geb. 02-03-1893 te Hull, Sioux County, Iowa, overl. 07-11-1971 (78 jaar)

tr. John de Koekoek, geb. 04-07-1892, overl. 13-12-1974 (82 jaar)

2. Johanna , geb. 14-01-1895 te Hull, Sioux County, Iowa, overl. 03-12-1985 (90 jaar) te Denver, Colorado (USA)

tr. 20-10-1916 Jacob (Jake) van de Hoff, geb. 21-12-1894 te Edgerton, Pipestone, Minnesota, Tram conducteur, elektriciŽn, monteur, overl. 22-05-1977 (82 jaar) te Springfield, Oregon (USA), zn. van Jan Albert van de Hoff en Hiltje Jansma

3. Jennie , geb. 14-11-1896 te Hull, Sioux County, Iowa, overl. 18-08-1988 (91 jaar) te Edgerton, Pipestone, Minnesota, begr. te Hillside Cemetery, Edgerton, Minnesota

tr. 16-12-1919 te Edgerton, Pipestone, Minnesota Jake Sluis, geb. 11-06-1895 te Rock Country, Minnesota (USA), Landbouwer, overl. 30-11-1983 (88 jaar) te Edgerton, Pipestone, Minnesota, begr. te Hillside Cemetery, Edgerton, Minnesota, zn. van William Sluis (geb. 1853, overl. 1940 te Pipestone County, Minnesota (USA)) en Mathilda Maris (geb. 1875, overl. 1905 te Pipestone County, Minnesota)Kinderen:

a. Mathilda , geb. 1924 te Minnesota (USA)

b. Geneva Jean , geb. 04-10-1928 te Pipestone County, Minnesota, overl. 07-12-1933 (5 jaar) te Pipestone County, Minnesota, begr. te Hillside Cemetery, Edgerton, Minnesota

c. James , geb. 1939 te Minnesota

4. Johannes (John) Vos (Voss) , geb. 27-02-1898 te Hull, Sioux County, Iowa, volgt IXaa

5. Wilhelmina , geb. 24-06-1899 te Edgerton, Pipestone, Minnesota, overl. 27-09-1977 (78 jaar) te Edgerton, Pipestone, Minnesota, begr. 30-09-1997 te Hillside Cemetery, Edgerton, Minnesota

tr. 20-02-1920 te Edgerton, Pipestone, Minnesota Louis (Lue) Pronk, geb. 05-04-1898 te Wilmont, Minnesota (USA), Landbouwer, Wegenbouwer, overl. 05-11-1977 (79 jaar) te Edgerton, Pipestone, Minnesota, begr. te Hillside Cemetery, Edgerton, Minnesota, zn. van Klaas Pronk en Fennechien de VriesKinderen:

a. Fanny Ella , geb. 16-03-1921 te Minnesota (USA), overl. 13-02-1998 (76 jaar) te Sioux Falls, South Dakota (USA), begr. 16-02-1998

b. Louise , geb. 1923 te Minnesota

c. Klaus , geb. 1925 te Minnesota

d. Joan , geb. 1926 te Minnesota

e. Alsina , geb. 1928 te Minnesota

f. Bernard (Bud) , geb. 10-02-1929 te Edgerton, Pipestone, Minnesota, overl. 16-11-2010 (81 jaar) te Granite Fall, Missesota (USA), begr. te New Woodlawn Cemetery, Pipestone (USA)

tr. 23-09-1950 te Pipestone, Minnesota (USA) Frances May Pauwe, geb. 01-11-1932 te Sibley, Osceola County, Iowa (USA), overl. 09-05-2008 (75 jaar) te McAllen, Hidalgo County, Texas (USA), begr. te New Woodlawn Cemetery, Pipestone, dr. van Jacob Pauwe en Gertrude de Young

6. Bertha Alvine , geb. 19-07-1904 te Edgerton, Pipestone, Minnesota, overl. 2000 (ongeveer 96 jaar) te Pipestone, Minnesota

tr. 31-10-1927 te Edgerton, Pipestone, Minnesota Dick Tinkelenberg, geb. 28-11-1897 te Holland Township, Sioux, Iowa (USA), Landbouwer, timmerman, overl. 14-01-1979 (81 jaar), zn. van Jacob Tinkelenberg en Katherine Haan

7. HenriŽtta , geb. 10-09-1906 te Ogilvie, Minnesota (USA), overl. 14-08-1994 (87 jaar) te Grand Rapids, Michigan (USA)

Kinderen:

a. Dolores M. (Dot) , geb. 19-10-1930 te Edgerton, Pipestone, Minnesota, overl. 01-01-2011 (80 jaar) te Michigan (USA), begr. te River Bend Cemetery, Grandville (USA)

tr. 11-02-1955 te Grand Rapids, Michigan Floyd L. Kooienga, geb. 06-07-1928 te Byron Center, Michigan (USA), Uitdeuker, reperateur, overl. 06-07-1928 (0 dagen), begr. te River Bend Cemetery, Grandville, zn. van Jacob Kooienga (geb. 1901 te Byron, Kent, Michigan (USA)) en Grace Windemuller (geb. 1903 te Michigan)8. Herman , geb. 26-10-1911 te Edgerton, Pipestone, Minnesota, volgt IXab

VIIIs

Roelof Henry (Ralph) Voss

[VIIi]

geb. 21-09-1873 te Drouwen (Borger), overl. 18-07-1953 (79 jaar) te San Bernardino, California (USA), begr. te Perris Valley, California (USA)tr. 30-11-1904 te Pipestone County, Minnesota (USA) Elizabeth van Pelt (Cutler), geb. 08-12-1871 te Bellaire, Michigan (USA), overl. 14-12-1932 (61 jaar) te Billings, Yellowstone County, Montana (USA), begr. 16-12-1932 te Mountview Cemetery, Billings, Montana (USA)


Kinderen:

1. Dean Martin , geb. 06-03-1899 te Superior, Wisconsin (USA), volgt IXac

VIIIt

Jan Vos

[VIIj]

geb. 22-06-1885 te Gasselterboerveen (Gasselte), Arbeider, overl. 17-10-1973 (88 jaar) te Stadskanaal

tr. 21-07-1906 te Borger Gooske Verkerk, geb. 12-08-1883 te Assen, overl. 23-04-1978 (94 jaar) te Stadskanaal, dr. van Jannes Verkerk (geb. 01-07-1846 te Assen, Straatmaker, overl. 24-07-1926 te Wildervank) en Hijlkje Anthonia Drijfhout (geb. 08-09-1841 te Weststellingwerf, overl. 01-05-1888 te Kloosterveen (Assen))

Kinderen:

1. Harm , geb. 30-01-1907 te ExloŽrmond (Odoorn), volgt IXad

2. Jannes , geb. 27-03-1908 te Odoorn, overl. 19-01-1922 (13 jaar) te Odoorn

3. Aaltje , geb. 01-10-1910 te Odoorn, overl. 28-03-1952 (41 jaar) te Musselkanaal (Onstwedde)

tr. Johannes Hulshof, geb. 31-08-1909 te Borger, Gemeenteambtenaar, overl. 19-04-1988 (78 jaar) te Odoorn, zn. van Thijs Hulshof (geb. 25-06-1856 te Buinerveen (Borger), Landbouwer, overl. 18-01-1919 te Buinerveen (Borger)) en Klaasje Bijlsma (geb. 12-01-1868 te Ooststellingwerf, overl. 10-12-1933 te Exloerkijl (Odoorn))

Kinderen:

a. Jan , geb. 29-05-1938, overl. 18-04-2001 (62 jaar)

4. Hylke Antonie , geb. 09-04-1913 te Odoorn, volgt IXae

5. Jans , geb. 22-11-1915 te Odoorn, volgt IXaf

6. Janke , geb. 13-12-1917 te Borger

tr. 15-06-1940 te Onstwedde Jurjen Zuidema, geb. 09-10-1913 te Onstwedde, overl. 30-08-1979 (65 jaar) te Stadskanaal, zn. van Jan Zuidema (geb. 31-07-1876 te Wildervank, Arbeider, overl. 22-02-1949 te Stadskanaal (Onstwedde)) en Hillechien Beuker (geb. 27-08-1876 te Onstwedde, overl. 12-03-1966)

7. Tijs , geb. 29-07-1920 te Odoorn, overl. 10-04-1921 (8 maanden) te ExloŽrmond (Odoorn)

8. Jannes , geb. 27-03-1922 te Odoorn, volgt IXag

9. Thijssiena Helena , geb. 27-03-1922 te ExloŽrmond (Odoorn), overl. 03-04-1922 (7 dagen) te ExloŽrmond (Odoorn)

10. Tijs , geb. 19-04-1925 te Odoorn, volgt IXah

11. Wilhelmina , geb. 15-08-1929 te ExloŽrmond (Odoorn), overl. 04-04-1930 (7 maanden) te Odoorn

VIIIu

Tijs Vos

[VIIj]

geb. 02-01-1897 te Drouwenermond (Borger), Arbeider, overl. 30-04-1982 (85 jaar) te Sleen

tr. 16-07-1920 te Odoorn Helena Hekman, geb. 09-04-1891 te Onstwedde, overl. 03-04-1976 (84 jaar) te Sleen, dr. van Jacob Hekman (geb. 11-09-1852 te Vlagtwedde, overl. 05-06-1940 te ExloŽrmond (Odoorn)) en Geertje Reis (geb. 13-03-1854 te Stadskanaal (Wildervank), overl. 08-08-1919 te Musselkanaal (Onstwedde))

Kinderen:

1. Aaltje , geb. 16-11-1920 te Odoorn, overl. 11-06-2002 (81 jaar)

tr. 09-07-1938 te Onstwedde Willem Dam, geb. 14-07-1914 te Odoorn, Groentenkweeker, los arbeider, overl. 08-07-1986 (71 jaar) te Stadskanaal, zn. van Willem Dam (geb. 30-07-1868 te Den Ham, overl. 13-07-1941 te Emmen) en Sietske de Lange (geb. 15-04-1887 te Odoornerveen (Odoorn))

Kinderen:

a. Egbert , geb. 07-08-1938 te Onstwedde

tr. 12-06-1964 te Odoorn H. Bos, geb. 16-09-1942

b. Tijs , geb. 08-09-1939 te Onstwedde

tr. 23-12-1959 te Vlagtwedde N. Wierenga, geb. 18-02-1939

c. Katrinus , geb. 08-03-1941 te Onstwedde, overl. 12-05-1941 (2 maanden) te Musselkanaal (Onstwedde)

d. Katrinus , geb. 11-07-1942 te Onstwedde, overl. 04-11-1942 (3 maanden) te Groningen

e. Lenus , geb. 25-11-1943 te Groningen

tr. 22-12-1972 J.M.H. Lieberom, geb. 28-12-1952. Gescheiden 12-04-2006

f. Sietske , geb. 06-02-1946 te Onstwedde

tr. 22-08-1967 H. Feunekes

g. Katharinus , geb. 22-08-1947 te Onstwedde

tr. 23-02-1979 F.M.H. Oosting, geb. 23-11-1955

h. Ragger , geb. 09-06-1949 te Onstwedde

tr. 18-07-1969 te Schoonebeek H. Stoffers, geb. 04-03-1951. Gescheiden 12-04-2012

i. Helena Geessiena , geb. 16-07-1953 te Onstwedde

tr. 26-07-1972 R. Bos, geb. 25-05-1950

j. Geessiena , geb. 22-08-1954 te Onstwedde

tr. 09-11-1973 J.H. Albers, geb. 26-07-1948

k. Aaltje , geb. 26-07-1957 te Onstwedde

rel. met J.F.W. Huider, geb. 07-05-1960

l. Wilma , geb. 24-09-1958 te Onstwedde

2. Jacobje , geb. 15-07-1925 te Odoorn, overl. 18-09-1926 (14 maanden) te ExloŽrmond (Odoorn)

VIIIv

Berend Vos

[VIIk]

geb. 27-09-1911 te Borger, Bloemist, overl. 02-08-1977 (65 jaar) te Borger

tr. 28-02-1931 te Borger Jantje Langenburg, geb. 22-08-1912 te Borger, overl. 19-06-2008 (95 jaar) te Nieuw Buinen (Borger), dr. van Hendrik Langenburg (geb. 22-06-1875 te Gasselterboerveen (Gasselte), overl. 03-10-1944 te Nieuw Buinen (Borger)) en Aaltje Peeks (geb. 15-11-1877 te Schoonlo (Rolde), overl. 31-12-1954 te Nieuw Buinen (Borger))

Kinderen:

1. Jantje , geb. 29-03-1931 te Borger

tr. 07-06-1955 te Borger Gerrit van Dijken, geb. 24-02-1929 te Borger, overl. 30-05-1983 (54 jaar) te Borger, zn. van Albertus van Dijken (geb. 24-03-1883 te ExloŽrmond (Odoorn), Arbeider , overl. 21-04-1947 te ExloŽrmond (Odoorn)) en Hinderkien Woortman (geb. 21-10-1885 te Drouwenermond (Borger))2. Hendrik , geb. 20-06-1933 te Borger, volgt IXai

3. Aaltje (Alie) , geb. 09-12-1942 te Borger

tr. 27-04-1965 te Borger Haiko Klok, geb. 22-10-1938 te Onstwedde, zn. van Menno Klok (geb. 23-07-1897 te Onstwedde, Arbeider, overl. 18-02-1969) en Engelina Walters (geb. 20-10-1904 te Onstwedde, overl. 24-11-1991)

VIIIw

Hendrik Vos

[VIIk]

geb. 22-06-1914 te Borger, IJzerwerker, overl. 15-10-1983 (69 jaar) te Emmeloord

tr. 13-01-1940 te Zuidlaren Jantje Smook, geb. 26-02-1919 te Borger, overl. 09-11-2001 (82 jaar), dr. van Berend Smook en Geesje HuitzingKinderen:

1. Jantje , geb. 16-03-1940 te Ridderkerk

tr. 09-12-1958 te Ridderkerk Jacob van Gelder, geb. 13-10-1930 te Rijsoord Ridderkerk), Banketbakker, overl. 23-06-2000 (69 jaar) te Groningen, zn. van Jacob van Gelder (geb. 07-04-1889 te Ridderkerk) en Elisabeth Pruis (geb. 19-06-1895 te Oostzaan)

Kinderen:

a. Elisabeth , geb. 01-10-1959 te Ridderkerk

b. Hendrik , geb. 15-04-1964 te Ridderkerk

2. Berend Johannes , geb. 16-04-1941 te Borger, volgt IXaj

IXa

Harm Vos

[VIIIa]

geb. 09-07-1918 te Odoorn, Landbouwer, overl. 11-05-1990 (71 jaar) te Odoornerveen (Odoorn), begr. 16-05-1990 te Schoonoord (Sleen)

tr. 27-01-1953 te Odoorn Antje Dam, geb. 24-04-1922 te Oostdongeradeel, dr. van Jacob Dam (geb. 14-01-1886 te Paesens (Oostdongeradeel), overl. 24-07-1973 te Zwaagwesteinde) en Tetje Faber (geb. 22-09-1888 te Paesens (Oostdongeradeel), overl. 22-06-1969 te Zwaagwesteinde)

Kinderen:

1. Harm , geb. 21-11-1953 te Odoorn, volgt Xa

2. Jacob Willem , geb. 05-01-1955 te Odoorn, volgt Xb

IXb

Harmannus Jan Vos

[VIIIa]

geb. 23-01-1923 te Odoorn, overl. 21-01-2004 (80 jaar) te Emmen

tr. 21-05-1948 te Odoorn Aaltien Tewis, geb. 04-02-1924 te Odoorn, dr. van Jan Tewis (geb. 18-09-1880 te ExloŽrveen (Odoorn), overl. 07-02-1957 te Odoorn) en Jantien Evers (geb. 22-08-1888 te Exloo (Odoorn), overl. 25-01-1969 te Odoorn)

Kinderen:

1. Harm , geb. 23-06-1949 te Odoorn, Ambtenaar

2. Hilligje Jantien , geb. 26-12-1952 te Odoorn, Drogist

tr. 19-07-1974 te Odoorn Harmannus Geert Schuur, geb. 21-08-1951 te Emmen, zn. van Klaas Schuur en Geertje Joesten

Kinderen:

a. N. , geb. 26-01-1975

b. H.K. , geb. 10-06-1977

tr. 28-10-2005 E. Palthe, geb. 18-12-1975

IXc

Ir. Harm Vos

[VIIIb]

geb. 30-07-1925 te Coevorden, Landbouwkundig ingenieur, overl. 08-12-2009 (84 jaar) te Bennekom, begr. 14-12-2009 te Bennekom

tr. 19-02-1953 te Onstwedde Geessien (Geetje) Hollander, geb. 11-01-1925 te Ede, dr. van Pieter Hollander (geb. 05-04-1893 te Groningen) en Jacoba Zijlma (geb. 11-10-1896 te Odoorn)

Kinderen:

1. Jennechien , geb. 29-10-1953 te Ede, Huisarts, overl. 17-11-2004 (51 jaar) te Almere

tr. 15-04-1982 te Utrecht Martinus Willem (Martien) Borgdorff, geb. 20-06-1955 te Gorinchem, Arts / epidemioloog, zn. van Willem Borgdorff en Martina Zwolsman

Kinderen:

a. J. , geb. 11-11-1984

b. H. , geb. 01-09-1986

2. Willem , geb. 23-01-1956 te Ede, volgt Xc

3. Jacoba , geb. 20-08-1964 te Ede

IXd

Harm Willem Vos

[VIIIc]

geb. 05-04-1929 te Emmen, Aannemer, overl. 26-05-1993 (64 jaar) te Emmen

tr. 26-06-1957 te Sleen Hilligje Hidding, geb. 30-05-1930 te Dalen, dr. van Jans Hidding en Zwaantje Eising

Kinderen:

1. Gesien Zwaantje , geb. 13-04-1959 te Emmen

tr. 06-02-1981 te Emmen Jantinus Reinds, geb. 10-09-1952 te Odoorn, Werktuigkundige, zn. van Jan Reinds en Henderika Grietina Schuiling

2. Roelie Jansje , geb. 24-07-1967 te Emmen

IXe

Henderik Vos

[VIIId]

geb. 20-02-1912 te Vledderveen (Onstwedde), ged. 02-06-1912 te Stadskanaal, Onderwijzer, overl. 14-09-1999 (87 jaar) te Hoogeveen, begr. 17-09-1999 te Hoogeveen (Begr. Hoogeveen algemeen)tr. 22-06-1948 te Wildervank Antje Boiten, geb. 08-01-1915 te Wildervank, overl. 02-05-2005 (90 jaar) te Hoogeveen, begr. 06-05-2005 te Hoogeveen (Begr. Hoogeveen algemeen), dr. van Frederik Boiten (geb. 30-06-1887 te Westerdiep (Veendam), Timmerman, overl. 01-12-1953 te Groningen) en Sibelina Gezina Schoon (geb. 21-12-1886 te Oudezijl (Nieuweschans), overl. 24-06-1990 te Hoogeveen)

Kinderen:

1. Sibelina Harmina (Eline), geb. 06-11-1949 te Elim (Hoogeveen), ged. 29-01-1950 te Elim (Hoogeveen), Drs. theologie

tr. 05-11-1999 te Hoogeveen Antonie Gijsen (Anton), geb. 16-01-1915 te Zwartsluis, overl. 10-08-2003 (88 jaar) te Hoogeveen, begr. te Meppel

Antonie Gijsen is weduwnaar van Hendrikje Jalving.

2. Harm Frederik (Harry) , geb. 15-05-1953 te Elim (Hoogeveen), volgt Xd

IXf

Jan Hendrik Vos

[VIIId]

geb. 20-04-1915 te Vledderveen (Onstwedde), Rijwielhersteller, overl. 20-05-2005 (90 jaar) te Groningen, gecrem. 25-05-2005 te Groningen

(1) tr. 03-08-1950 te Groningen Stientje de Jonge, geb. 01-08-1927 te Kantens, overl. 16-01-1958 (30 jaar) te Groningen, begr. 21-01-1958 te Groningen (Begr. Selwerderhof), dr. van Harm de Jonge (geb. 22-04-1900 te Groningen, Schipper) en Heika Klompien (geb. 24-10-1900 te Groningen, overl. 12-10-1942 te Zuidlaren)

Kinderen:

1. Heika Trientje , geb. 31-03-1952 te Groningen, overl. 01-08-2011 (59 jaar) te Groningen, gecrem. 05-08-2011 te Groningen

Kinderen:

a. Gertjan , geb. 20-09-1975 te Groningen

(1) tr. 24-06-1976 te Groningen Jan de Winter, geb. 22-02-1937 te Middelstum. Gescheiden

Kinderen:

b. Christina de Winter , geb. 08-11-1977 te Groningen

(2) tr. 04-05-1988 te Groningen Joseph Appiah, geb. 10-05-1958 te Ghana

2. Harry , geb. 11-09-1954 te Groningen, volgt Xe


(2) tr. 15-09-1960 te Groningen Gertrud Dieterich, geb. 07-09-1924 te Soltau (Duitsland), overl. 01-02-2009 (84 jaar) te Groningen, gecrem. 06-02-2009 te Groningen, dr. van Wilhelm Dieterich en Friederieke Hartmann

Kinderen:

3. Claudia , geb. 22-10-1961 te Groningen

(1) tr. 10-12-1982 te Groningen Peter Duinkerken, geb. 05-07-1962, zn. van W. Duinkerken (geb. 03-12-1934) en T. van Dalsem (geb. 09-02-1935). Gescheiden 1990

Kinderen:

a. Olga Alida , geb. 13-12-1984 te Hoogeveen

tr. 14-09-2007 te Stadskanaal Wim Voorintholt, geb. 15-08-1980 te Stadskanaal, zn. van A. Voorintholt (geb. 20-09-1951) en F. Stel (geb. 25-02-1952)

b. Norbert Oscar , geb. 22-06-1986 te Hoogeveen

 

(2) tr. 18-09-1991 te Hoogeveen Jacob Gerhardus (Gert) Dorant, geb. 28-02-1968 te Onstwedde, Hypotheekadviseur, zn. van Bernardus Gerhardus Dorant (geb. 09-02-1943) en Kundina Jantje Niemeijer (geb. 26-12-1947)

IXg

Harm Vos

[VIIId]

geb. 27-04-1928 te Vledderveen (Onstwedde), Fabrieksarbeider

tr. 08-01-1951 te Onstwedde Geertruida Huiting, geb. 05-05-1929 te Onstwedde, dr. van Hilvert Huiting (geb. 03-10-1900 te Onstwedde, Arbeider, overl. 06-12-1937 te Barlage (Onstwedde)) en Harmke Wind (geb. 11-09-1904 te Barlage (Onstwedde), overl. 03-05-1996 te Onstwedde)

Kinderen:

1. Harmke Hilverdina , geb. 16-10-1951 te Onstwedde

tr. 30-10-1973 te Stadskanaal Henri Grachten, geb. 08-09-1954 te Stadskanaal, Drs. pedagoog, zn. van Jan Hubert Grachten en Boukje Wieringa

2. Harm Hendrik (Harry) , geb. 28-09-1954 te Onstwedde, volgt Xf

IXh

Jan Vos

[VIIIe]

geb. 16-12-1901 te Stadskanaal (Wildervank), overl. 23-05-1980 (78 jaar) te Groningen

tr. 11-12-1948 te Onstwedde Griethina Henderika Beswerda, geb. 23-07-1925 te Gasselte, overl. 07-04-2010 (84 jaar), dr. van Bauke Beswerda (geb. 05-07-1875 te Lollum (Wonseradeel)) en Jantiena Lammechina Wigchering (geb. 21-02-1882 te Wildervank, overl. 14-11-1952 te Stadskanaal (Onstwedde)). Gescheiden 28-01-1954

Kinderen:

1. Jantina Lammechien , geb. 06-02-1948 te Onstwedde, Interieurverzorgster

tr. 18-12-1968 te 's- Graveland Gerrit Cornelis Schouten, geb. 11-07-1948 te 's- Graveland, Gevangenbewaarder, zn. van Willem Frederik Schouten en Magdalena van Garderen

2. Harm Jan , geb. 06-03-1950 te Onstwedde, volgt Xg

3. Johanna Grietina , geb. 14-09-1952 te Onstwedde

(1) tr. J.A. Guichelaar, geb. 19-11-1957

Kinderen:

a. Jan Popke Vos , geb. 29-01-1976 te Stadskanaal

sw. A. Hilberts, geb. 13-09-1983

b. Grietina Bauwina Vos , geb. 09-11-1979 te Borger

tr. 14-07-2006 N. van Hien, geb. 22-01-1980


(2) tr. 05-06-1992 G. van der Woude, geb. 21-04-1944, overl. 23-05-2009 (65 jaar)

4. Henderika Grietina Rensina , geb. 10-08-1953 te Onstwedde

IXi

Jan Vos

[VIIIg]

geb. 20-01-1909 te Gasselte, Rijkspolitieman, overl. 17-05-1974 (65 jaar) te Groningen

tr. 16-01-1937 te Heerenveen Elisabeth Louisa Leonora Steenstra, geb. 10-08-1914 te Weststellingwerf, overl. 11-10-2003 (89 jaar), dr. van Pieter Sikke Steenstra (geb. 27-02-1887 te Frederiksoord (Vledder)) en Margaretha van der Woude (geb. 05-10-1888 te Weststellingwerf)

Kinderen:

1. Herman Piet Johnny , geb. 16-01-1940 te Groningen, volgt Xh

2. Margaretha Jantina Louise , geb. 24-05-1944 te Havelte, Winkelier

tr. 28-10-1974 te Groningen Michiel Galama, geb. 30-04-1947 te Wymbritseradeel, Winkelier, zn. van Jouke Sjoerd Galama en Maria Hettinga

IXj

Berend Vos

[VIIIg]

geb. 18-05-1910 te Gasselte, Landbouwer, overl. 01-07-1986 (76 jaar) te Sleen

otr. 20-05-1938 te Sleen Zwaantina Voors, geb. 20-11-1910 te Sleen, overl. 03-05-2008 (97 jaar) te Coevorden, gecrem. 07-05-2008 te Emmen (Cr. De Meerdijk), dr. van Gerrit Voors (geb. 27-02-1874 te Sleen, overl. 28-03-1961 te Dalen) en Roelfien Groothuis (geb. 17-11-1878 te Noordsleen (Sleen), overl. 06-12-1929 te Sleen)

Kinderen:

1. Harmannus (Mans) , geb. 02-05-1938 te Sleen, volgt Xi

2. Gerrit , geb. 11-06-1946 te Sleen, volgt Xj

3. Jantinus Roelfinus (Tienus) , geb. 24-08-1948 te Sleen, volgt Xk

IXk

Gezinus Vos

[VIIIg]

geb. 04-05-1922 te Emmen, Landbouwer, overl. 03-03-1999 (76 jaar) te Emmen

tr. 28-10-1947 te Emmen Anna Cornelia Veldkamp, geb. 10-02-1923 te Emmen, dr. van Jan Veldkamp (geb. 20-10-1875 te Emmen, Slager, overl. 17-06-1945 te Emmen) en Janke Althuisius (geb. 19-07-1883 te Oostwierum (Baarderadeel), overl. 08-05-1961 te Emmen)

Kinderen:

1. Janke Jantina , geb. 07-10-1948 te Emmen, overl. 02-12-1971 (23 jaar) te Emmen

IXl

Albert Vos

[VIIIh]

geb. 19-08-1917 te Emmen, Landarbeider, overl. 28-04-1966 (48 jaar) te Emmen

tr. 03-04-1943 te Borger Hilligje Timmer, geb. 03-09-1923 te Borger, dr. van Harm Timmer (geb. 08-07-1894 te Drouwen (Borger)) en Geertruida Hulshof (geb. 16-07-1896 te Drouwen (Borger))

Kinderen:

1. Jacob , geb. 02-11-1943 te Borger, volgt Xl

2. Harm , geb. 18-10-1944 te Borger, overl. 06-11-1945 (12 maanden) te Buinen (Borger)

3. Lamina , geb. 19-10-1945 te Borger

tr. 27-12-1963 te Ubach over Worms (Limburg) Nicolaas Smeets, geb. 11-09-1943 te Ubach over Worms, Chauffeur, overl. 11-12-2007 (64 jaar), zn. van George Smeets (geb. 28-03-1907 te Nieuwenhagen, overl. 16-09-1990) en Maria van Dijk (geb. 05-04-1909 te Schaesberg, overl. 23-12-1984)

Kinderen:

a. Lambertus Franciscus Albert , geb. 15-12-1966 te Ubach over Worms

b. Michel Georg Christiaan , geb. 20-12-1968 te Ubach over Worms

4. Harm , geb. 27-03-1947 te Borger, volgt Xm

5. Geertruida , geb. 09-02-1949 te Borger

tr. 06-07-1971 te Leeuwarden Johannes Jan van den Berg, geb. 15-06-1947 te Rotterdam, ElectriciŽn, zn. van Jacobus Johannes van den Berg en Elizabeth Eradus

6. Albert , geb. 20-05-1950 te Borger, volgt Xn

IXm

Harm Vos

[VIIIi]

geb. 04-04-1912 te Westerbork, overl. 03-09-1990 (78 jaar) te Foxhol

tr. 03-09-1938 te Anloo Heiltien Mulder, geb. 12-09-1914 te Gieten, dr. van Jan Mulder (geb. 31-03-1879 te Gieten, overl. 19-02-1966) en Trientje Zwinderman (geb. 12-11-1889 te Eexterveen (Anloo), overl. 19-11-1944 te Eexterveen (Anloo))

Kinderen:

1. Willemtina Rutgerdina , geb. 05-11-1939 te Diever, overl. 06-10-1993 (53 jaar) te Assen

tr. 12-02-1960 te Smilde Pieter Middelbos, geb. 13-09-1937 te Smilde, Vrachtwagenchauffeur, zn. van Wijtse Middelbos (geb. 23-07-1912 te Kloosterveen (Smilde), overl. 11-05-1977) en Jantje Hoving (geb. 26-11-1918, overl. 28-03-1984 te Smilde)

2. Jan , geb. 16-01-1943 te Diever, volgt Xo

3. Rutgert , geb. 11-03-1946 te Diever, volgt Xp

IXn

Hendrik Vos

[VIIIi]

geb. 26-01-1914 te Westerbork, overl. 13-10-1990 (76 jaar) te Eerbeek (Brummen), gecrem. 17-10-1990 te Dieren

tr. 10-05-1940 te Beilen Geesje Nijboer, geb. 21-01-1917 te Beilen, dr. van Jan Nijboer (geb. 29-01-1893 te Holthe (Beilen)) en Luchje Smit (geb. 03-01-1894 te Wijster (Beilen))

Kinderen:

1. Willemtje (Will) , geb. 12-04-1941 te Assen

tr. 03-08-1965 te Loenen Jan de Boer, geb. 16-05-1940 te Beilen, Beveiligingsbeambte, zn. van Albertus de Boer en Trientje Marchien Mekkes

Kinderen:

a. Gea tr. Adri

b. MarriŽt tr. Johan

IXo

Aart Vos

[VIIIj]

geb. 08-04-1921 te Westerbork, Landbouw / Loonbedrijf, overl. 18-10-1977 (56 jaar) te Groningen

tr. Grietje Kuiper, geb. 29-06-1923 te Emmen, dr. van Gerard Johannes Kuiper (geb. 25-04-1892 te Munsterscheveld (Emmen), overl. 09-11-1928 te Hoogeveen) en Roelfina Renskina Santing (geb. 02-03-1897 te Roswinkel (Emmen))

Kinderen:

1. Roelfina Renskina (Roely) , geb. 26-10-1947 te Westerbork, Boutiquehoudster

tr. 13-12-1968 te Westerbork Andries Jacob Marinus (Andries) Niks, geb. 06-02-1946 te Westerbork, overl. 22-07-2006 (60 jaar) te Emmen, zn. van Jacob Niks (geb. 07-08-1910 te Westerbork) en Margje Slomp (geb. 07-11-1910 te Emmen)

Kinderen:

a. Dimitri Dennis , geb. 02-03-1974 te Emmen

rel. met Inge

b. Kristy Kim , geb. 13-02-1982 te Emmen

2. Wilhelmia (Willemien) , geb. 04-02-1951 te Westerbork, Cheffin grootwinkelbedrijf

tr. 11-08-1972 te Westerbork Hendrik Pieter (Henk) Westerman, geb. 30-07-1950 te Coevorden, Postbesteller, zn. van Jan Westerman en Petronella Francisca Jansen

IXp

Jan Vos

[VIIIk]

geb. 21-09-1899 te Nieuw Buinen (Borger), Veenarbeider, machinist, overl. 31-07-1978 (78 jaar) te Groningentr. 10-11-1924 te Borger Arendina Johanna Anna Haak, geb. 06-09-1897 te Nieuw Buinen (Borger), overl. 23-12-1976 (79 jaar) te Groningen, dr. van Hendrik Haak (geb. 04-03-1864 te Nieuw Buinen (Borger), overl. 30-12-1939 te Borger) en Lammechien Pools (geb. 16-06-1867 te Drouwenermond (Borger), overl. 26-12-1962)

Kinderen:

1. Sophia , geb. 05-10-1925 te Hoogezand

tr. 14-07-1955 te Hoogezand Abram Vegter, geb. 13-11-1914 te Hoogezand, Vertegenwoordiger, overl. 20-10-2010 (95 jaar) te Teylingen, zn. van Koene Vegter (geb. 19-12-1873 te Sappemeer, Huisschilder, overl. 25-08-1918 te Sappemeer) en Hinderika Blaak (geb. 24-06-1876 te Kalkwijk (Hoogezand), overl. 05-1965 te Groningen)

Kinderen:

a. Johanna , geb. 12-06-1957 te Alphen aan den Rijn

b. Hinderika , geb. 28-11-1959 te Alphen aan den Rijn

2. Lummechien (Lummy) , geb. 02-05-1927 te Hoogezand, overl. 01-09-2010 (83 jaar) te Groningen, begr. 06-09-2010 te Sappemeer

tr. 09-07-1951 te Hoogezand-Sappemeer Roelf Vonk, geb. 06-07-1923 te Magalang (Ned. IndiŽ), Bedrijfsleider, zn. van Renzo Vonk en Elsie Vegter

Kinderen:

a. Arendien (Dineke) , geb. 14-07-1954 te Hoogezand-Sappemeer

tr. 26-01-1983 H.J.G. (Herman) Caspers, geb. 26-06-1955

b. Elly , geb. 16-02-1956 te Hoogezand-Sappemeer

sw. Jan Zwier, geb. 21-10-1954

c. Marjan , geb. 09-01-1958 te Hoogezand-Sappemeer

tr. 29-08-1989 Jos Geerlings, geb. 07-12-1951

d. Aletta Sophia , geb. 24-01-1962 te Hoogezand-Sappemeer

tr. 31-08-1998 T.J.K. (Tom) van Dam, geb. 20-03-1965

3. Jan , geb. 09-11-1928 te Hoogezand, volgt Xq

4. Henderika , geb. 07-02-1933 te Hoogezand

tr. 17-05-1957 te Hoogezand Geert Blaak, geb. 06-07-1927 te Hoogezand, Procuratiehouder, bankdirecteur, overl. 12-10-1988 (61 jaar) te Bussum, begr. 17-10-1988 te Bussum, zn. van Jan Andries Blaak (geb. 17-05-1897 te Kalkwijk (Hoogezand), Turfschipper, overl. 04-07-1980) en Froukje Huizing (geb. 13-04-1893 te Annerveenschekanaaal (Anloo), overl. 27-09-1981 te Haren)

Kinderen:

a. Arendina Johanna Anna (Anneke) , geb. 31-03-1959 te Groningen

sw. Bauke van de Zand, geb. 31-03-1959

b. Jan Andries (Jan) , geb. 04-02-1962 te Groningen

sw. N.E. (Nellian) Keizer, geb. 10-03-1964

c. Gerda HenriŽtte (Gerda) , geb. 28-06-1964 te Groningen

d. Hetty , geb. 25-01-1968 te Groningen

e. Johan (Hans) , geb. 06-01-1970 te Groningen

tr. 25-03-2002 L.P. Dziedzic, geb. 02-01-1975. Gescheiden 11-08-2008

IXq

Otto Vos

[VIIIk]

geb. 02-02-1907 te Nieuw Buinen (Borger), Smid, fabrieksarbeider, overl. 14-12-2000 (93 jaar)

tr. 16-01-1934 te Emmen Maria Schut, geb. 18-06-1912 te Emmen, overl. 28-04-1987 (74 jaar) te Emmen, dr. van Roelf Schut (geb. 02-08-1867 te Muntendam, Arbeider, overl. 27-07-1937 te Emmen) en Hinderika Visser (geb. 07-08-1871 te Muntendam, overl. 13-04-1945 te Emmen)

Kinderen:

1. Jan , geb. 27-03-1936 te Nieuwe Pekela, volgt Xr

2. Roelf , geb. 01-10-1938 te Emmen, volgt Xs

3. Otto , geb. 05-02-1946 te Emmen, volgt Xt

IXr

Jan Vos

[VIIIl]

geb. 18-07-1903 te Valtermond (Odoorn), Veenarbeider, overl. 16-03-1937 (33 jaar) te Assen

tr. 17-03-1925 te Emmen Marchien Mulder, geb. 16-06-1903 te Odoorn, Arbeidster, overl. 26-10-1992 (89 jaar) te Hoogeveen, dr. van Harm Mulder (geb. 09-03-1882 te Nieuw Buinen (Borger)) en Petertje Boelens (geb. 08-05-1877 te Nieuw Buinen (Borger))

Kinderen:

1. Bouwina , geb. 05-07-1925 te Emmen

tr. 26-09-1951 te Hoogeveen Jan Damming, geb. 11-07-1920 te Hoogeveen, overl. 01-05-1973 (52 jaar) te HoogeveenKinderen:

a. Gerritdina Marchien , geb. 09-02-1953 te Hoogeveen

IXs

Hendrik Vos

[VIIIl]

geb. 27-09-1908 te Odoorn, Chauffeur, overl. 26-02-1968 (59 jaar) te Hoogeveentr. 28-05-1932 te Hoogeveen Berendina Botter, geb. 20-09-1907 te Alteveer (Hoogeveen), dr. van Pieter Botter (geb. 20-07-1883 te Hollandscheveldsedijk (Hoogeveen), Landbouwer) en Stijntje Westerbeek (geb. 11-11-1885 te Alteveer (Hoogeveen))

Kinderen:

1. Dirk , geb. 22-12-1933 te Emmen, overl. 27-06-1934 (6 maanden) te Groningen

2. Stijntje , geb. 23-10-1935 te Emmen, overl. 29-02-2008 (72 jaar) te Hoogeveen

tr. 28-04-1956 te Hoogeveen Frits Bisschop, geb. 25-06-1931 te Hoogeveen, Machinaal houtbewerker, zn. van Hendrik Bisschop (geb. 30-11-1885 te Kerkenveld (Zuidwolde), Arbeider, petroleumwerker) en Jantje van der Hulst (geb. 17-02-1889 te Huizen (Hoogeveen), Dienstbode)

Kinderen:

a. Sylvia , geb. 02-09-1960 te Hoogeveen

b. Erwin , geb. 01-06-1962 te Hoogeveen

c. Richard , geb. 10-07-1969 te Hoogeveen

3. Hendrik , geb. 04-10-1939 te Emmen, overl. 04-06-1946 (6 jaar) te Hoogeveen

IXt

Abraham Vos

[VIIIl]

geb. 10-06-1913 te Emmen, Veenarbeider, overl. 02-07-1976 (63 jaar) te Coevordentr. 01-09-1934 te Emmen Grietje de Jonge, geb. 05-09-1917 te Emmen, overl. 27-05-2002 (84 jaar), dr. van Hendrik de Jonge (geb. 28-12-1888 te ExloŽrmond (Odoorn), overl. 02-08-1973) en Trijntje Oost (geb. 11-04-1891 te Nieuw-Amsterdam, overl. 26-04-1949 te Emmen)


Kinderen:

1. Bouwina , geb. 20-02-1935 te Emmen, overl. 09-04-1944 (9 jaar) te Coevorden

2. Trijntje , geb. 31-10-1936 te Emmen, overl. 17-04-1942 (5 jaar) te Emmen

3. Hendrik , geb. 16-05-1939 te Emmen, volgt Xu

4. Hendrik Jan , geb. 10-03-1942 te Emmen, volgt Xv

5. Trijntje , geb. 06-07-1944 te Emmen

tr. 18-07-1961 te Emmen Jan de Vries, geb. 15-07-1943 te Emmen, zn. van Jan de Vries (geb. 15-12-1915, overl. 03-08-1969) en Hendrikje Griemink

6. Otto , geb. 08-06-1946 te Emmen, volgt Xw

7. Emko , geb. 02-12-1948 te Emmen, volgt Xx

8. Bouwina , geb. 15-11-1957 te Emmen

tr. 07-10-1977 te Schoonebeek Ko Hars, geb. 09-11-1954 te Emmen, zn. van Dirk Jan Hars en Geesje Smid

9. Annigje , geb. 16-03-1960 te Emmen

tr. 28-08-1987 te Schoonebeek Bertus ten Velde, geb. 17-10-1956 te Emmen, zn. van Job ten Velde en Annie Sybum

IXu

Jan Vos

[VIIIm]

geb. 08-03-1909 te Nieuwe Pekela, Postbesteller, overl. 29-05-1961 (52 jaar) te Assentr. 04-05-1949 te Beerta Geessien Prins, geb. 25-10-1911 te Beerta, overl. 10-10-1975 (63 jaar) te Assen, dr. van Harm Prins (geb. 04-05-1887 te Beerta, Arbeider) en Trijntje ter Hark (geb. 09-10-1885 te Bellingwolde, Arbeidster, overl. 01-11-1911 te Beerta)

Kinderen:

1. Jakob , geb. 24-08-1950 te Winschoten, volgt Xij

IXv

Henderikus Vos

[VIIIm]

geb. 15-03-1913 te Onstwedde, Monteur technische dienst PTT, overl. 02-04-1984 (71 jaar) te Emmen

tr. 21-08-1937 te Onstwedde Elizabeth de Groot, geb. 26-03-1915 te Wildervank, overl. 23-09-2001 (86 jaar) te Emmen, dr. van Hendrik Sibrandt de Groot (geb. 28-03-1893 te Oude Pekela, Fabrieksarbeider, overl. 01-12-1918 te Emmen) en Geertje Venema (geb. 29-09-1893 te Stadskanaal (Onstwedde), overl. 19-09-1979)

Kinderen:

1. Jakob , geb. 28-08-1938 te Nieuwe Pekela, overl. 06-08-1951 (12 jaar) te Nieuwe PekelaIXw

Harm Vos

[VIIIm]

geb. 02-03-1927 te Nieuwe Pekela, overl. 06-05-2006 (79 jaar) te Alteveer (Onstwedde), gecrem. 11-05-2006 te Winschoten

tr. 04-11-1950 te Nieuwe Pekela Maria Tobina Groen, geb. 15-12-1930 te Nieuwe Pekela, overl. 10-05-2007 (76 jaar) te Veendam, gecrem. 15-05-2007 te Winschoten, dr. van Kasper Groen (geb. 05-06-1892 te Nieuwe Pekela, Arbeider, overl. 11-12-1953 te Oude Pekela) en Jannessiena Abee (geb. 05-06-1895 te Oude Pekela, overl. 12-01-1987)

Kinderen:

1. Jacob , geb. 06-05-1951 te Nieuwe Pekela

tr. Roelie Veldman, geb. 28-07-1956 te Onstwedde, dr. van Johannes Veldman en Hendrikje Feringa

Samenwonend

2. Kasper , geb. 31-12-1956 te Nieuwe Pekela

3. Jan , geb. 14-01-1959 te Nieuwe Pekela, volgt Xz

4. Jannessiena Jantje (Janna) , geb. 08-10-1961 te Nieuwe Pekela

tr. 08-10-1982 te Veendam Henk Meinders, geb. 04-03-1961 te Veendam, Fabrieksarbeider, zn. van Berend Meinders (geb. 23-06-1923, overl. 29-12-1992) en Eliza Catharina Weijer (geb. 28-07-1926, overl. 29-11-1993)

Kinderen:

a. Maria Torbina , geb. 19-03-1980 te Groningen

tr. 27-08-2008 te Menterwolde (Muntendam) Marcel Hulshof, geb. 03-01-1976 te Winschoten

b. Eliza Catharina (Anita) , geb. 31-08-1990 te Groningen

5. Harm (Harry) , geb. 23-02-1966 te Nieuwe Pekela

IXx

Douwe Vos

[VIIIm]

geb. 03-03-1929 te Nieuw-Amsterdam, Ambtenaar A.Z.G.

tr. 22-08-1955 te Oude Pekela Geertje Hinderks, geb. 14-08-1930 te Oude Pekela, dr. van Harm Hinderks (geb. 07-08-1884 te Oude Pekela, Arbeider, overl. 10-08-1975) en Grietje Zweep (geb. 30-01-1891 te Winschoten, overl. 07-04-1959 te Oude Pekela)

Kinderen:

1. Jakob Vos , geb. 08-11-1956 te Veendam

2. Harry Vos , geb. 24-04-1962 te Groningen

tr. 16-04-2009 B.H. Haan, geb. 24-11-1953

IXij

Arend Jan Vos

[VIIIo]

geb. 08-03-1945 te Gasselte, Timmerman

tr. 30-06-1967 te Stadskanaal Krista Johanna Hagenus, geb. 12-07-1946 te Wildervank, dr. van Willem Hagenus (geb. 01-05-1907 te Oude Pekela, overl. 30-06-1970) en Lummegiena Buning (geb. 11-03-1908 te Stadskanaal (Wildervank), overl. 16-10-1993). Gescheiden 01-02-2001

Kinderen:

1. Jan , geb. 04-12-1967 te Odoorn, Meubelmaker

2. Willem , geb. 26-06-1970 te Stadskanaal, Machinaal houtbewerker

IXz

Nanne Vos

[VIIIp]

geb. 18-01-1946 te Gasselte, Gereedschapslijper

tr. 24-12-1968 te Stadskanaal Cornelia Wilhelmina Kruize, geb. 26-04-1945 te Onstwedde, dr. van Roelf Kruize (geb. 21-06-1911 te Oude Pekela, Arbeider, timmerman, overl. 27-03-1991) en Geertruida Rozema (geb. 14-03-1912 te Onstwedde, overl. 26-10-1998)

Kinderen:

1. Hendrik , geb. 18-10-1969 te Stadskanaal, Gereedschapslijper

2. Geertruida Elizabeth , geb. 30-09-1972 te Stadskanaal

IXaa

Johannes (John) Vos (Voss)

[VIIIr]

geb. 27-02-1898 te Hull, Sioux County, Iowa (USA), Timmerman, overl. 28-10-1970 (72 jaar) te Oakland, Oregon (USA)

tr. 05-10-1930 te Denver, Colorado (USA) Rosie Della Conner, geb. 05-06-1902 te Arkansas City, Kansas (USA), overl. 30-05-1981 (78 jaar) te Roseburg, Oregon (USA), dr. van Daniel Conner en Elizabeth Jones

Kinderen:

1. Vera Willma Voss , geb. 11-07-1931 te Kansas City, Kansas (USA)

tr. 26-07-1950 te Sutherlin, Oregon (USA) Lee Roy Coffman, geb. 20-11-1931 te Banner, Oklahoma (USA), Werktuigkundige, elektriciŽn, zn. van James Evans Coffman en Helen Davis

2. Robert Orval Voss , geb. 28-01-1933 te Burlington Junction, Missouri (USA), volgt Xaa

3. John Norman Voss , geb. 18-05-1934 te Iowa (USA), volgt Xab

4. Donna May Voss , geb. 13-10-1935 te Iowa, Telefoniste, kelnerin

(1) tr. 11-1955 te California (USA) Gary Gordon Johnson, Operator VS vloot, overl. 1963 te California

(2) tr. 1965 Tom Rodgers, Kok, overl. 07-1992 te California

5. Carol Bonnie Voss , geb. 01-08-1937 te Hoquiam, Washington (USA), overl. 05-1984 (ongeveer 46 jaar) te Riddle, Oregon (USA)

(1) tr. 06-06-1956 te Sutherlin, Oregon Billy Mills, geb. 07-06-1931 te Collinsville, North Carolina (USA), Fabrieksarbeider, houthakker. Gescheiden 1966 te Roseburg, Oregon

(2) tr. Pattrick Garrettt, geb. te Washington (USA), Verkoper, overl. 1979

6. Carolyn Betty Voss , geb. 01-08-1937 te Hoquiam, Washington, Kinderjuf, naaister

tr. 08-04-1955 te Myrtle Creek, Oregon (USA) Jerry Reuban Mills, geb. 03-06-1931 te Canton, North Carolina (USA), USA army (leger- en luchtmacht)

IXab

Herman Vos

[VIIIr]

geb. 26-10-1911 te Edgerton, Pipestone, Minnesota (USA), overl. 08-05-1983 (71 jaar) te Lamberton, Minnesota (USA)

tr. 01-03-1940 te Edgerton, Pipestone, Minnesota Charlotte June Rollag, geb. 15-04-1917 te Beaver Creek, Minnesota (USA), overl. 11-11-1981 (64 jaar) te Windom, Minnesota (USA), dr. van Carl Johan Rollag (geb. 12-05-1877, overl. 27-02-1917) en Ingrid Estenson

Kinderen:

1. Charles John , geb. 19-10-1940 te Jackson, Minnesota (USA), volgt Xac

2. Gary Lee , geb. 27-11-1941 te Jackson, Minnesota, volgt Xad

3. Dianne June , geb. 26-02-1946 te Jackson, Minnesota

(1) tr. 20-06-1964 Dale Elmer Kilts, geb. 21-02-1945 te Spirit Lake, Iowa (USA)

Kinderen:

a. Susan June , geb. 20-02-1967 te Spirit Lake, Iowa

(2) tr. 09-12-1978 te Spirit Lake, Iowa Timothy Roberts, Chemisch adviseur

IXac

Dean Martin Voss

[VIIIs]

geb. 06-03-1899 te Superior, Wisconsin (USA), Veefokker, overl. 11-05-1993 (94 jaar) te Hemet, CaliforniŽ (USA), begr. te Perris Valley, California (USA)

Door Roelof erkend kind uit een vorig huwelijk van Elizabeth.tr. 04-09-1919 te Billings, Yellowstone County, Montana (USA) Birdie Margaret Hedrick, geb. 25-06-1899 te Morristown, Tennessee (USA), overl. 07-12-1986 (87 jaar) te Hemet, CaliforniŽ, begr. te Perris Valley, California, dr. van Calloway Hedrick (geb. 11-02-1871 te Idol, Grainger County, Tennessee (USA), overl. 02-05-1908 te Belton, Cass County, Missouri (USA)) en Margaret Hipsher (geb. 28-03-1873 te Idol, Grainger County, Tennessee, overl. 12-01-1934 te Billings, Yellowstone County, Montana)

Kinderen:

1. Evelyn Arlene , geb. 10-09-1920 te Billings, Yellowstone County, Montana, Lerares, overl. 25-07-2006 (85 jaar) te Hemet, CaliforniŽ, begr. te San Jacinto Valley Cemetry, California (USA)

tr. 06-08-1944 te Perris, California (USA) LLoyd Mccall, geb. 02-10-1920 te Arriola, Colorado (USA), overl. 11-01-1998 (77 jaar) te Hemet, CaliforniŽ, begr. te San Jacinto Valley Cemetry, California, zn. van Fred Miller Mccall (geb. 04-02-1895 te Missouri (USA), overl. 25-12-1963 te Hemet, CaliforniŽ) en Lelia Herberta Luce (geb. 23-05-1897 te Nebraska (USA), overl. 18-10-1997 te Spring, Montgomery, Texas (USA))2. Dean Martin , geb. 02-06-1922 te Billings, Yellowstone County, Montana, volgt Xae

IXad

Harm Vos

[VIIIt]

geb. 30-01-1907 te ExloŽrmond (Odoorn), Arbeider, overl. 28-09-1974 (67 jaar) te Odoorn

tr. 03-05-1935 te Odoorn Geertje Boekholt, geb. 30-05-1915 te Odoorn, overl. 09-10-1985 (70 jaar) te Odoorn, dr. van Jan Hilbert Boekholt (geb. 29-05-1889 te Buinerveen (Borger)) en Willemtje Stevens (geb. 25-09-1889 te Nieuw Buinen (Borger))

Kinderen:

1. Jan , geb. 24-05-1936 te Odoorn, volgt Xaf

2. Willemtje , geb. 30-07-1937 te Odoorn, overl. 26-04-1941 (3 jaar) te ExloŽrmond (Odoorn)

3. Willemtje , geb. 21-05-1942 te Odoorn

tr. 06-11-1964 te Odoorn Gerardus Kone, geb. 03-09-1935 te Onstwedde, Chauffeur, overl. 26-07-1993 (57 jaar) te Stadskanaal, zn. van Wilhelmus Kone (geb. 20-12-1905 te Onstwedde, Landbouwer, overl. 31-08-1991 te Stadskanaal) en Gezina Maria Russchen (geb. 03-03-1912 te Kopstukken (Onstwedde), overl. 19-02-1964)

4. Gooske , geb. 31-07-1945 te Odoorn, overl. 17-03-2010 (64 jaar) te Nieuw Buinen (Borger)

tr. 17-11-1967 te Odoorn Hindrik (Henk) Breider, geb. 24-04-1944 te Borger, Machinist, zn. van Hendrik Breider en Gerritdina Kieft

Kinderen:

a. Hendrik , geb. 11-01-1969 te Emmen

tr. Wianna

b. Harm , geb. 15-12-1970 te Emmen

5. Jan Hilbert , geb. 31-07-1945 te Odoorn, volgt Xag

6. Hylke Antonie , geb. 24-10-1946 te Odoorn, volgt Xah

7. Hendrikje Lutina , geb. 15-06-1948 te Odoorn

tr. 18-06-1971 te Odoorn Jan Kuik, geb. 04-06-1947 te Borger, Gemeente ambtenaar, zn. van Gezinus Kuik en Jantien Beijering

IXae

Hylke Antonie Vos

[VIIIt]

geb. 09-04-1913 te Odoorn, Landarbeider, overl. 05-12-1998 (85 jaar) te Veendam

tr. 22-05-1937 te Onstwedde Fokje Nel, geb. 05-09-1915 te Odoorn, overl. 18-12-1971 (56 jaar) te Groningen, dr. van Jan Nel (geb. 14-10-1875 te Groningen, overl. 30-06-1961 te Odoorn) en Hinderkje Kloppenburg (geb. 27-09-1873 te Nieuw Buinen (Borger), overl. 16-12-1953 te Odoorn)

Kinderen:

1. Gooske Hinderkje , geb. 10-11-1944 te Wildervank

tr. 07-07-1967 te Muntendam Oomke Oortwijn, geb. 11-12-1942 te Wildervank, Veehouder, zn. van Frederikus Oortwijn (overl. 25-09-2001) en Jantje Blaauw (geb. 28-04-1917 te Kropswolde, overl. 19-07-2011 te Veendam)

Kinderen:

a. Nel tr. Willem

b. Rikus tr. Simonne

IXaf

Jans Vos

[VIIIt]

geb. 22-11-1915 te Odoorn, Landarbeider, fabrieksarbeider, overl. 12-07-2006 (90 jaar)

tr. 20-05-1939 te Stadskanaal Henderika (Rika) Hollemans, geb. 19-08-1915 te Stadskanaal, overl. 23-02-2012 (96 jaar) te Ter Apel (Vlagtwedde), dr. van Albertus Hollemans (geb. 05-11-1876 te Onstwedde, Arbeider, overl. 02-12-1966 te Stadskanaal) en Anna Bartha Blom (geb. 20-04-1878 te Nieuw Buinen (Borger), overl. 10-02-1945 te Groningen)

Kinderen:

1. Gezina Anna Bertha (Goosje) , geb. 03-03-1951 te Stadskanaal

tr. 29-12-1972 te Stadskanaal Anton Herman (Tonny) Gerdes, geb. 05-03-1946 te Stadskanaal, zn. van Herman Gerdes (geb. 16-06-1908 te Ter Apelkanaal (Vlagtwedde), overl. 19-01-1983 te Valtermond (Odoorn)) en Margaretha Eufemia Gezina Scheper (geb. 20-09-1911 te Nieuwe Pekela, overl. 08-12-1996 te Valtermond (Odoorn))

Kinderen:

a. H.J. (Mark) , geb. 16-06-1978

sw. A.K. (Annette) Eikbergen, geb. 16-07-1977

IXag

Jannes Vos

[VIIIt]

geb. 27-03-1922 te Odoorn, Portier, overl. 22-09-1994 (72 jaar) te Stadskanaal

tr. 05-03-1956 te Stadskanaal Christina Norder, geb. 03-08-1928 te Stadskanaal, dr. van Boelo Norder (geb. 22-09-1898 te Nieuwe Pekela, Arbeider, overl. 03-03-1985 te Stadskanaal) en Frouwke Luining (geb. 31-03-1905 te Nieuw Buinen (Borger), overl. 03-1982 te Stadskanaal)

Kinderen:

1. Jan , geb. 26-05-1956 te Groningen, overl. 28-05-1956 (2 dagen) te Groningen

2. Frouwkje Christina , geb. 26-05-1956 te Stadskanaal

tr. 21-12-1984 te Stadskanaal Jan Schoenmaker, geb. 31-07-1954 te Stadskanaal, zn. van Andries Schoenmaker (geb. 26-12-1920, overl. 27-04-1971) en Geessiena Huiting

3. Gooske , geb. 26-04-1957 te Stadskanaal

tr. Johan Drenth, geb. 30-09-1952 te Stadskanaal, zn. van Aaldrik Drenth en Maria Drenth

4. Johanna Christina , geb. 26-02-1960 te Stadskanaal

tr. 07-12-1979 te Stadskanaal Johan Herman Heijne, geb. 24-11-1958 te Stadskanaal, zn. van Jan Herman Heijne en Anna Maria Wilhelmina Hemmen (geb. 02-01-1933, overl. 29-02-1962)

IXah

Tijs Vos

[VIIIt]

geb. 19-04-1925 te Odoorn, overl. 30-01-2004 (78 jaar)

tr. 25-06-1947 te Onstwedde Reintje Kruize, geb. 17-02-1924 te Onstwedde, overl. 08-04-1991 (67 jaar) te Winschoten, dr. van Aries Kruize (geb. 10-02-1897 te Onstwedde, Letterzetter, overl. 23-01-1958 te Musselkanaal (Onstwedde)) en IJbeltje Wijbenga (geb. 22-08-1899 te ExloŽrmond (Odoorn), overl. 11-07-1984)

Kinderen:

1. Jan , geb. 27-09-1947 te Onstwedde, volgt Xai

2. Aries , geb. 18-02-1953 te Onstwedde, Pr-ambtenaar, overl. 01-09-2005 (52 jaar)

IXai

Hendrik Vos

[VIIIv]

geb. 20-06-1933 te Borger

tr. 30-06-1953 te Gasselte Willemina Marchiena (Mientje) Meijer, geb. 17-09-1935 te Gasselte, dr. van Johannes Marinus Meijer (Smid) en Griet Zuurhof

Kinderen:

1. Berend , geb. 20-09-1953 te Borger, volgt Xaj

2. Johanna , geb. 22-09-1957 te Borger

tr. 23-11-1979 te Borger Harm Nijboer, geb. 08-11-1956 te Den Helder, zn. van Hendrik Nijboer en Roelfien Veldhuis

3. Gerrit , geb. 02-03-1968 te Borger

IXaj

Berend Johannes Vos

[VIIIw]

geb. 16-04-1941 te Borger, Taxichauffeur

tr. 10-11-1964 te Alblasserdam Hendrika Pietje Kruithof, geb. 10-08-1943 te Mijnsheerenland, dr. van Dingeman Kruithof en Annigje den Hartog

Kinderen:

1. Hendrik Dingeman , geb. 24-04-1966 te Spijkenisse, volgt Xak

2. Anja Jeannietta , geb. 06-02-1971 te Nagele, MP kon.marechaussee

Xa

Harm Vos

[IXa]

geb. 21-11-1953 te Odoorn, Losarbeider

tr. 31-05-1985 te Odoorn Haikina (Ineke) Bieze, geb. 26-06-1955 te Groningen, dr. van Geuke Bieze en Wemeltje Kip

Kinderen:

1. Annemarie , geb. 07-03-1986 te Emmen

2. Marianne , geb. 09-12-1987 te Emmen

Xb

Jacob Willem Vos

[IXa]

geb. 05-01-1955 te Odoorn

tr. 15-08-1980 te Herten Anna Gerarda Theresia (Ans) van Ool, geb. 20-01-1958 te Roermond, dr. van Petrus R.H. van Ool en Maria G.H. op 't Broek

Kinderen:

1. Stephanus Maria Petronella (Steffie) , geb. 28-03-1983 te Nunhem

2. Anna Monica Jacoba (Anke) , geb. 02-11-1989 te Nunhem

Xc

Willem Vos

[IXc]

geb. 23-01-1956 te Ede, Huisarts

tr. 06-09-1991 te Texel Susanna Maria (Anne) Romijn, geb. 11-02-1965 te De Bilt, dr. van Jan Romijn en Miek Herman

Kinderen:

1. Bas Pieter , geb. 16-04-1991 te Texel

2. Hidde Fek , geb. 08-05-1993 te Texel

3. Fieke Miek , geb. 17-01-1995 te Texel

Xd

Harm Frederik (Harry) Vos

[IXe]

geb. 15-05-1953 te Elim (Hoogeveen), ged. 12-07-1953 te Elim (Hoogeveen)

tr. 11-07-1975 te Hoogeveen Antje Ernstdina Hermina (Annet) Zantingh, geb. 21-02-1955 te Hoogeveen, dr. van Pieter Zantingh (geb. 08-01-1928 te Hoogeveen, Metaalbewerker, overl. 30-05-1993 te Hoogeveen) en Janny Perdok (geb. 22-05-1928 te Hoogeveen, overl. 06-12-1975 te Hoogeveen)

Kinderen:

1. Esther Mirjam , geb. 16-08-1977 te Hoogeveen, Administratief medewerkster

tr. 04-06-1998 te Hoogeveen Jan Gerard Veuger, geb. 18-05-1974 te Nieuweroord, Uitvoerder, zn. van Aaldert Veuger (geb. 10-02-1949 te Nieuweroord, Bouwvakker) en Annegie Geertje Bruinsma (geb. 07-12-1950 te Tiendeveen)

Kinderen:

a. Anne Elisabeth , geb. 03-10-1999 te Hoogeveen

b. Maria GabriŽlle , geb. 10-10-2001 te Hoogeveen

c. Rebecca Naomi , geb. 23-04-2004 te Groningen

2. David ImmanuŽl , geb. 11-07-1979 te Hoogeveen, Productie medewerker

3. DaniŽl Johannes , geb. 17-10-1985 te Hoogeveen, ged. 16-02-1986 te Hoogeveen

Xe

Harry Vos

[IXf]

geb. 11-09-1954 te Groningen

(1) tr. 27-03-1980 te Groningen Greetje J. Otto, geb. 22-06-1957 te Groningen, dr. van Pieter Otto en Maria Catharina van Weert. Gescheiden 29-12-1998

Kinderen:

1. Edwin , geb. 26-08-1981 te Groningen, volgt XIa

2. Marieke Gerda , geb. 28-05-1983 te Groningen

(2) rel. met Riny

Xf

Harm Hendrik (Harry) Vos

[IXg]

geb. 28-09-1954 te Onstwedde, Elektromonteur

tr. 08-08-1980 te Stadskanaal Hennie van Houten, geb. 02-10-1955 te Avereest, dr. van Jan van Houten en Eltje Bouma (geb. 08-12-1918, overl. 21-07-2004)

Kinderen:

1. Maithe Gerlinde , geb. 13-12-1981 te Stadskanaal

sw. 05-06-2011 B. Eilander, geb. 01-08-1974, zn. van J.A. Eilander (geb. 12-05-1947) en J. Wonink (geb. 06-05-1948)

Kinderen:

a. J.L. , geb. 05-06-2011

2. Harm Jan , geb. 30-11-1984 te Stadskanaal

Xg

Harm Jan Vos

[IXh]

geb. 06-03-1950 te Onstwedde, Mortuariumbeheerder

(1) tr. 1971 te Sellingen (Vlagtwedde) Wilhelmia van Goudswaard, geb. 15-12-1950

Kinderen:

1. M.F. , geb. 01-01-1972

tr. 12-06-1992 R. Sinnema, geb. 12-03-1970, zn. van C. Sinnema (geb. 12-09-1945) en A. Wakker (geb. 09-01-1949). Gescheiden 11-09-2000

(2) tr. 29-05-1978 te Borger Jantien Annechien Henni Brink, geb. 02-07-1947 te Groningen, Kapster, overl. 12-09-1997 (50 jaar), dr. van Hendrik Brink en Henderika Schutrup

Xh

Herman Piet Johnny Vos

[IXi]

geb. 16-01-1940 te Groningen, Kinder-/jeugdpsychiater

tr. 18-06-1965 te Franeker Jeanette Aleida Paulides, geb. 18-08-1944 te Franeker, dr. van Johannes Jan Paulides en Nannigje Leijen

Kinderen:

1. Hermannus Merijn , geb. 22-12-1965 te Groningen

2. Marck John , geb. 09-02-1968 te Groningen

Xi

Harmannus (Mans) Vos

[IXj]

geb. 02-05-1938 te Sleen, Monteur

tr. 08-05-1964 te Coevorden Jantje (Janny) de Lange, geb. 24-05-1942 te Dalen, dr. van Roelof de Lange en Janna Kok

Kinderen:

1. Janna Zwaantina , geb. 27-04-1965 te Coevorden, Verpleegkundige

tr. 11-09-1992 te Dalen Hendrik Jan Kip, geb. 16-06-1960 te Dalen, Landbouwer, zn. van Albert Kip en Lammechien Lufting

Kinderen:

a. Maud , geb. 09-10-1993 te Dalen

b. M. , geb. 02-08-1996

c. M. , geb. 22-07-1999

2. Berend R. , geb. 20-10-1968 te Coevorden, volgt XIb

Xj

Gerrit Vos

[IXj]

geb. 11-06-1946 te Sleen, Tekenaar, constructuer

tr. 01-05-1974 te Dalen Jansje Adriana Wendelina Klazina (Janneke) Meilink, geb. 20-04-1947 te Dalen, dr. van Lambertus Meilink (geb. 28-12-1909 te Borculo, overl. 01-08-1972) en Wilmina Nijhoving (geb. 10-02-1911 te Meppen (Zweeloo), overl. 05-06-2003)

Kinderen:

1. Berend Lambertus , geb. 01-09-1975 te Groningen

2. Wilmina Zwaantina , geb. 30-03-1979 te Groningen

tr. 18-05-2007 J. Vogelzang, geb. 28-12-1978, zn. van A. Vogelzang (geb. 15-06-1949) en T. Haanstra (geb. 12-02-1952)

Xk

Jantinus Roelfinus (Tienus) Vos

[IXj]

geb. 24-08-1948 te Sleen, Landbouwer, overl. 15-10-1990 (42 jaar) te Sleen

tr. 27-06-1975 te Sleen Jantina Alferink, geb. 18-08-1952 te Dalen, dr. van Jan Alferink en Johanna Scholten

Kinderen:

1. Anneke , geb. 01-05-1977 te Sleen

tr. 28-06-2002 H. Setz, geb. 08-01-1975

Kinderen:

a. L. , geb. 30-09-2005

2. Johanna Zwaantina , geb. 19-10-1979 te Emmen

tr. 28-05-2004 H. Scheve, geb. 24-03-1977

Kinderen:

a. B. , geb. 08-09-2007

Xl

Jacob Vos

[IXl]

geb. 02-11-1943 te Borger, Steigerbouwer

tr. 20-05-1966 te Brunssum Christina Theodora Emma Bartels, geb. 08-06-1946 te Brunssum, dr. van Hendrikus Johannes Bartels en S. Ladeur

Kinderen:

1. Diana Francisca Maria , geb. 26-03-1967 te Heerlen

tr. 01-06-1990 te Landgraaf Wilhelmus Maria Martinus Lenoire, geb. 12-06-1963 te Heerlen, Netwerkbeheerder, zn. van Wilhelmus Maria Jacobus Lenoire en Elize Jozefina Maria Ramaekers

2. Irene Agnes Maria , geb. 26-03-1967 te Heerlen

tr. 28-05-1993 te Brunssum Gerardus Magdalena Jozef Emauel van Kleef, Programmaontwerper, zn. van Emanuel van Kleef en Johanna Magdalena Maria Kusters

3. Nicole Hubertina Johanna , geb. 07-05-1971 te Heerlen

Xm

Harm Vos

[IXl]

geb. 27-03-1947 te Borger, Autospuiter, plaatwerker

tr. 18-04-1969 te Brunssum Johanna Pieternella Ebbinge, geb. 14-03-1949 te Brunssum, dr. van Jans Ebbinge en Alberta van Dijk

Kinderen:

1. Sandra , geb. 03-07-1970 te Brunssum

rel. met R.H.M. Pauli, geb. 03-11-1970

Kinderen:

a. K.M.P. , geb. 04-05-1997

2. Albert , geb. 10-06-1972 te Brunssum

3. Patricia , geb. 09-10-1978 te Brunssum

(1) rel. met J.A.G. Zundert, geb. 25-09-1978

Kinderen:

a. N. , geb. 17-05-1998


(2) tr. 02-07-2007 M.C.L.J. van Haaf, geb. 16-03-1977, zn. van H.G.H. van Haaf (geb. 06-09-1947) en H.J. Nooijen (geb. 12-08-1949)

Xn

Albert Vos

[IXl]

geb. 20-05-1950 te Borger

tr. Mathilde Hensgens, geb. 03-06-1952 te SŁsterseel (Duitsand), dr. van Arnold Hensgens en Elisabeth Mertens

Kinderen:

1. Henderika Elisabeth Hilligje Chantal , geb. 17-08-1976 te Heerlen

2. Albert Arnold Johannes Pascal , geb. 09-04-1978 te Heerlen

Xo

Jan Vos

[IXm]

geb. 16-01-1943 te Diever, Rijwielhersteller

tr. 04-06-1964 te Smilde Pieternella Daalman, geb. 04-12-1943 te Smilde, dr. van Jochem Daalman en Pietertje Tinge. Gescheiden 16-04-1996

Kinderen:

1. Harm , geb. 19-11-1964 te Assen, volgt XIc

2. Pietertje , geb. 12-11-1966 te Assen

tr. H. Bakker, geb. 01-05-1957

Kinderen:

a. S. , geb. 28-12-1996

b. A. , geb. 04-06-1999

Xp

Rutgert Vos

[IXm]

geb. 11-03-1946 te Diever, Fabrieksarbeider, overl. 02-01-1969 (22 jaar) te Foxhol (Hoogezand - Sappemeer), begr. 07-01-1969 te Hoogezand (Begr. Stillehof)

tr. 21-09-1967 te Smilde Roelofje Doek, geb. 22-07-1948 te Smilde, dr. van Jantinus Doek en Hilligje Brinksma

Na het overlidjen van Rutgert Vos is Roelofje op 19-12-1975 te Hoogezand-Sappemeer getrouwd met Henderik van Bruggen (geb. dt. 22-05-1950) Zn. van Willem van Bruggen en Dina Scheper.

Kinderen:

1. Hilligje (Hilda) , geb. 26-02-1968 te Hoogezand-Sappemeer, Administratief medewerkster

tr. 17-09-1992 te Hoogezand-Sappemeer Silvan van der Tuuk, geb. 19-08-1969 te Hoogezand-Sappemeer, Procesoperator, zn. van Joop van der Tuuk en Ida Martje Daanje

Kinderen:

a. K. , geb. 20-05-1994

b. E. , geb. 04-02-1999

2. Rutgert , geb. 03-05-1969 te Hoogezand-Sappemeer, volgt XId

Xq

Jan Vos

[IXp]

geb. 09-11-1928 te Hoogezand, Conducteur NS, overl. 11-02-2006 (77 jaar) te Hoogezand-Sappemeer

tr. 14-09-1956 te Staphorst Matje Nannie Haverkamp, geb. 17-03-1928 te Staphorst, Pedicure, dr. van Berend Haverkamp (geb. 02-04-1896 te Onstwedde, Gemeenteveldwachter, overl. 31-05-1975) en Johanna Nanninga (geb. 23-08-1895 te Onstwedde, overl. 23-01-1973). Gescheiden 03-12-1982 te Staphorst

Kinderen:

1. Johanna Dianne , geb. 23-05-1961 te Hoogezand-Sappemeer, Ontwerpster

2. Janet Bea , geb. 04-12-1964 te Hoogezand-Sappemeer

Xr

Jan Vos

[IXq]

geb. 27-03-1936 te Nieuwe Pekela, Directeur basisschool

tr. 14-07-1959 te Emmen Ineke Fenny Scholten, geb. 08-05-1937 te Emmen, Verkoopster, kantoorbediende, overl. 06-07-1988 (51 jaar) te Emmen, dr. van Gesinus Scholten en Fennigje Gravers

Kinderen:

1. Otto Gesinus Jan , geb. 24-04-1961 te Emmen, Elektrotechnicus

2. Janet , geb. 28-12-1965 te Emmen, Verkoopster

sw. Johan Herman Voss, geb. 23-12-1960 te Emmen, Gemeenteambtenaar, zn. van Joseph Voss en Trijntje Pol

Xs

Roelf Vos

[IXq]

geb. 01-10-1938 te Emmen, Tekenaar-constructeur

tr. 24-03-1965 te Emmen Annechien Schoo, geb. 24-01-1939 te Emmen, Verpleegster, dr. van Hendrik Schoo (Bakker) en Berendina Visser

Kinderen:

1. M.B. (Sandra) , geb. 08-04-1970 te Emmen, Grafisch technicus

tr. 08-07-1994 te Sleen Rudolph Martin Pijper, geb. 31-12-1960 te Winschoten, Kok, zn. van Hinderk Pijper en Mettje Veltman

Kinderen:

a. M.M. , geb. 08-08-1996

b. A.K. , geb. 09-06-1999

Xt

Otto Vos

[IXq]

geb. 05-02-1946 te Emmen, Bankemployeť

tr. 15-12-1969 te Assen Annechien (Anneke) Klaucke, geb. 08-06-1947 te Assen, dr. van Albert Klaucke (overl. 31-07-2002) en Geertruida Maria Jongman (geb. 1923, overl. 06-10-2006 te Emmen)

Kinderen:

1. Maria Geertruida (Marieke) , geb. 26-11-1972 te Emmen, Tandartsassistente

rel. met Richard

2. Effendi Albert Otto (Fendi) , geb. 03-10-1978 te Jakarta (IndonesiŽ)

Geadopteerd.

3. Kim Anneke (Lianne) , geb. 16-01-1982 te Seoel (Korea)

Geadopteerd.

rel. met Vincent-Paul

Xu

Hendrik Vos

[IXt]

geb. 16-05-1939 te Emmen

tr. 06-07-1962 te Emmen Jantiena Jongbloed, geb. 20-06-1942 te Emmen, dr. van Sake Jongbloed (geb. 25-06-1908 te Valtermond (Odoorn), overl. 09-07-1967) en Berendina van Riezen (geb. 18-02-1912 te Emmen, overl. 11-11-1993)

Kinderen:

1. Berendina , geb. 02-02-1968 te Emmen

(1) tr. LH Postuma, geb. 25-09-1968. Gescheiden

(2) sw. J.H. Engelkes, geb. 23-08-1967

Kinderen:

a. J. , geb. 24-03-2003

2. Abraham , geb. 10-04-1970 te Emmen, volgt XIe

Xv

Hendrik Jan Vos

[IXt]

geb. 10-03-1942 te Emmen, Storingsmonteur

tr. 16-08-1968 te Emmen Antje Boelen, geb. 22-01-1944 te Emmen, dr. van Klaas Boelen en Frederika Klaziena Goeree

Kinderen:

1. Abraham , geb. 17-06-1969 te Emmen

tr. 20-06-2005 J.G. Trenning, geb. 09-11-1967

2. Frederika Klaziena , geb. 18-01-1975 te Emmen

Xw

Otto Vos

[IXt]

geb. 08-06-1946 te Emmen, Fabrieksarbeider

tr. 29-09-1967 te Emmen Hermine Luttine Huizinga, geb. 21-10-1948 te Emmen, dr. van Pauwel Huizinga en Zwaantje de Vries

Kinderen:

1. Paula , geb. 01-11-1972 te Emmen

tr. 01-09-2000 M. van den Berg, geb. 30-08-1972, zn. van H.G. van den Berg (geb. 22-01-1945) en H.A. Weesies (geb. 14-06-1949)

Kinderen:

a. L. , geb. 27-03-2002

b. D. , geb. 13-08-2005

2. Marianne , geb. 06-04-1975 te Emmen

(1) tr. 12-09-1997 G.J. Juistenga, geb. 06-04-1975. Gescheiden 18-01-2001


(2) tr. 31-10-2006 A. Pinkster, geb. 27-06-1965. Gescheiden 15-01-2010

Kinderen:

a. T. , geb. 03-02-2007

Xx

Emko Vos

[IXt]

geb. 02-12-1948 te Emmen

tr. 22-12-1967 te Emmen Johanna Maria Adeleida van Elteren, geb. 04-06-1949 te Emmen, dr. van Adrianus van Elteren (geb. 06-04-1919, overl. 17-05-1975) en Angela Schulte (geb. 11-11-1924, overl. 04-08-1990)

Kinderen:

1. Abraham Adrianes Marchellino , geb. 05-07-1968 te Emmen, volgt XIf

2. Grietje Angela Liane , geb. 08-06-1971 te Emmen

tr. 24-05-1996 J.W. Heijnen, geb. 25-11-1970, zn. van J.B. Heijnen (geb. 17-03-1947) en J. Stuiver (geb. 18-04-1950)

Kinderen:

a. A. , geb. 23-04-1998

b. K. , geb. 21-06-2001

3. Adrianes Patrick , geb. 24-03-1977 te Emmen, volgt XIg

Xij

Jakob Vos

[IXu]

geb. 24-08-1950 te Winschoten, Elektrotechnisch tekenaar

tr. 11-06-1976 te Ooststellingwerf Jantina Tingen, geb. 21-04-1952 te Appelscha, dr. van Jan Tingen (geb. 11-09-1900 te Smilde, overl. 28-07-1972 te Assen) en Geesje Seubring (geb. 25-05-1907 te Hijken (Beilen), overl. 16-06-1995 te Appelscha (Oostellingwerf))

Kinderen:

1. Geesje , geb. 19-08-1977 te Assen

tr. 08-05-2009 K.A. Sirks, geb. 26-03-1979, zn. van K.P. Sirks (geb. 26-04-1947) en G. Kuizenga (geb. 19-10-1949)

Kinderen:

a. V.L. , geb. 10-05-2012

2. Jan , geb. 03-01-1980 te Assen

tr. 02-07-2010 M. Kaspers, geb. 03-02-1980, dr. van A.J. Kaspers (geb. 21-03-1947) en K.J. van Duinen (geb. 05-03-1947)

Xz

Jan Vos

[IXw]

geb. 14-01-1959 te Nieuwe Pekela, Fabrieksarbeider

(1) tr. Ineke Arendina Timmer, geb. 11-12-1960 te Nieuwe Pekela. Gescheiden 09-1990

Kinderen:

1. Patrick , geb. 10-11-1983 te Winschoten

2. Martijn , geb. 23-04-1986 te Oude Pekela

tr. 20-06-2012 L.B. Ganesh, geb. 21-03-1987


(2) rel. met Riek

Xaa

Robert Orval Voss

[IXaa]

geb. 28-01-1933 te Burlington Junction, Missouri (USA), Timmerman, politieman, overl. 18-07-1990 (57 jaar) te Clearwater, Florida (USA)

(1) tr. 17-03-1951 te Roseburg, Oregon (USA) Juanita Jean Deihl, geb. 01-10-1932 te Rensselaer, Indiana (USA), dr. van Arthur Allen Deihl en Lucille Irene Easterday. Gescheiden 1980 te Roseburg, Oregon


Na de echtscheiding is Juanita in april 1908 getrouwd met Dan Abel.

Kinderen:

1. Robert Alan , geb. 13-03-1953 te Roseburg, Oregon, volgt XIh

2. Richard Dean , geb. 13-06-1956 te Roseburg, Oregon, volgt XIi

3. Randall Gene , geb. 13-12-1959 te Roseburg, Oregon, volgt XIj

4. Diana Lynn , geb. 30-11-1961 te Roseburg, Oregon, Accountant, pr-medewerker

tr. 05-10-1990 te Yosemite, CaliforniŽ (USA) Timothy Nathan Sippel, geb. 25-06-1959 te Ridgecrest, CaliforniŽ (USA), Elektrotechnisch ingenieur, zn. van Nathan John Sippel en Lois Florence Ballmer

Kinderen:

a. Erik Johann , geb. 28-07-1993 te Mountain View, CaliforniŽ (USA)


(2) tr. 26-04-1980 te Reno, Nevada (USA) Wilma Tessier (De Zelle), geb. 30-11-1930 te Worchester, Massachusetts (USA), Modinette, dr. van Arthur Theodore Tessier en Floreda La Rocque

Xab

John Norman Voss

[IXaa]

geb. 18-05-1934 te Iowa (USA), Werktuigkundige

(1) tr. 16-12-1956 te Oregon (USA) Clara Pace. Gescheiden

Huwelijk ontbonden in 1996 of 1993

Kinderen:

1. John Norman Vos , geb. 27-09-1957 te Oregon

2. Tamara Jo Vos , geb. 22-06-1962 te Yuma, Arizona (USA)


(2) tr. 1973 te Yuma, Arizona Henericks Burnell

Xac

Charles John Vos

[IXab]

geb. 19-10-1940 te Jackson, Minnesota (USA), Postkantoorhouder

tr. 21-01-1967 te Jackson, Minnesota Marlene Kay Voss, geb. 10-10-1945 te Spirit Lake, Iowa (USA), Bankbediende, dr. van Everett Voss en Delores Carlson

Kinderen:

1. John Everett , geb. 17-03-1969 te Minneapolis, Minnesota (USA), Ziekenverzorger

tr. 18-09-1993 te Windom, Minnesota (USA) Tamara Lynn Holt, geb. 19-03-1970 te Pipestone County, Minnesota (USA), Fysio-therapeut

2. Tamara Kay , geb. 21-04-1974 te Minnesota (USA)

Xad

Gary Lee Vos

[IXab]

geb. 27-11-1941 te Jackson, Minnesota (USA), Vrachtwagenchauffeur

tr. 08-02-1964 te Sioux Falls, South Dakota (USA) Sandra La Ray Smith, geb. 26-07-1943 te Jackson, Minnesota, Verzorgster in tehuis gehandicapte kinderen, dr. van Carl John Smith en Christina Elizabeth Hinkel

Kinderen:

1. Mark Lee , geb. 21-09-1964 te Worthington, Minnesota (USA), Prof. tennisser, tennis leraar

tr. 19-08-1994 te Cleveland, Tennessee (USA) Alisa Renee Smith, geb. 02-06-1969 te Gallipolis, Ohio (USA), Lerares universiteit, dr. van Herbert Paul Smith en Roberta Anne Heugel

2. Michelle Renee , geb. 21-02-1966 te Worthington, Minnesota, Secretaresse

tr. 25-10-1986 te Hastings, Minnesota (USA) David Richard Brownson, geb. 23-12-1963 te Hastings, Minnesota, Bedrijfsleider, zn. van Richard Eugene Brownson (geb. 07-06-1924 te Hastings, Minnesota, overl. 13-02-1989 te Hastings, Minnesota) en Astrid Evelyn Mattson (geb. 09-06-1932 te Minnesota (USA), overl. 01-12-1997 te Hastings, Minnesota)

Kinderen:

a. Alex David Scott , geb. 13-12-1987 te St. Paul, Minnesota (USA)

b. Ashley Michele Renee , geb. 16-10-1990 te St. Paul, Minnesota

c. Andrew David Lee , geb. 17-09-1993 te St. Paul, Minnesota

3. Kristie Ann , geb. 18-01-1967 te Worthington, Minnesota, Schoonheidsspecialiste

tr. 24-10-1987 te Cottage Grove, Oregon (USA) Steven Myles de Witt, geb. 25-07-1959 te Washington D.C. (USA), Lasser, zn. van Lawell E. de Witt en Francis Shepard

Kinderen:

a. Aysha Marie de Witt , geb. 28-11-1988 te St. Paul, Minnesota

b. Austin Cody de Witt , geb. 09-04-1990 te St. Paul, Minnesota

c. Ariana Denae de Witt , geb. 15-12-1992 te St. Paul, Minnesota

4. Pamela Kay , geb. 02-03-1970 te Mankato, Minnesota (USA), Secretaresse

tr. 07-07-1991 te Hastings, Minnesota John Francis Roberts, geb. 27-02-1964 te Hastings, Minnesota, zn. van Harold George Roberts en Dorthy Marie

Kinderen:

a. Latesha Nicole Vos , geb. 23-08-1986 te St. Paul, Minnesota

b. Caleb John , geb. 07-10-1990 te St. Paul, Minnesota

c. Laurijn Elizabeth , geb. 24-04-1992 te La Crosse, Wisconsin (USA)

d. Chase Alexander , geb. 07-04-1994 te La Crosse, Wisconsin

5. Bradley Scott , geb. 02-11-1971 te Mankato, Minnesota, Vrachtwagenchauffeur

6. Debra Lynn , geb. 20-02-1973 te Mankato, Minnesota, Secretaresse

tr. Lawrence John Hellerude, geb. 25-09-1972 te La Crosse, Wisconsin, Korporal US Army, leraar economie, zn. van Richard Walter Hellerude en Mary Jane Owens

Kinderen:

a. Samuel John , geb. 27-03-1992 te La Crosse, Wisconsin

b. Zechariah John , geb. 02-08-1994 te Jacksonville, North Carolina (USA)

Xae

Dean Martin Voss

[IXac]

geb. 02-06-1922 te Billings, Yellowstone County, Montana (USA), Veefokker, werkzaam bij waterwinbedrijf, overl. 25-11-1982 (60 jaar) te Riverside, CaliforniŽ (USA), begr. te Riverside National Cemetry, California (USA)tr. 28-09-1945 Helen Rebecca Reuchel, geb. 21-05-1920 te Monrovia, CaliforniŽ (USA), Lerares, overl. 29-08-2006 (86 jaar) te Riverside, CaliforniŽ, begr. te Riverside National Cemetry, California, dr. van Benjamen Reuchel en NN LLoyd

Kinderen:

1. Pamela , geb. 24-02-1948 te Riverside, CaliforniŽ

Kinderen:

a. Rayn Durham , geb. 31-05-1971

b. Timothy Durham , geb. 13-04-1980

c. Erin Durham , geb. 10-09-1982

2. Glenn , geb. 12-06-1950 te Riverside, CaliforniŽ, volgt XIk

3. Patricia , geb. 20-12-1951 te Riverside, CaliforniŽ

tr. Jerry Struiksma

4. Brian , geb. 13-01-1959 te Hemet, CaliforniŽ (USA), volgt XIl

Xaf

Jan Vos

[IXad]

geb. 24-05-1936 te Odoorn, Broodbezorger, overl. 30-06-1993 (57 jaar) te Odoorn

tr. 12-11-1963 te Odoorn Jetta Kamps, geb. 19-11-1942 te Odoorn, overl. 01-01-1981 (38 jaar) te Odoorn, dr. van Albert Kamps en Lamina Arends

Kinderen:

1. Geertje , geb. 10-07-1964 te Odoorn

tr. 10-06-1983 te Odoorn Hans Kuipers, geb. 02-06-1961 te Emmen, Straatmaker, zn. van Gerrit Kuipers en Aaltje Fokkema

2. Albert , geb. 17-02-1969 te Odoorn

Xag

Jan Hilbert Vos

[IXad]

geb. 31-07-1945 te Odoorn, Werkvoorbereider, overl. 01-07-2006 (60 jaar) te Tweede ExloŽermond, gecrem. 06-07-2006 te Emmen

tr. 25-07-1969 te Odoorn Roelfina Gezina Schimmel, geb. 16-05-1949, overl. 25-12-2007 (58 jaar), dr. van Jan Schimmel en Roelfina Greven

Kinderen:

1. Harm , geb. 24-09-1970 te Odoorn, volgt XIm

2. Jan , geb. 12-03-1973 te Odoorn, volgt XIn

3. Hilbert (Bert) , geb. 03-04-1981 te Odoorn

Xah

Hylke Antonie Vos

[IXad]

geb. 24-10-1946 te Odoorn, Schilder

tr. 22-08-1969 te Emmen Henderika Schrik, geb. 14-05-1948 te Emmen, dr. van Sietse Schrik en Aaltje van Vondel

Kinderen:

1. Aaltje (Alice) , geb. 04-06-1972 te Emmen

tr. 24-10-2003 Gert de Vries, geb. 23-11-1974, zn. van Jan de Vries (geb. 26-06-1943, overl. 05-01-1999) en Helena Adelheid Poker (geb. 18-11-1943 te Zwartemeer, overl. 21-04-2010 te Klazienaveen)

Kinderen:

a. Manon , geb. 07-09-1999

b. Anouk , geb. 21-04-2002

2. Harm , geb. 05-10-1973 te Emmen

Xai

Jan Vos

[IXah]

geb. 27-09-1947 te Onstwedde, Directeur school voor buitengewoon onderwijs

tr. 29-06-1972 te Bellingwolde Zwany Jansingh, geb. 19-10-1949 te Wedde, dr. van Ties Jansingh en Albertje Stubbe. Gescheiden 23-02-1989

Kinderen:

1. Alberthe Jansingh , geb. 29-04-1976 te Drachten

Zij heeft de naam Jansingh aangenomen.

tr. 03-01-2008 R. Heijerman, geb. 10-01-1975, zn. van J. Heijerman (geb. 30-03-1946, overl. 06-05-2004) en M. Colenbrander (geb. 08-05-1947)

Kinderen:

a. T. , geb. 14-04-2008

b. H. , geb. 22-01-2010

2. Rianne , geb. 05-05-1978 te Drachten

sw. T. Mengerink, geb. 12-08-1982, zn. van B.J. Mengerink (geb. 03-02-1953) en L. van der Hoef (geb. 11-07-1952)

Kinderen:

a. G. , geb. 18-01-2011

Xaj

Berend Vos

[IXai]

geb. 20-09-1953 te Borger

tr. 11-04-1975 te Beilen Freerkje Winter, geb. 05-04-1952 te Beilen, dr. van Johannes Winters (geb. 10-12-1921) en Diena Tijms (geb. 24-09-1921, overl. 23-08-2005)

Kinderen:

1. Marcel , geb. 07-01-1986 te Groningen

2. Pascal , geb. 21-08-1988 te Groningen

Xak

Hendrik Dingeman Vos

[IXaj]

geb. 24-04-1966 te Spijkenisse, Bedrijfsleider supermarkt

tr. 06-09-1999 W. Goelema, geb. 22-09-1965. Gescheiden 28-11-2011

Kinderen:

1. I.A. , geb. 27-07-2001

2. M. , geb. 02-07-2003

XIa

Edwin Vos

[Xe]

geb. 26-08-1981 te Groningen

otr. 20-09-2002 B.L. Sapulette, geb. 06-11-1982, dr. van J.L. Sapulette (geb. 25-05-1957) en A.J. Thenu (geb. 13-12-1957). Gescheiden 15-05-2006

Kinderen:

1. N. , geb. 21-04-2004

XIb

Berend R. Vos

[Xi]

geb. 20-10-1968 te Coevorden

tr. 17-08-1990 te Coevorden Lia Geertruida Maria Helea Scholten, geb. 25-10-1968 te Gramsbergen, Administratief medewerkster, dr. van Alexander Scholten en Johanna Gerarda Hendrika Spijker

Kinderen:

1. Melissa , geb. 30-01-1994 te Coevorden

2. P. , geb. 11-06-1995 te Coevorden

XIc

Harm Vos

[Xo]

geb. 19-11-1964 te Assen, Machinebediende

tr. 26-09-1989 te Assen Theresia Geertruida Marja Haasewinkel, geb. 09-01-1967 te Hengelo, dr. van Jozef Haasewinkel en Theresia Geertruida Dute

Kinderen:

1. Robert , geb. 25-01-1991 te Assen

2. Angela , geb. 30-07-1993 te Assen

XId

Rutgert Vos

[Xp]

geb. 03-05-1969 te Hoogezand-Sappemeer

(1) tr. 04-06-1999 H. Bosgraaf, geb. 17-11-1970. Gescheiden 04-10-2001

Kinderen:

1. R.C. , geb. 01-12-1995

2. J.R.F. , geb. 11-06-1998


(2) tr. 20-05-2005 T. Lubben, geb. 06-05-1976

Kinderen:

3. T.R. , geb. 06-12-2005

XIe

Abraham Vos

[Xu]

geb. 10-04-1970 te Emmen

tr. A.A. Prins, geb. 06-04-1970

Kinderen:

1. C. , geb. 05-08-1992

Kinderen:

a. J. , geb. 25-05-2012

2. D. , geb. 05-05-1994

XIf

Abraham Adrianes Marchellino Vos

[Xx]

geb. 05-07-1968 te Emmen

tr. 16-06-1995 F.G. Hilgen, geb. 10-11-1969, dr. van S. Hilgen (geb. 23-06-1939) en J.G. Katuin (geb. 23-04-1944)

Kinderen:

1. C. , geb. 02-04-1999

2. B. , geb. 06-12-2002

XIg

Adrianes Patrick Vos

[Xx]

geb. 24-03-1977 te Emmen

sw. S. Boers, geb. 17-09-1982

Kinderen:

1. L.W. , geb. 25-04-2012

XIh

Robert Alan Voss

[Xaa]

geb. 13-03-1953 te Roseburg, Oregon (USA), Sergeant US army

(1) tr. 06-05-1975 te Ft. Stewart, Georgia (USA) Sandra Jean Dekay, geb. 09-06-1955 te Olympia, Washington (USA), Eigenaresse fitnesscentrum. Gescheiden 02-1983

Kinderen:

1. Melissa Ann , geb. 26-09-1977 te Roseburg, Oregon

2. Ryan Alan , geb. 22-09-1980 te Roseburg, Oregon

(2) tr. 21-09-1985 te Reno, Nevada (USA) Patricia D. Fisher, geb. 30-03-1957 te Portland, Oregon (USA). Gescheiden 22-11-1992

Kinderen:

3. Michael Paul , geb. 19-08-1987 te Pueblo, Colorada (USA)

4. David Arthur , geb. 04-03-1990 te Pueblo, Colorada

XIi

Richard Dean Voss

[Xaa]

geb. 13-06-1956 te Roseburg, Oregon (USA), SSG US Army, Persian Gulf, overl. 18-07-1992 (36 jaar) te Ft. Benning, Georgia (USA), begr. te Ronan Cemetery, Roan, Lake County (USA)tr. 10-07-1976 te Roseburg, Oregon Angelia Marie McCormack, geb. 11-06-1957 te Wichita, Kansas (USA), Boekhoudster, belastingconsulent, dr. van Donald McCormack en Lila McCormack

Na het overlijden van Richard Dean trouwde Angelia Marie in oktober 1993 met Dave Jennen.

Kinderen:

1. Heather Marie , geb. 22-11-1976 te Roseburg, Oregon

2. Richard Dean , geb. 09-10-1978 te Roseburg, Oregon

XIj

Randall Gene Voss

[Xaa]

geb. 13-12-1959 te Roseburg, Oregon (USA), Bouwkundig opzichter bij zaagmolen

tr. 27-12-1981 te Roseburg, Oregon Judy Lou Jones, geb. 15-09-1959 te Roseburg, Oregon, dr. van Ernest Jones en Shirley Lou Ohieler. Gescheiden 1994

Kinderen:

1. Randen Gene , geb. 12-02-1982 te Roseburg, Oregon

2. Tiffany Cherie Lou , geb. 04-05-1989 te Roseburg, Oregon

XIk

Glenn Voss

[Xae]

geb. 12-06-1950 te Riverside, CaliforniŽ (USA)

tr. Sherryl James

Kinderen:

1. Nicholas , geb. 17-03-1980

XIl

Brian Voss

[Xae]

geb. 13-01-1959 te Hemet, CaliforniŽ (USA)

tr. Charlotte Feole

Kinderen:

1. Leann , geb. 20-10-1991 te Riverside, CaliforniŽ (USA)

2. Megan , geb. 18-06-1993 te Riverside, CaliforniŽ

XIm

Harm Vos

[Xag]

geb. 24-09-1970 te Odoorn, Straatmaker

(1) tr. 22-10-1993 te Odoorn Jaapkien (Karin) Aardema, geb. 14-01-1971 te Emmen, Bejaardenverzorgster, dr. van Douwe Aardema (geb. 17-01-1939) en Rezina van Oosten (geb. 14-04-1943, overl. 17-06-1996 te Nieuw-Weerdinge). Gescheiden

Kinderen:

1. Melanie , geb. 13-09-1999

2. Rick , geb. 14-02-2003


(2) tr. 10-05-2007 J.A. Rengers, geb. 23-09-1972, dr. van Berend Rengers (geb. 11-10-1932, overl. 20-05-2010 te Nieuw-Weerdinge) en Janna Rengers (geb. 15-08-1942)

XIn

Jan Vos

[Xag]

geb. 12-03-1973 te Odoorn

tr. 19-03-2004 R.B. (Bianca) Woppenkamp, geb. 07-09-1971

Kinderen:

1. Eva , geb. 06-09-2004

2. S. , geb. 20-05-2007